Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Tromsø (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Det er til nå registrert totalt 34128 individ og 90 arter fra 232 hager.

Alle områder»Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku»Alta»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis87% (203)4715
Skjære73% (170)2204
Blåmeis45% (106)613
Grønnfink45% (105)3464
Granmeis43% (100)1455
Dompap42% (98)1563
Kråke39% (91)1761
Gråspurv38% (89)4738
Sidensvans20% (48)2974
Gråsisik19% (45)1044
Svarttrost18% (43)156
Gråtrost15% (36)671
Havørn9% (23)84
Nøtteskrike9% (22)211
Gråmåke6% (14)724
Flaggspett6% (14)27
Bjørkefink5% (13)204
Bydue5% (13)2347
Ravn5% (12)115
Trekryper5% (12)67
Katt4% (11)23
Spurvehauk4% (10)19
Bokfink4% (10)68
Svartbak3% (9)211
Gulspurv3% (9)37
Svartmeis3% (8)14
Konglebit3% (7)33
Munk2% (6)9
Elg2% (6)28
Ærfugl2% (6)1258
Stokkand2% (5)249
Gråhegre2% (5)190
Rødstrupe2% (5)36
Rødvingetrost2% (5)41
Hare2% (5)30
Snøspurv2% (5)1196
Orrfugl2% (5)18
Storskarv2% (5)99
Lirype2% (5)26
Kongeørn1% (4)11
Fuglekonge1% (4)70
Stjertmeis1% (4)26
Grankorsnebb1% (4)40
Siland1% (4)79
Rødrev1% (4)4
Grønnsisik1% (4)16
Pilfink1% (4)5
Stær1% (3)3
Havelle1% (3)90
Fjæreplytt1% (3)613
Bergirisk1% (3)14
Hønsehauk0% (2)2
Fiskemåke0% (2)17
Jernspurv0% (2)26
Gransanger0% (2)8
Røyskatt0% (2)2
Toppskarv0% (2)235
Svartand0% (2)60
Tyrkerdue0% (2)5
Husmus0% (2)4
Markmus0% (2)3
Vånd0% (2)3
Rødmus0% (2)2
Kjernebiter0% (2)2
Dvergfalk0% (2)8
Jaktfalk0% (2)2
Polarsisik0% (2)20
Perleugle0% (2)2
Linerle0% (1)1
Krykkje0% (1)1
Oter0% (1)2
Måker0% (1)2
Brunnakke0% (1)3
Kornkråke0% (1)2
Båndkorsnebb0% (1)1
Furukorsnebb0% (1)2
Spettmeis0% (1)1
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Dvergspett0% (1)1
Mink0% (1)1
Storspove0% (1)2
Ekorn0% (1)1
Hvitkinngås0% (1)3
Alke0% (1)1
Teist0% (1)1
Falkefamilien0% (1)1
Gjerdesmett0% (1)1
Gråsidemus0% (1)2
Mår0% (1)2
Krattspissmus0% (1)1