Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Steinkjer (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 46707 individ og 78 arter fra 322 hager.

Alle områder»Trøndelag»Flatanger»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Dompap

Skjære

Gulspurv

Flaggspett

Granmeis

Pilfink

Grønnfink

Spettmeis

Svartmeis

Kråke

Nøtteskrike

Gråspurv

Grønnsisik

Kaie

Gråsisik

Svarttrost

Løvmeis

Bokfink

Toppmeis

Kjernebiter

Gråtrost

Spurvehauk

Bjørkefink

Stillits

Rødstrupe

Munk

Ringdue

Tyrkerdue

Trekryper

Sidensvans

Gjerdesmett