Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Selbu (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 15699 individ og 68 arter fra 82 hager.

Alle områder»Trøndelag»Flatanger»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (78)1923
Blåmeis86% (71)1188
Skjære82% (68)870
Dompap75% (62)1972
Gulspurv67% (55)2740
Granmeis65% (54)678
Gråsisik56% (46)1710
Grønnfink50% (41)772
Svartmeis42% (35)223
Nøtteskrike40% (33)238
Flaggspett40% (33)117
Pilfink39% (32)680
Kråke36% (30)286
Ekorn32% (27)142
Gråspurv30% (25)601
Grønnsisik28% (23)347
Løvmeis24% (20)156
Sidensvans23% (19)418
Spurvehauk18% (15)34
Spettmeis18% (15)46
Kaie17% (14)212
Rådyr13% (11)54
Gråspett10% (9)18
Bjørkefink9% (8)18
Toppmeis9% (8)34
Svarttrost9% (8)20
Trekryper9% (8)28
Bokfink8% (7)42
Lavskrike6% (5)21
Varsler6% (5)6
Gråtrost3% (3)5
Jernspurv3% (3)3
Kattugle3% (3)5
Rødstrupe3% (3)7
Kjernebiter3% (3)3
Polarsisik3% (3)6
Spurveugle3% (3)4
Hønsehauk2% (2)3
Ringdue2% (2)3
Ravn2% (2)7
Grønnspett2% (2)3
Katt2% (2)3
Gjerdesmett2% (2)2
Nøttekråke2% (2)3
Brunsisik2% (2)2
Fiskemåke1% (1)3
Oter1% (1)1
Enkeltbekkasin1% (1)2
Kongeørn1% (1)6
Stjertmeis1% (1)1
Båndkorsnebb1% (1)5
Grankorsnebb1% (1)2
Gransanger1% (1)1
Rugde1% (1)1
Fossekall1% (1)1
Dvergspett1% (1)1
Elg1% (1)2
Hare1% (1)4
Svartspett1% (1)1
Storskarv1% (1)1
Stillits1% (1)1
Gulerle1% (1)4
Steinskvett1% (1)1
Dvergfalk1% (1)1
Konglebit1% (1)3
Rødstjert1% (1)2
Haukugle1% (1)1
Hvitryggspett1% (1)1