Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trondheim (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 186 904 individ og 115 arter fra 1 368 foringsplasser.

Alle områder»Trøndelag»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis88% (1 213)17 370Kart
Blåmeis82% (1 126)14 135Kart
Skjære75% (1 033)10 266Kart
Gråspurv59% (809)29 431Kart
Dompap45% (620)8 862Kart
Grønnfink44% (604)10 161Kart
Gulspurv42% (579)16 358Kart
Kråke37% (508)10 681Kart
Flaggspett34% (475)1 397Kart
Grønnsisik32% (447)9 737Kart
Rødstrupe29% (410)1 095Kart
Pilfink29% (401)7 765Kart
Gråsisik28% (392)10 769Kart
Spettmeis27% (370)1 303Kart
Bjørkefink25% (349)6 476Kart
Svarttrost23% (323)847Kart
Granmeis22% (314)2 226Kart
Svartmeis19% (266)1 791Kart
Sidensvans17% (236)9 829Kart
Ringdue16% (227)1 533Kart
Ekorn14% (197)779Kart
Bokfink12% (170)1 248Kart
Gråtrost11% (156)1 707Kart
Rådyr10% (143)748Kart
Løvmeis9% (135)711Kart
Nøtteskrike8% (115)747Kart
Bydue7% (106)1 567Kart
Spurvehauk7% (100)187Kart
Trekryper7% (96)204Kart
Kaie6% (83)2 454Kart
Katt5% (69)243Kart
Toppmeis4% (66)252Kart
Gråmåke4% (64)599Kart
Kornkråke4% (56)615Kart
Gjerdesmett4% (55)101Kart
Kjernebiter3% (54)251Kart
Stær2% (34)187Kart
Ravn1% (27)119Kart
Fiskemåke1% (25)243Kart
Stjertmeis1% (25)181Kart
Rødrev1% (25)62Kart
Munk1% (24)72Kart
Stillits1% (24)133Kart
Tyrkerdue1% (23)57Kart
Nøttekråke1% (23)68Kart
Kattugle1% (20)38Kart
Hønsehauk1% (19)21Kart
Polarsisik1% (19)131Kart
Gråspett1% (18)43Kart
Havørn1% (17)34Kart
Elg1% (15)55Kart
Brunsisik1% (15)90Kart
Fuglekonge0% (11)39Kart
Rødvingetrost0% (11)48Kart
Grankorsnebb0% (10)70Kart
Brunrotte0% (10)15Kart
Grønnspett0% (9)14Kart
Storskarv0% (8)34Kart
Lavskrike0% (8)25Kart
Stokkand0% (7)240Kart
Jernspurv0% (7)12Kart
Markmus0% (7)18Kart
Varsler0% (6)6Kart
Spurveugle0% (6)12Kart
Gråhegre0% (5)8Kart
Kvinand0% (5)43Kart
Hare0% (5)7Kart
Svartspett0% (5)5Kart
Sangsvane0% (5)31Kart
Småskogmus0% (5)12Kart
Svartbak0% (4)6Kart
Dvergspett0% (4)4Kart
Ærfugl0% (4)18Kart
Husmus0% (4)11Kart
Vånd0% (4)34Kart
Konglebit0% (4)33Kart
Linerle0% (3)7Kart
Kongeørn0% (3)3Kart
Gransanger0% (3)7Kart
Due0% (3)10Kart
Grevling0% (3)3Kart
Snømus0% (3)4Kart
Mår0% (3)4Kart
Brunnakke0% (2)16Kart
Skogdue0% (2)11Kart
Måltrost0% (2)2Kart
Fossekall0% (2)6Kart
Hjort0% (2)6Kart
Duefamilien0% (2)4Kart
Dvergfalk0% (2)2Kart
Duetrost0% (2)6Kart
Tretåspett0% (2)2Kart
Oter0% (1)1Kart
Måker0% (1)2Kart
Furukorsnebb0% (1)6Kart
Laksand0% (1)2Kart
Siland0% (1)1Kart
Knoppsvane0% (1)25Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Orrfugl0% (1)12Kart
Grågås0% (1)3Kart
Havelle0% (1)6Kart
Piggsvin0% (1)2Kart
Tårnfalk0% (1)2Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Storskogmus0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)4Kart
Fjellvåk0% (1)2Kart
Hubro0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Klippedue0% (1)10Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart