Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trondheim (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 133873 individ og 107 arter fra 998 hager.

Alle områder»Trøndelag»Flatanger»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis88% (887)12823
Blåmeis82% (825)9943
Skjære74% (748)7221
Gråspurv60% (601)21757
Gulspurv45% (455)12446
Grønnfink44% (441)7115
Dompap43% (434)5827
Kråke39% (395)7364
Gråsisik35% (356)10167
Grønnsisik35% (350)7546
Flaggspett33% (336)892
Rødstrupe30% (303)766
Pilfink27% (275)4539
Svarttrost24% (246)610
Granmeis22% (229)1718
Spettmeis22% (229)753
Sidensvans21% (211)8914
Svartmeis20% (200)1351
Gråtrost13% (131)1479
Ringdue12% (121)779
Bokfink11% (119)857
Ekorn11% (116)432
Bjørkefink11% (112)1246
Løvmeis10% (105)523
Nøtteskrike8% (83)484
Rådyr7% (77)340
Bydue7% (75)1129
Spurvehauk7% (70)125
Trekryper6% (68)138
Kaie6% (67)1088
Toppmeis5% (56)215
Gråmåke5% (50)424
Katt4% (48)165
Kornkråke4% (45)494
Gjerdesmett4% (45)88
Kjernebiter3% (39)181
Stær2% (26)155
Stjertmeis2% (25)181
Ravn2% (22)83
Nøttekråke1% (18)53
Polarsisik1% (18)130
Munk1% (17)62
Fiskemåke1% (16)192
Gråspett1% (16)38
Hønsehauk1% (14)14
Brunsisik1% (14)88
Tyrkerdue1% (13)29
Stillits1% (13)55
Rødrev1% (12)21
Kattugle1% (10)18
Elg1% (10)29
Fuglekonge0% (9)36
Grankorsnebb0% (9)63
Rødvingetrost0% (9)45
Havørn0% (9)17
Storskarv0% (8)26
Stokkand0% (7)221
Jernspurv0% (6)11
Brunrotte0% (6)9
Lavskrike0% (6)16
Varsler0% (6)6
Spurveugle0% (6)12
Hare0% (5)7
Sangsvane0% (5)31
Gråhegre0% (4)5
Svartbak0% (4)6
Grønnspett0% (4)5
Kvinand0% (4)42
Dvergspett0% (4)4
Markmus0% (4)9
Konglebit0% (4)33
Linerle0% (3)7
Kongeørn0% (3)3
Svartspett0% (3)3
Ærfugl0% (3)16
Husmus0% (3)9
Vånd0% (3)16
Dvergfalk0% (3)3
Brunnakke0% (2)16
Gransanger0% (2)5
Skogdue0% (2)11
Fossekall0% (2)5
Hjort0% (2)6
Småskogmus0% (2)6
Tretåspett0% (2)2
Måker0% (1)2
Furukorsnebb0% (1)6
Måltrost0% (1)1
Laksand0% (1)2
Knoppsvane0% (1)25
Orrfugl0% (1)5
Grevling0% (1)1
Grågås0% (1)3
Havelle0% (1)6
Duefamilien0% (1)2
Tårnfalk0% (1)2
Ringtrost0% (1)1
Snømus0% (1)1
Mår0% (1)1
Bergirisk0% (1)4
Duetrost0% (1)5
Fjellvåk0% (1)2
Hubro0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Hærfugl0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1