Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Alver (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 29233 individ og 91 arter fra 238 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (232)5044
Blåmeis90% (215)3272
Grønnfink47% (112)2737
Gråspurv36% (86)2129
Svarttrost89% (214)2110
Grønnsisik30% (72)1410
Skjære69% (166)1397
Bjørkefink26% (63)1378
Kråke37% (89)1226
Dompap43% (103)968
Spettmeis61% (146)787
Gråsisik19% (47)737
Rødstrupe75% (179)691
Granmeis44% (107)652
Bokfink28% (67)500
Ærfugl1% (3)491
Svartmeis32% (78)451
Løvmeis25% (60)443
Gulspurv15% (38)437
Stillits8% (21)335
Nøtteskrike21% (50)249
Gråmåke5% (12)204
Flaggspett36% (87)204
Stjertmeis6% (16)155
Gråtrost8% (21)138
Gjerdesmett18% (43)112
Gråhegre4% (11)96
Ringdue4% (11)87
Stær5% (14)68
Katt6% (15)59
Spurvehauk10% (24)46
Siland1% (3)44
Sidensvans2% (5)44
Fuglekonge3% (9)31
Havørn5% (12)28
Svartbak1% (4)27
Brunsisik2% (5)27
Ekorn2% (7)22
Rødvingetrost2% (6)21
Linerle0% (1)20
Ravn2% (7)18
Hjort1% (3)18
Trekryper5% (12)17
Grønnspett5% (13)16
Stokkand2% (5)15
Fiskemåke0% (2)15
Kaie0% (1)14
Hønsehauk2% (7)13
Kattugle2% (7)13
Munk2% (6)13
Kjernebiter2% (7)12
Jernspurv0% (1)11
Toppmeis2% (7)11
Fossekall0% (1)11
Pilfink1% (3)11
Mår1% (3)11
Låvesvale0% (1)10
Storskarv1% (3)10
Enkeltbekkasin0% (2)9
Knoppsvane1% (3)9
Kvinand0% (2)8
Nøttekråke0% (2)6
Skogdue0% (2)5
Grågås0% (1)5
Tyrkerdue0% (2)5
Husmus0% (2)5
Rugde0% (1)4
Gråspett0% (2)4
Dvergspett0% (2)4
Markmus0% (1)4
Polarsisik0% (1)4
Pirol0% (1)4
Fjellvåk0% (1)4
Kongeørn0% (2)3
Musvåk0% (2)3
Grankorsnebb0% (1)3
Småskogmus0% (2)3
Toppand0% (1)2
Oter0% (1)2
Furukorsnebb0% (1)2
Gjøk0% (1)2
Mink0% (1)2
Røyskatt0% (2)2
Snøspurv0% (1)2
Sangsvane0% (1)2
Brunrotte0% (2)2
Toppskarv0% (1)2
Bydue0% (1)2
Rødrev0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Haukugle0% (1)1