Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Askøy (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 18 483 individ og 80 arter fra 183 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Svarttrost92% (169)2 465Kart
Kjøttmeis90% (166)2 612Kart
Blåmeis82% (151)1 617Kart
Rødstrupe81% (149)535Kart
Skjære75% (138)1 067Kart
Gråspurv53% (98)1 920Kart
Spettmeis47% (87)371Kart
Grønnfink39% (73)1 348Kart
Kråke37% (69)391Kart
Svartmeis25% (47)242Kart
Granmeis23% (43)190Kart
Dompap21% (40)447Kart
Bokfink18% (34)196Kart
Grønnsisik18% (34)801Kart
Flaggspett18% (33)53Kart
Bjørkefink17% (32)654Kart
Gjerdesmett17% (32)63Kart
Stjertmeis16% (30)376Kart
Gulspurv12% (23)232Kart
Ringdue12% (22)278Kart
Gråsisik10% (20)525Kart
Stær8% (15)88Kart
Stillits8% (15)375Kart
Gråtrost7% (14)44Kart
Spurvehauk7% (14)26Kart
Gråmåke7% (13)115Kart
Nøtteskrike7% (13)23Kart
Løvmeis6% (11)41Kart
Pilfink6% (11)47Kart
Kjernebiter6% (11)101Kart
Munk5% (10)45Kart
Toppmeis5% (10)26Kart
Havørn5% (10)25Kart
Ekorn4% (9)15Kart
Fiskemåke4% (8)100Kart
Stokkand3% (7)84Kart
Hønsehauk3% (6)9Kart
Fuglekonge3% (6)17Kart
Katt3% (6)16Kart
Storskarv3% (6)42Kart
Ærfugl3% (6)564Kart
Brunsisik3% (6)50Kart
Gråhegre2% (5)14Kart
Ravn2% (5)38Kart
Rødvingetrost2% (5)13Kart
Rugde2% (4)6Kart
Knoppsvane2% (4)16Kart
Brunrotte2% (4)14Kart
Trekryper1% (3)7Kart
Toppand1% (2)6Kart
Krykkje1% (2)9Kart
Jernspurv1% (2)2Kart
Måltrost1% (2)4Kart
Dvergspett1% (2)2Kart
Tyrkerdue1% (2)13Kart
Sidensvans1% (2)32Kart
Bergirisk1% (2)2Kart
Hvitryggspett1% (2)2Kart
Linerle0% (1)4Kart
Svartbak0% (1)25Kart
Kattugle0% (1)1Kart
Kaie0% (1)2Kart
Fossekall0% (1)1Kart
Grønnspett0% (1)1Kart
Gråspett0% (1)2Kart
Laksand0% (1)6Kart
Siland0% (1)2Kart
Mink0% (1)1Kart
Fasan0% (1)1Kart
Sangsvane0% (1)5Kart
Toppskarv0% (1)2Kart
Lappfiskand0% (1)4Kart
Bydue0% (1)1Kart
Storskogmus0% (1)3Kart
Markmus0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Perleugle0% (1)1Kart