Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Levanger (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 36661 individ og 78 arter fra 241 hager.

Alle områder»Trøndelag»Flatanger»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (218)3901
Blåmeis80% (195)2790
Gulspurv70% (170)4886
Skjære70% (169)1376
Dompap65% (157)2741
Gråspurv56% (135)5459
Grønnfink53% (128)2445
Flaggspett43% (106)283
Granmeis40% (98)740
Pilfink39% (94)2377
Kråke38% (93)1355
Spettmeis36% (88)297
Svarttrost33% (80)229
Gråsisik32% (78)1732
Grønnsisik30% (73)1359
Svartmeis27% (67)306
Nøtteskrike21% (51)224
Rødstrupe18% (45)106
Løvmeis16% (39)155
Sidensvans15% (37)1396
Kaie14% (36)823
Bjørkefink13% (32)276
Spurvehauk13% (32)55
Gråtrost12% (30)311
Ekorn12% (30)90
Bokfink12% (29)138
Havørn8% (21)63
Toppmeis8% (20)65
Kjernebiter7% (17)124
Trekryper7% (17)24
Katt6% (15)25
Gjerdesmett4% (11)19
Rådyr4% (10)30
Stær3% (9)68
Tyrkerdue3% (8)45
Stillits2% (7)81
Ringdue2% (6)8
Kongeørn2% (5)8
Ravn2% (5)28
Gråspett2% (5)6
Spurveugle2% (5)5
Gråmåke1% (4)36
Jernspurv1% (4)4
Fuglekonge1% (4)6
Hønsehauk1% (3)6
Grønnspett1% (3)11
Svartspett1% (3)3
Nøttekråke1% (3)8
Polarsisik1% (3)9
Stjertmeis0% (2)12
Kattugle0% (2)3
Munk0% (2)2
Kvinand0% (2)14
Elg0% (2)4
Brunsisik0% (2)6
Konglebit0% (2)3
Varsler0% (2)2
Fiskemåke0% (1)4
Grankorsnebb0% (1)1
Rødvingetrost0% (1)20
Dvergspett0% (1)1
Laksand0% (1)8
Siland0% (1)20
Rødrev0% (1)1
Storlom0% (1)2
Grevling0% (1)2
Fasan0% (1)1
Sangsvane0% (1)8
Brunrotte0% (1)1
Svartand0% (1)2
Dobbeltbekkasin0% (1)1
Lavskrike0% (1)1
Småskogmus0% (1)1
Markmus0% (1)2
Mår0% (1)1
Vandrefalk0% (1)1
Fjellrype0% (1)4
Perleugle0% (1)1