Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ullensvang (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 18 473 individ og 65 arter fra 143 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis97% (139)4 287Kart
Blåmeis91% (131)2 294Kart
Skjære76% (109)1 296Kart
Svarttrost69% (99)725Kart
Spettmeis50% (72)305Kart
Rødstrupe50% (72)274Kart
Dompap44% (64)689Kart
Granmeis39% (56)302Kart
Grønnfink39% (56)1 238Kart
Gråsisik32% (47)1 138Kart
Kråke30% (44)527Kart
Gråspurv30% (44)1 743Kart
Grønnsisik30% (44)864Kart
Svartmeis25% (37)171Kart
Løvmeis23% (34)263Kart
Bokfink20% (29)430Kart
Bjørkefink18% (26)565Kart
Flaggspett17% (25)36Kart
Gråtrost16% (24)430Kart
Spurvehauk11% (16)31Kart
Ekorn11% (16)44Kart
Nøtteskrike9% (13)26Kart
Gulspurv6% (10)46Kart
Katt6% (10)32Kart
Sidensvans6% (10)60Kart
Kjernebiter6% (10)30Kart
Gjerdesmett6% (9)17Kart
Trekryper6% (9)15Kart
Stillits5% (8)90Kart
Munk4% (7)10Kart
Pilfink4% (7)61Kart
Gråmåke4% (6)152Kart
Stjertmeis4% (6)32Kart
Brunsisik4% (6)34Kart
Ravn3% (5)10Kart
Havørn3% (5)6Kart
Grønnspett2% (4)6Kart
Stokkand2% (3)8Kart
Hønsehauk2% (3)3Kart
Kongeørn2% (3)6Kart
Toppmeis2% (3)3Kart
Fossekall2% (3)3Kart
Hvitryggspett2% (3)4Kart
Gråhegre1% (2)3Kart
Fiskemåke1% (2)102Kart
Jernspurv1% (2)6Kart
Fuglekonge1% (2)4Kart
Dvergspett1% (2)2Kart
Røyskatt1% (2)2Kart
Rødrev1% (2)3Kart
Hjort1% (2)7Kart
Markmus1% (2)3Kart
Linerle0% (1)4Kart
Kattugle0% (1)1Kart
Rødvingetrost0% (1)1Kart
Kvinand0% (1)2Kart
Storskarv0% (1)5Kart
Toppskarv0% (1)2Kart
Ringtrost0% (1)2Kart
Husmus0% (1)8Kart
Småskogmus0% (1)2Kart
Storskogmus0% (1)5Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart