Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Osterøy (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 8417 individ og 71 arter fra 68 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis88% (60)1375
Blåmeis83% (57)923
Svarttrost79% (54)564
Spettmeis72% (49)320
Skjære64% (44)328
Rødstrupe60% (41)178
Dompap57% (39)644
Granmeis42% (29)299
Svartmeis39% (27)125
Kråke36% (25)184
Løvmeis36% (25)241
Grønnfink35% (24)479
Flaggspett30% (21)45
Nøtteskrike23% (16)69
Gråspurv22% (15)211
Grønnsisik19% (13)417
Bjørkefink16% (11)459
Stjertmeis16% (11)122
Gjerdesmett14% (10)17
Gråsisik14% (10)174
Bokfink13% (9)84
Gulspurv8% (6)72
Ekorn8% (6)18
Trekryper8% (6)10
Gråhegre7% (5)32
Ravn7% (5)22
Spurvehauk5% (4)7
Toppmeis5% (4)23
Katt5% (4)20
Havørn5% (4)8
Stillits5% (4)6
Gråmåke4% (3)56
Stær4% (3)65
Grågås4% (3)29
Sangsvane4% (3)15
Gråtrost2% (2)16
Måltrost2% (2)2
Grønnspett2% (2)2
Knoppsvane2% (2)10
Rødrev2% (2)3
Storskarv2% (2)4
Linerle1% (1)2
Stokkand1% (1)3
Låvesvale1% (1)5
Taksvale1% (1)1
Hønsehauk1% (1)1
Svartbak1% (1)5
Fiskemåke1% (1)100
Kongeørn1% (1)2
Fuglekonge1% (1)3
Gransanger1% (1)1
Munk1% (1)2
Ringdue1% (1)2
Svarthvit fluesnapper1% (1)1
Bergand1% (1)60
Rødvingetrost1% (1)3
Gråspett1% (1)2
Siland1% (1)2
Svartspett1% (1)1
Hjort1% (1)13
Ærfugl1% (1)420
Trane1% (1)4
Temmincksnipe1% (1)2
Alke1% (1)70
Piggsvin1% (1)1
Sidensvans1% (1)2
Pilfink1% (1)4
Småskogmus1% (1)1
Markmus1% (1)1
Kjernebiter1% (1)24
Åkerrikse1% (1)1