Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Stryn (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 9214 individ og 56 arter fra 62 hager.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (60)1867
Blåmeis87% (54)895
Skjære64% (40)375
Svarttrost58% (36)173
Spettmeis50% (31)172
Granmeis48% (30)231
Grønnfink48% (30)579
Rødstrupe48% (30)108
Dompap46% (29)318
Grønnsisik43% (27)755
Kråke38% (24)727
Løvmeis37% (23)189
Gråsisik37% (23)625
Svartmeis30% (19)101
Gråspurv25% (16)1022
Flaggspett22% (14)24
Bjørkefink20% (13)183
Gulspurv17% (11)86
Kjernebiter17% (11)35
Bokfink16% (10)65
Nøtteskrike16% (10)45
Spurvehauk12% (8)21
Gjerdesmett12% (8)19
Toppmeis11% (7)35
Ekorn11% (7)38
Stokkand9% (6)94
Gråhegre4% (3)29
Gråtrost4% (3)13
Ravn4% (3)6
Sangsvane4% (3)11
Sidensvans4% (3)147
Kattugle3% (2)2
Laksand3% (2)53
Katt3% (2)2
Trekryper3% (2)3
Hvitryggspett3% (2)3
Hønsehauk1% (1)6
Stær1% (1)1
Toppand1% (1)2
Fiskemåke1% (1)20
Oter1% (1)6
Kongeørn1% (1)1
Stjertmeis1% (1)11
Kanadagås1% (1)48
Svarthvit fluesnapper1% (1)6
Fossekall1% (1)4
Grønnspett1% (1)1
Rødvingetrost1% (1)1
Gråspett1% (1)2
Havørn1% (1)2
Pilfink1% (1)30
Stillits1% (1)14
Husmus1% (1)1
Småskogmus1% (1)4
Snømus1% (1)1
Brunsisik1% (1)2