Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Steinkjer (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 46707 individ og 78 arter fra 322 hager.

Alle områder»Trøndelag»Flatanger»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (308)7381
Blåmeis86% (278)4232
Skjære74% (241)2217
Gulspurv74% (241)10190
Dompap72% (233)4653
Grønnfink46% (151)2388
Flaggspett46% (151)462
Granmeis43% (139)1222
Pilfink37% (122)2317
Gråsisik36% (116)2150
Svartmeis33% (107)581
Gråspurv32% (105)2247
Nøtteskrike32% (104)591
Spettmeis32% (104)340
Kråke28% (91)998
Grønnsisik28% (91)1280
Svarttrost25% (82)226
Ekorn22% (72)230
Kaie15% (49)833
Toppmeis13% (43)161
Bjørkefink10% (35)359
Bokfink10% (34)185
Løvmeis9% (31)146
Spurvehauk9% (30)42
Sidensvans9% (29)483
Rødstrupe6% (20)48
Gråtrost5% (19)34
Kjernebiter5% (19)67
Rådyr4% (16)57
Katt4% (15)53
Elg4% (13)46
Trekryper3% (11)23
Ravn3% (10)18
Stær2% (9)37
Gråspett2% (9)15
Havørn2% (9)19
Stillits2% (8)117
Rødrev2% (7)8
Lavskrike1% (6)21
Kongeørn1% (5)15
Grønnspett1% (5)18
Gjerdesmett1% (5)5
Hare1% (4)6
Nøttekråke1% (4)13
Brunsisik1% (4)11
Stokkand0% (3)10
Gråmåke0% (3)13
Orrfugl0% (3)4
Sangsvane0% (3)34
Polarsisik0% (3)18
Spurveugle0% (3)3
Hønsehauk0% (2)3
Kattugle0% (2)2
Kornkråke0% (2)7
Munk0% (2)7
Ringdue0% (2)8
Fossekall0% (2)2
Rødvingetrost0% (2)3
Kvinand0% (2)2
Svartspett0% (2)2
Trane0% (2)6
Tyrkerdue0% (2)7
Varsler0% (2)2
Fiskemåke0% (1)1
Fuglekonge0% (1)2
Grankorsnebb0% (1)1
Kanadagås0% (1)2
Måltrost0% (1)1
Dvergspett0% (1)1
Siland0% (1)1
Storspove0% (1)2
Storskarv0% (1)1
Bydue0% (1)10
Dvergfalk0% (1)1
Konglebit0% (1)2
Rødstjert0% (1)2
Haukugle0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1