Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trondheim (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 175 732 individ og 113 arter fra 1 312 foringsplasser.

Alle områder»Trøndelag»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis88% (1 167)16 320Kart
Blåmeis82% (1 082)13 178Kart
Skjære75% (988)9 600Kart
Gråspurv59% (779)27 713Kart
Dompap44% (588)8 019Kart
Grønnfink44% (584)9 354Kart
Gulspurv42% (562)15 866Kart
Kråke37% (489)9 360Kart
Flaggspett34% (455)1 287Kart
Grønnsisik33% (436)9 503Kart
Rødstrupe30% (396)1 037Kart
Gråsisik29% (382)10 493Kart
Pilfink28% (380)7 135Kart
Spettmeis26% (349)1 170Kart
Bjørkefink26% (348)6 428Kart
Svarttrost24% (315)796Kart
Granmeis22% (299)2 095Kart
Svartmeis19% (251)1 666Kart
Sidensvans17% (232)9 686Kart
Ringdue16% (210)1 393Kart
Ekorn13% (177)650Kart
Bokfink12% (166)1 205Kart
Gråtrost11% (151)1 675Kart
Rådyr10% (132)641Kart
Løvmeis9% (129)665Kart
Nøtteskrike8% (109)683Kart
Bydue7% (99)1 463Kart
Spurvehauk7% (93)177Kart
Trekryper6% (89)185Kart
Kaie6% (80)2 062Kart
Toppmeis4% (64)246Kart
Katt4% (64)226Kart
Gråmåke4% (61)539Kart
Gjerdesmett4% (53)99Kart
Kornkråke3% (52)540Kart
Kjernebiter3% (52)245Kart
Stær2% (31)183Kart
Ravn1% (26)114Kart
Stjertmeis1% (25)181Kart
Fiskemåke1% (23)234Kart
Tyrkerdue1% (23)57Kart
Nøttekråke1% (23)67Kart
Munk1% (22)69Kart
Rødrev1% (22)50Kart
Stillits1% (19)103Kart
Gråspett1% (18)42Kart
Polarsisik1% (18)130Kart
Hønsehauk1% (17)18Kart
Kattugle1% (17)31Kart
Havørn1% (16)30Kart
Elg1% (15)53Kart
Brunsisik1% (15)90Kart
Rødvingetrost0% (11)48Kart
Fuglekonge0% (10)37Kart
Grankorsnebb0% (10)68Kart
Brunrotte0% (10)14Kart
Storskarv0% (8)34Kart
Stokkand0% (7)240Kart
Jernspurv0% (7)12Kart
Lavskrike0% (7)20Kart
Markmus0% (7)17Kart
Grønnspett0% (6)8Kart
Varsler0% (6)6Kart
Spurveugle0% (6)12Kart
Gråhegre0% (5)6Kart
Kvinand0% (5)43Kart
Hare0% (5)7Kart
Sangsvane0% (5)31Kart
Svartbak0% (4)6Kart
Dvergspett0% (4)4Kart
Svartspett0% (4)4Kart
Ærfugl0% (4)18Kart
Husmus0% (4)11Kart
Småskogmus0% (4)11Kart
Vånd0% (4)29Kart
Konglebit0% (4)33Kart
Linerle0% (3)7Kart
Kongeørn0% (3)3Kart
Gransanger0% (3)7Kart
Due0% (3)10Kart
Grevling0% (3)3Kart
Mår0% (3)4Kart
Brunnakke0% (2)16Kart
Skogdue0% (2)11Kart
Fossekall0% (2)6Kart
Hjort0% (2)6Kart
Snømus0% (2)3Kart
Dvergfalk0% (2)2Kart
Duetrost0% (2)6Kart
Tretåspett0% (2)2Kart
Oter0% (1)1Kart
Måker0% (1)2Kart
Furukorsnebb0% (1)6Kart
Måltrost0% (1)1Kart
Laksand0% (1)2Kart
Siland0% (1)1Kart
Knoppsvane0% (1)25Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Orrfugl0% (1)9Kart
Grågås0% (1)3Kart
Havelle0% (1)6Kart
Duefamilien0% (1)2Kart
Tårnfalk0% (1)2Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Storskogmus0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)4Kart
Fjellvåk0% (1)2Kart
Hubro0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart