Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Tromsø (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Det er til nå registrert totalt 40 460 individ og 97 arter fra 303 foringsplasser.

Alle områder»Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis87% (264)5 441Kart
Skjære75% (228)2 748Kart
Grønnfink51% (156)4 805Kart
Blåmeis47% (145)865Kart
Granmeis44% (135)1 786Kart
Dompap40% (122)2 000Kart
Kråke39% (119)1 971Kart
Gråspurv38% (117)5 873Kart
Svarttrost20% (62)220Kart
Gråtrost19% (58)804Kart
Gråsisik17% (53)1 252Kart
Sidensvans16% (51)3 083Kart
Nøtteskrike14% (43)291Kart
Havørn9% (28)97Kart
Bydue6% (20)2 467Kart
Trekryper5% (18)78Kart
Gråmåke4% (15)776Kart
Bjørkefink4% (15)211Kart
Spurvehauk4% (14)27Kart
Gulspurv4% (14)72Kart
Flaggspett4% (14)28Kart
Katt4% (14)28Kart
Ravn4% (13)118Kart
Bokfink3% (12)72Kart
Svartbak3% (11)221Kart
Svartmeis3% (11)22Kart
Rødstrupe3% (10)47Kart
Elg2% (9)36Kart
Stokkand2% (8)320Kart
Hare2% (8)41Kart
Konglebit2% (8)38Kart
Gråhegre2% (7)225Kart
Munk2% (7)10Kart
Ekorn2% (7)22Kart
Rødvingetrost1% (6)42Kart
Siland1% (6)107Kart
Orrfugl1% (6)31Kart
Storskarv1% (6)112Kart
Ærfugl1% (6)1 373Kart
Pilfink1% (6)11Kart
Fuglekonge1% (5)72Kart
Snøspurv1% (5)1 196Kart
Polarsisik1% (5)28Kart
Lirype1% (5)27Kart
Kongeørn1% (4)11Kart
Stjertmeis1% (4)26Kart
Grankorsnebb1% (4)40Kart
Rødrev1% (4)7Kart
Grønnsisik1% (4)16Kart
Krattspissmus1% (4)4Kart
Stær0% (3)3Kart
Røyskatt0% (3)5Kart
Toppskarv0% (3)325Kart
Havelle0% (3)92Kart
Fjæreplytt0% (3)619Kart
Vånd0% (3)4Kart
Rødmus0% (3)6Kart
Bergirisk0% (3)14Kart
Kjernebiter0% (3)5Kart
Hønsehauk0% (2)2Kart
Krykkje0% (2)5Kart
Fiskemåke0% (2)17Kart
Jernspurv0% (2)26Kart
Gransanger0% (2)8Kart
Dvergspett0% (2)2Kart
Sangsvane0% (2)4Kart
Svartand0% (2)60Kart
Tyrkerdue0% (2)5Kart
Husmus0% (2)4Kart
Markmus0% (2)3Kart
Dvergfalk0% (2)8Kart
Jaktfalk0% (2)2Kart
Perleugle0% (2)2Kart
Linerle0% (1)1Kart
Oter0% (1)2Kart
Måker0% (1)2Kart
Brunnakke0% (1)3Kart
Kornkråke0% (1)2Kart
Båndkorsnebb0% (1)1Kart
Furukorsnebb0% (1)2Kart
Spettmeis0% (1)1Kart
Svarthvit fluesnapper0% (1)2Kart
Bergand0% (1)2Kart
Gråspett0% (1)2Kart
Laksand0% (1)1Kart
Mink0% (1)1Kart
Storspove0% (1)2Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Alke0% (1)1Kart
Teist0% (1)1Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Ringtrost0% (1)2Kart
Gjerdesmett0% (1)1Kart
Gråsidemus0% (1)3Kart
Mår0% (1)3Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart