Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trondheim - Tråante (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 199 703 individ og 113 arter fra 1 430 foringsplasser.

Alle områder»Trøndelag»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis88% (1 265)18 390Kart
Blåmeis82% (1 175)15 067Kart
Skjære76% (1 084)10 983Kart
Gråspurv59% (842)31 238Kart
Dompap46% (657)9 798Kart
Grønnfink44% (629)10 633Kart
Gulspurv42% (597)16 782Kart
Kråke38% (537)11 599Kart
Flaggspett35% (501)1 509Kart
Grønnsisik32% (456)10 175Kart
Gråsisik31% (447)13 242Kart
Rødstrupe30% (425)1 154Kart
Pilfink30% (425)8 589Kart
Spettmeis27% (391)1 434Kart
Bjørkefink25% (354)6 537Kart
Svarttrost23% (333)887Kart
Granmeis23% (326)2 341Kart
Svartmeis20% (287)1 925Kart
Ringdue17% (238)1 673Kart
Sidensvans17% (238)9 856Kart
Ekorn15% (210)876Kart
Bokfink12% (173)1 264Kart
Gråtrost11% (163)1 723Kart
Rådyr10% (150)822Kart
Løvmeis10% (140)758Kart
Nøtteskrike8% (121)815Kart
Bydue8% (115)1 762Kart
Spurvehauk7% (105)197Kart
Trekryper7% (104)216Kart
Kaie6% (90)2 569Kart
Katt5% (76)276Kart
Toppmeis5% (71)254Kart
Gråmåke5% (67)633Kart
Kjernebiter5% (65)287Kart
Kornkråke4% (60)635Kart
Gjerdesmett4% (56)105Kart
Stær3% (36)191Kart
Rødrev2% (33)80Kart
Ravn2% (31)129Kart
Nøttekråke2% (30)86Kart
Stjertmeis2% (28)201Kart
Munk2% (27)79Kart
Fiskemåke2% (26)256Kart
Stillits2% (24)206Kart
Tyrkerdue2% (23)57Kart
Polarsisik2% (22)141Kart
Kattugle1% (21)45Kart
Hønsehauk1% (20)23Kart
Gråspett1% (19)44Kart
Havørn1% (18)38Kart
Brunsisik1% (17)113Kart
Elg1% (15)61Kart
Fuglekonge1% (13)41Kart
Grønnspett1% (12)22Kart
Rødvingetrost1% (11)49Kart
Grankorsnebb1% (10)70Kart
Brunrotte1% (10)16Kart
Storskarv1% (8)34Kart
Lavskrike1% (8)25Kart
Markmus1% (8)20Kart
Stokkand0% (7)245Kart
Jernspurv0% (7)12Kart
Hare0% (7)10Kart
Varsler0% (6)6Kart
Spurveugle0% (6)12Kart
Gråhegre0% (5)8Kart
Kvinand0% (5)43Kart
Dvergspett0% (5)6Kart
Svartspett0% (5)5Kart
Sangsvane0% (5)31Kart
Småskogmus0% (5)14Kart
Vånd0% (5)36Kart
Svartbak0% (4)6Kart
Kongeørn0% (4)4Kart
Grevling0% (4)4Kart
Ærfugl0% (4)18Kart
Husmus0% (4)11Kart
Mår0% (4)6Kart
Konglebit0% (4)33Kart
Linerle0% (3)7Kart
Gransanger0% (3)7Kart
Due0% (3)10Kart
Fossekall0% (3)7Kart
Røyskatt0% (3)3Kart
Snømus0% (3)4Kart
Brunnakke0% (2)16Kart
Skogdue0% (2)11Kart
Måltrost0% (2)2Kart
Hjort0% (2)6Kart
Duefamilien0% (2)4Kart
Dvergfalk0% (2)2Kart
Duetrost0% (2)6Kart
Tretåspett0% (2)2Kart
Krattspissmus0% (2)2Kart
Oter0% (1)1Kart
Måker0% (1)2Kart
Furukorsnebb0% (1)6Kart
Laksand0% (1)2Kart
Siland0% (1)1Kart
Knoppsvane0% (1)25Kart
Orrfugl0% (1)12Kart
Grågås0% (1)3Kart
Havelle0% (1)6Kart
Tårnfalk0% (1)2Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Storskogmus0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)4Kart
Fjellvåk0% (1)2Kart
Hubro0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart