Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Selbu (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 15699 individ og 68 arter fra 82 hager.

Alle områder»Trøndelag»Flatanger»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Dompap

Skjære

Gråsisik

Granmeis

Gulspurv

Flaggspett

Grønnfink

Nøtteskrike

Pilfink

Grønnsisik

Svartmeis

Kråke

Gråspurv

Kaie

Løvmeis

Spettmeis

Svarttrost

Stjertmeis

Toppmeis

Sidensvans

Gjerdesmett

Kjernebiter

Bjørkefink

Bokfink

Spurvehauk

Gråtrost

Trekryper

Ringdue

Rødstrupe