Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ullensvang (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 21 076 individ og 68 arter fra 150 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis97% (146)4 785Kart
Blåmeis92% (138)2 675Kart
Skjære77% (116)1 426Kart
Svarttrost70% (105)826Kart
Rødstrupe51% (77)298Kart
Spettmeis49% (74)338Kart
Dompap43% (65)707Kart
Grønnfink42% (63)1 534Kart
Granmeis39% (59)331Kart
Kråke32% (48)545Kart
Gråspurv31% (47)1 957Kart
Gråsisik31% (47)1 140Kart
Grønnsisik30% (46)905Kart
Svartmeis25% (38)181Kart
Bjørkefink24% (37)1 194Kart
Bokfink23% (35)502Kart
Løvmeis22% (34)277Kart
Flaggspett16% (25)38Kart
Gråtrost16% (24)430Kart
Spurvehauk13% (20)40Kart
Ekorn12% (18)54Kart
Nøtteskrike8% (13)26Kart
Katt8% (13)44Kart
Kjernebiter7% (11)33Kart
Gulspurv6% (10)52Kart
Sidensvans6% (10)60Kart
Stillits6% (10)94Kart
Gjerdesmett6% (9)18Kart
Trekryper6% (9)16Kart
Munk5% (8)12Kart
Pilfink5% (8)65Kart
Gråmåke4% (6)152Kart
Stjertmeis4% (6)32Kart
Havørn4% (6)8Kart
Brunsisik4% (6)34Kart
Ravn3% (5)12Kart
Grønnspett3% (5)9Kart
Stokkand2% (4)17Kart
Hønsehauk2% (3)3Kart
Kongeørn2% (3)8Kart
Toppmeis2% (3)3Kart
Fossekall2% (3)3Kart
Markmus2% (3)8Kart
Hvitryggspett2% (3)4Kart
Gråhegre1% (2)3Kart
Fiskemåke1% (2)102Kart
Jernspurv1% (2)6Kart
Fuglekonge1% (2)6Kart
Dvergspett1% (2)2Kart
Røyskatt1% (2)2Kart
Rødrev1% (2)4Kart
Hjort1% (2)10Kart
Linerle0% (1)4Kart
Stær0% (1)1Kart
Kattugle0% (1)2Kart
Furukorsnebb0% (1)4Kart
Rødvingetrost0% (1)1Kart
Kvinand0% (1)2Kart
Storskarv0% (1)5Kart
Toppskarv0% (1)2Kart
Ringtrost0% (1)2Kart
Husmus0% (1)9Kart
Småskogmus0% (1)2Kart
Storskogmus0% (1)5Kart
Nøttekråke0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)3Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart