Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Austevoll (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 5676 individ og 54 arter fra 34 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis64% (22)998
Blåmeis61% (21)729
Svarttrost55% (19)288
Skjære52% (18)285
Rødstrupe50% (17)102
Bokfink44% (15)317
Nøtteskrike41% (14)45
Kråke38% (13)396
Spettmeis38% (13)87
Svartmeis35% (12)148
Grønnfink32% (11)791
Granmeis26% (9)39
Gjerdesmett26% (9)25
Dompap23% (8)46
Løvmeis23% (8)25
Flaggspett23% (8)21
Bjørkefink20% (7)142
Havørn20% (7)24
Gråmåke14% (5)455
Stær14% (5)123
Gråtrost14% (5)32
Ravn14% (5)17
Gråsisik14% (5)26
Spurvehauk11% (4)6
Ringdue11% (4)34
Siland11% (4)18
Knoppsvane11% (4)10
Grønnsisik11% (4)53
Gråhegre8% (3)24
Gråspurv8% (3)87
Katt8% (3)13
Tyrkerdue8% (3)6
Svartbak5% (2)21
Kvinand5% (2)4
Sangsvane5% (2)18
Storskarv5% (2)28
Ærfugl5% (2)93
Stillits5% (2)5
Bergirisk5% (2)16
Haukugle5% (2)3
Stokkand2% (1)14
Stjertmeis2% (1)3
Furukorsnebb2% (1)1
Grankorsnebb2% (1)2
Rugde2% (1)1
Måltrost2% (1)1
Rødvingetrost2% (1)3
Gråspett2% (1)1
Gulspurv2% (1)3
Grågås2% (1)38
Toppskarv2% (1)2
Alkekonge2% (1)1
Skjærpiplerke2% (1)5
Kjernebiter2% (1)1