Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Askøy (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 22 711 individ og 84 arter fra 209 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Svarttrost91% (192)3 023Kart
Kjøttmeis89% (187)3 247Kart
Blåmeis81% (170)2 017Kart
Rødstrupe79% (166)644Kart
Skjære76% (159)1 393Kart
Gråspurv54% (113)2 450Kart
Spettmeis46% (98)454Kart
Grønnfink40% (85)1 514Kart
Kråke37% (78)479Kart
Dompap27% (57)619Kart
Svartmeis23% (50)283Kart
Bjørkefink22% (46)1 107Kart
Granmeis21% (45)212Kart
Bokfink20% (42)255Kart
Flaggspett19% (41)72Kart
Grønnsisik19% (40)891Kart
Stjertmeis18% (39)506Kart
Gjerdesmett15% (33)67Kart
Ringdue12% (26)306Kart
Gulspurv11% (24)244Kart
Stillits10% (21)429Kart
Gråsisik9% (20)525Kart
Stær9% (19)105Kart
Gråmåke8% (17)166Kart
Gråtrost8% (17)53Kart
Spurvehauk7% (16)31Kart
Nøtteskrike7% (16)29Kart
Ekorn7% (15)30Kart
Pilfink6% (13)74Kart
Løvmeis5% (12)45Kart
Katt5% (12)30Kart
Havørn5% (12)28Kart
Toppmeis5% (11)35Kart
Kjernebiter5% (11)111Kart
Fiskemåke4% (10)129Kart
Munk4% (10)45Kart
Stokkand3% (8)88Kart
Gråhegre3% (8)20Kart
Brunrotte3% (8)24Kart
Hønsehauk3% (7)10Kart
Fuglekonge2% (6)17Kart
Rødvingetrost2% (6)15Kart
Storskarv2% (6)43Kart
Ærfugl2% (6)564Kart
Brunsisik2% (6)50Kart
Ravn2% (5)40Kart
Knoppsvane2% (5)18Kart
Rugde1% (4)6Kart
Trekryper1% (4)8Kart
Svartbak1% (3)30Kart
Kattugle1% (3)4Kart
Tyrkerdue1% (3)15Kart
Toppand0% (2)6Kart
Krykkje0% (2)9Kart
Jernspurv0% (2)2Kart
Måltrost0% (2)4Kart
Dvergspett0% (2)2Kart
Bydue0% (2)4Kart
Sidensvans0% (2)32Kart
Bergirisk0% (2)2Kart
Vandrefalk0% (2)2Kart
Hvitryggspett0% (2)2Kart
Linerle0% (1)4Kart
Oter0% (1)1Kart
Kaie0% (1)6Kart
Fossekall0% (1)1Kart
Grønnspett0% (1)1Kart
Gråspett0% (1)2Kart
Laksand0% (1)6Kart
Siland0% (1)2Kart
Mink0% (1)1Kart
Hjort0% (1)2Kart
Fasan0% (1)1Kart
Sangsvane0% (1)5Kart
Toppskarv0% (1)2Kart
Lappfiskand0% (1)4Kart
Markmus0% (1)1Kart
Vånd0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Perleugle0% (1)1Kart