Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Namsos (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 18 899 individ og 73 arter fra 136 hager.

Alle områder»Trøndelag»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (131)3993
Blåmeis77% (105)1769
Skjære70% (96)1001
Dompap68% (93)1764
Gulspurv50% (68)1975
Grønnfink43% (59)1308
Svarttrost37% (51)212
Granmeis34% (47)397
Ekorn32% (44)201
Gråsisik30% (41)817
Nøtteskrike28% (39)257
Gråspurv25% (34)663
Flaggspett25% (34)94
Grønnsisik24% (33)821
Pilfink22% (30)679
Kråke21% (29)460
Svartmeis21% (29)209
Toppmeis18% (25)118
Spettmeis18% (25)108
Bokfink14% (20)331
Bjørkefink12% (17)454
Spurvehauk12% (17)26
Rådyr11% (16)76
Rødstrupe7% (10)21
Sidensvans7% (10)177
Løvmeis6% (9)46
Katt5% (8)21
Havørn4% (6)6
Sangsvane4% (6)83
Stær3% (5)43
Kaie3% (5)205
Grønnspett3% (5)12
Trekryper3% (5)9
Stokkand2% (4)166
Elg2% (4)12
Bydue2% (4)145
Gråmåke2% (3)21
Gråtrost2% (3)7
Fiskemåke2% (3)15
Stillits2% (3)10
Nøttekråke2% (3)4
Spurveugle2% (3)3
Hønsehauk1% (2)2
Ringdue1% (2)26
Rødrev1% (2)3
Orrfugl1% (2)2
Polarsisik1% (2)3
Konglebit1% (2)5
Gråhegre0% (1)2
Tjeld0% (1)6
Kongeørn0% (1)1
Jernspurv0% (1)1
Fuglekonge0% (1)1
Kornkråke0% (1)50
Skogdue0% (1)2
Hettemåke0% (1)8
Rødvingetrost0% (1)4
Gråspett0% (1)2
Siland0% (1)4
Røyskatt0% (1)1
Hare0% (1)1
Storspove0% (1)2
Hjort0% (1)10
Havelle0% (1)1
Svarthalespove0% (1)9
Lavskrike0% (1)1
Husmus0% (1)3
Mår0% (1)1
Kjernebiter0% (1)1
Brunsisik0% (1)5
Varsler0% (1)1
Storfugl0% (1)1
Perleugle0% (1)1