Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sunnfjord (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 51087 individ og 108 arter fra 174 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (157)6833
Blåmeis74% (130)2844
Skjære64% (113)2285
Svarttrost59% (104)947
Rødstrupe50% (87)507
Granmeis47% (82)792
Spettmeis40% (71)289
Dompap37% (66)1111
Grønnfink37% (66)4861
Gråspurv37% (65)7838
Grønnsisik32% (57)5118
Svartmeis27% (48)298
Gråsisik27% (47)2048
Kråke26% (46)2767
Løvmeis24% (43)362
Nøtteskrike20% (36)163
Bokfink19% (34)1534
Bjørkefink17% (30)566
Gulspurv14% (26)361
Flaggspett14% (26)83
Gjerdesmett14% (26)90
Spurvehauk13% (23)53
Gråtrost12% (22)1098
Ekorn10% (19)64
Fossekall7% (13)188
Pilfink7% (13)120
Linerle6% (12)379
Ravn6% (12)104
Trekryper6% (11)19
Stokkand5% (10)928
Gråmåke5% (10)1056
Kanadagås5% (10)796
Toppmeis5% (9)26
Sidensvans5% (9)136
Stillits5% (9)26
Sangsvane4% (8)215
Gråhegre4% (7)92
Svarthvit fluesnapper4% (7)188
Sandsvale4% (7)474
Laksand4% (7)224
Katt4% (7)20
Kjernebiter4% (7)9
Fiskemåke3% (6)633
Fuglekonge3% (6)36
Munk3% (6)10
Løvsanger3% (6)83
Kvinand3% (6)128
Stær2% (5)284
Svartbak2% (5)118
Strandsnipe2% (5)106
Tjeld2% (5)212
Gransanger2% (5)29
Siland2% (5)398
Havørn2% (5)12
Steinskvett2% (5)28
Låvesvale2% (4)40
Måltrost2% (4)242
Rødvingetrost2% (4)111
Rødrev2% (4)7
Storspove2% (4)18
Fjellerke2% (4)21
Krikkand1% (3)14
Kongeørn1% (3)12
Stjertmeis1% (3)14
Heipiplerke1% (3)27
Kattugle1% (3)5
Knoppsvane1% (3)297
Hare1% (3)4
Orrfugl1% (3)3
Hjort1% (3)17
Husmus1% (3)7
Polarsisik1% (3)65
Varsler1% (3)6
Hønsehauk1% (2)2
Vipe1% (2)15
Jernspurv1% (2)2
Rødstilk1% (2)4
Kaie1% (2)13
Hettemåke1% (2)17
Ringdue1% (2)27
Grønnspett1% (2)8
Røyskatt1% (2)2
Storskarv1% (2)7
Markmus1% (2)4
Bergirisk1% (2)13
Gråfluesnapper1% (2)6
Toppand0% (1)27
Sanglerke0% (1)2
Buskskvett0% (1)3
Hagesanger0% (1)5
Rugde0% (1)1
Sivsanger0% (1)1
Gjøk0% (1)2
Bergand0% (1)1
Gråspett0% (1)1
Smålom0% (1)1
Grågås0% (1)1
Havelle0% (1)2
Småspove0% (1)4
Piggsvin0% (1)3
Ringtrost0% (1)1
Klatremus0% (1)4
Gulerle0% (1)1
Brunsisik0% (1)4
Rødstjert0% (1)1
Haukugle0% (1)1
Spurveugle0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1