Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Øygarden (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 22 714 individ og 84 arter fra 231 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Svarttrost90% (210)2 770Kart
Kjøttmeis89% (207)3 823Kart
Blåmeis78% (181)2 678Kart
Skjære77% (178)1 632Kart
Rødstrupe70% (164)740Kart
Grønnfink44% (102)2 054Kart
Kråke39% (92)863Kart
Gråspurv38% (90)2 013Kart
Spettmeis36% (84)381Kart
Svartmeis27% (63)485Kart
Bokfink23% (55)510Kart
Dompap19% (46)272Kart
Flaggspett18% (43)86Kart
Nøtteskrike18% (42)193Kart
Gjerdesmett16% (38)125Kart
Granmeis16% (37)385Kart
Bjørkefink12% (29)471Kart
Gulspurv9% (22)191Kart
Spurvehauk9% (21)50Kart
Gråsisik8% (20)222Kart
Ringdue8% (19)76Kart
Havørn8% (19)88Kart
Stær7% (18)71Kart
Toppmeis7% (18)88Kart
Tyrkerdue7% (18)118Kart
Gråmåke7% (17)258Kart
Gråtrost7% (17)82Kart
Grønnsisik6% (15)196Kart
Ravn6% (14)66Kart
Pilfink6% (14)284Kart
Gråhegre4% (11)101Kart
Stillits4% (11)74Kart
Munk4% (10)19Kart
Katt4% (10)22Kart
Fuglekonge3% (9)13Kart
Løvmeis3% (8)51Kart
Stjertmeis3% (7)48Kart
Rødvingetrost3% (7)32Kart
Trekryper3% (7)11Kart
Hønsehauk2% (6)6Kart
Svartbak2% (6)76Kart
Fiskemåke2% (6)527Kart
Stokkand2% (5)116Kart
Storskarv2% (5)33Kart
Rugde1% (4)4Kart
Gråspett1% (4)6Kart
Ekorn1% (4)7Kart
Grågås1% (4)21Kart
Brunrotte1% (4)4Kart
Siland1% (3)14Kart
Sangsvane1% (3)17Kart
Ærfugl1% (3)64Kart
Enkeltbekkasin0% (2)3Kart
Kongeørn0% (2)2Kart
Kattugle0% (2)3Kart
Grønnspett0% (2)3Kart
Dvergspett0% (2)4Kart
Knoppsvane0% (2)9Kart
Toppskarv0% (2)11Kart
Sidensvans0% (2)22Kart
Toppand0% (1)7Kart
Oter0% (1)1Kart
Jernspurv0% (1)3Kart
Kaie0% (1)1Kart
Grankorsnebb0% (1)25Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Sildemåke0% (1)20Kart
And0% (1)8Kart
Mink0% (1)3Kart
Storspove0% (1)2Kart
Svane0% (1)2Kart
Orrfugl0% (1)1Kart
Hjort0% (1)3Kart
Gravand0% (1)5Kart
Skjeand0% (1)1Kart
Havelle0% (1)5Kart
Skjærpiplerke0% (1)20Kart
Småskogmus0% (1)1Kart
Markmus0% (1)1Kart
Mår0% (1)1Kart
Brunsisik0% (1)3Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Nordlig storskarv0% (1)4Kart