Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trondheim (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 147 984 individ og 111 arter fra 1 089 foringsplasser.

Alle områder»Trøndelag»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis88% (966)14 117Kart
Blåmeis83% (907)11 274Kart
Skjære74% (815)8 160Kart
Gråspurv58% (641)23 703Kart
Gulspurv45% (493)14 192Kart
Grønnfink43% (475)7 918Kart
Dompap43% (474)6 526Kart
Kråke39% (434)8 525Kart
Flaggspett35% (384)1 052Kart
Gråsisik33% (367)10 327Kart
Grønnsisik32% (354)7 674Kart
Rødstrupe31% (340)887Kart
Pilfink27% (304)5 605Kart
Svarttrost25% (273)698Kart
Spettmeis24% (268)881Kart
Granmeis24% (263)1 880Kart
Svartmeis20% (223)1 514Kart
Sidensvans20% (219)9 269Kart
Ringdue14% (156)1 001Kart
Gråtrost12% (138)1 516Kart
Ekorn12% (136)514Kart
Bokfink12% (131)1 033Kart
Bjørkefink11% (123)1 425Kart
Løvmeis10% (117)593Kart
Rådyr8% (98)466Kart
Nøtteskrike8% (95)554Kart
Spurvehauk7% (86)153Kart
Bydue7% (83)1 271Kart
Trekryper7% (83)170Kart
Kaie6% (73)1 246Kart
Toppmeis5% (62)241Kart
Gråmåke5% (55)477Kart
Katt4% (52)187Kart
Gjerdesmett4% (48)92Kart
Kornkråke4% (47)514Kart
Kjernebiter3% (43)215Kart
Stær2% (28)161Kart
Stjertmeis2% (25)181Kart
Ravn2% (23)97Kart
Nøttekråke1% (21)60Kart
Munk1% (20)66Kart
Fiskemåke1% (19)206Kart
Polarsisik1% (18)130Kart
Gråspett1% (17)41Kart
Hønsehauk1% (16)16Kart
Tyrkerdue1% (16)38Kart
Stillits1% (16)91Kart
Rødrev1% (15)37Kart
Brunsisik1% (15)90Kart
Kattugle1% (13)22Kart
Elg1% (12)38Kart
Havørn1% (12)22Kart
Rødvingetrost0% (10)47Kart
Fuglekonge0% (9)36Kart
Grankorsnebb0% (9)63Kart
Storskarv0% (8)34Kart
Stokkand0% (7)227Kart
Jernspurv0% (7)12Kart
Lavskrike0% (7)20Kart
Brunrotte0% (6)9Kart
Varsler0% (6)6Kart
Spurveugle0% (6)12Kart
Kvinand0% (5)43Kart
Hare0% (5)7Kart
Sangsvane0% (5)31Kart
Gråhegre0% (4)5Kart
Svartbak0% (4)6Kart
Grønnspett0% (4)5Kart
Dvergspett0% (4)4Kart
Ærfugl0% (4)18Kart
Markmus0% (4)13Kart
Vånd0% (4)24Kart
Konglebit0% (4)33Kart
Linerle0% (3)7Kart
Kongeørn0% (3)3Kart
Gransanger0% (3)7Kart
Svartspett0% (3)3Kart
Husmus0% (3)9Kart
Småskogmus0% (3)9Kart
Mår0% (3)3Kart
Brunnakke0% (2)16Kart
Skogdue0% (2)11Kart
Fossekall0% (2)6Kart
Hjort0% (2)6Kart
Dvergfalk0% (2)2Kart
Duetrost0% (2)6Kart
Tretåspett0% (2)2Kart
Oter0% (1)1Kart
Måker0% (1)2Kart
Furukorsnebb0% (1)6Kart
Måltrost0% (1)1Kart
Laksand0% (1)2Kart
Knoppsvane0% (1)25Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Orrfugl0% (1)5Kart
Grevling0% (1)1Kart
Grågås0% (1)3Kart
Havelle0% (1)6Kart
Duefamilien0% (1)2Kart
Tårnfalk0% (1)2Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Storskogmus0% (1)1Kart
Snømus0% (1)2Kart
Bergirisk0% (1)4Kart
Fjellvåk0% (1)2Kart
Hubro0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart