Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Øygarden (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 19784 individ og 76 arter fra 194 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (176)3457
Svarttrost88% (171)2112
Skjære77% (150)1374
Blåmeis77% (150)2358
Rødstrupe70% (136)609
Grønnfink46% (90)1924
Kråke41% (80)787
Gråspurv38% (75)1694
Spettmeis31% (62)308
Svartmeis27% (54)432
Bokfink23% (45)459
Nøtteskrike19% (37)175
Dompap18% (36)238
Flaggspett17% (33)69
Granmeis15% (31)367
Gjerdesmett15% (31)107
Bjørkefink13% (27)468
Gulspurv10% (20)171
Gråsisik10% (20)222
Spurvehauk9% (18)45
Ringdue8% (17)72
Gråmåke7% (15)241
Toppmeis7% (15)77
Havørn7% (15)73
Tyrkerdue7% (15)84
Grønnsisik7% (15)196
Gråtrost6% (13)62
Ravn6% (12)60
Stær5% (11)32
Pilfink5% (11)278
Gråhegre5% (10)96
Munk4% (9)15
Stillits4% (9)49
Fuglekonge3% (7)10
Stjertmeis3% (6)40
Løvmeis3% (6)45
Rødvingetrost3% (6)31
Svartbak2% (5)71
Katt2% (5)12
Storskarv2% (5)28
Hønsehauk2% (4)4
Fiskemåke2% (4)497
Ekorn2% (4)7
Stokkand1% (3)73
Grågås1% (3)17
Sangsvane1% (3)17
Brunrotte1% (3)3
Ærfugl1% (3)64
Trekryper1% (3)6
Kongeørn1% (2)2
Kattugle1% (2)3
Gråspett1% (2)4
Dvergspett1% (2)3
Siland1% (2)13
Sidensvans1% (2)22
Toppand0% (1)7
Enkeltbekkasin0% (1)1
Jernspurv0% (1)3
Kaie0% (1)1
Rugde0% (1)1
Sildemåke0% (1)20
Grønnspett0% (1)1
And0% (1)8
Knoppsvane0% (1)5
Mink0% (1)3
Svane0% (1)2
Orrfugl0% (1)1
Hjort0% (1)3
Toppskarv0% (1)6
Gravand0% (1)5
Skjeand0% (1)1
Havelle0% (1)5
Skjærpiplerke0% (1)20
Brunsisik0% (1)3
Dvergfalk0% (1)1
Nordlig storskarv0% (1)4