Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Gloppen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 9 219 individ og 57 arter fra 82 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis96% (79)1 754Kart
Blåmeis90% (74)981Kart
Svarttrost76% (63)456Kart
Skjære69% (57)385Kart
Rødstrupe58% (48)147Kart
Gråspurv56% (46)776Kart
Dompap52% (43)457Kart
Spettmeis50% (41)122Kart
Grønnfink41% (34)594Kart
Granmeis40% (33)287Kart
Kråke39% (32)356Kart
Grønnsisik35% (29)606Kart
Gulspurv32% (27)301Kart
Gråsisik31% (26)737Kart
Bokfink28% (23)207Kart
Svartmeis21% (18)72Kart
Spurvehauk19% (16)25Kart
Flaggspett19% (16)40Kart
Løvmeis14% (12)60Kart
Bjørkefink10% (9)97Kart
Gjerdesmett10% (9)22Kart
Ravn9% (8)99Kart
Stillits9% (8)49Kart
Nøtteskrike8% (7)28Kart
Sidensvans8% (7)190Kart
Pilfink8% (7)58Kart
Gråtrost7% (6)17Kart
Fuglekonge6% (5)8Kart
Katt6% (5)12Kart
Stokkand4% (4)19Kart
Munk4% (4)15Kart
Ekorn4% (4)8Kart
Brunsisik4% (4)12Kart
Trekryper4% (4)5Kart
Kongeørn3% (3)12Kart
Toppmeis3% (3)5Kart
Dvergspett3% (3)3Kart
Kjernebiter3% (3)9Kart
Gråmåke2% (2)2Kart
Havørn2% (2)3Kart
Sangsvane2% (2)27Kart
Polarsisik2% (2)3Kart
Gråhegre1% (1)1Kart
Stær1% (1)8Kart
Jernspurv1% (1)2Kart
Kaie1% (1)10Kart
Kanadagås1% (1)20Kart
Måltrost1% (1)100Kart
Fossekall1% (1)1Kart
Sandsvale1% (1)3Kart
Røyskatt1% (1)2Kart
Rødrev1% (1)1Kart
Husmus1% (1)1Kart
Markmus1% (1)1Kart
Vånd1% (1)1Kart
Vandrefalk1% (1)1Kart
Egretthegre1% (1)1Kart