Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lesja (Oppland)

Det er til nå registrert totalt 8258 individ og 51 arter fra 57 hager.

Alle områder»Oppland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (54)1055
Blåmeis89% (51)502
Dompap84% (48)761
Skjære78% (45)397
Grønnfink64% (37)1080
Pilfink64% (37)832
Spettmeis59% (34)167
Gråsisik57% (33)1422
Svartmeis52% (30)214
Granmeis49% (28)333
Flaggspett49% (28)62
Ekorn43% (25)134
Kråke36% (21)151
Gråspurv35% (20)231
Gulspurv26% (15)187
Nøtteskrike21% (12)32
Trekryper14% (8)11
Sidensvans12% (7)82
Grønnsisik12% (7)71
Kjernebiter12% (7)46
Spurvehauk10% (6)8
Bokfink10% (6)24
Toppmeis8% (5)8
Bjørkefink7% (4)246
Svarttrost7% (4)6
Katt7% (4)18
Kongeørn5% (3)9
Ravn5% (3)7
Rødrev5% (3)5
Stillits5% (3)7
Hønsehauk3% (2)2
Gråtrost3% (2)3
Stjertmeis3% (2)42
Kaie3% (2)8
Løvmeis3% (2)15
Gråspett3% (2)2
Rådyr3% (2)3
Husmus3% (2)2
Grankorsnebb1% (1)2
Rødstrupe1% (1)1
Ringdue1% (1)3
Løvsanger1% (1)1
Grønnspett1% (1)1
Dvergspett1% (1)1
Elg1% (1)12
Røyskatt1% (1)1
Hjort1% (1)36
Bydue1% (1)8
Markmus1% (1)1
Jaktfalk1% (1)1
Lirype1% (1)5