Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Tysnes (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 6749 individ og 50 arter fra 63 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (60)1815
Blåmeis92% (58)972
Svarttrost90% (57)528
Spettmeis82% (52)263
Rødstrupe74% (47)151
Skjære61% (39)311
Dompap42% (27)162
Granmeis39% (25)192
Grønnfink38% (24)402
Løvmeis36% (23)156
Kråke33% (21)279
Svartmeis30% (19)55
Grønnsisik30% (19)334
Bjørkefink23% (15)221
Nøtteskrike23% (15)66
Flaggspett23% (15)28
Bokfink19% (12)87
Gråspurv17% (11)141
Gjerdesmett17% (11)30
Spurvehauk14% (9)15
Havørn12% (8)15
Gulspurv11% (7)111
Gråsisik11% (7)36
Katt9% (6)13
Gråtrost7% (5)21
Gråmåke6% (4)205
Ekorn6% (4)4
Trekryper6% (4)9
Toppmeis4% (3)5
Ravn4% (3)6
Pilfink4% (3)12
Kjernebiter4% (3)3
Gråhegre3% (2)4
Fiskemåke3% (2)17
Jernspurv3% (2)2
Kattugle3% (2)2
Gråspett3% (2)2
Hjort3% (2)8
Storskarv3% (2)4
Markmus3% (2)3
Polarsisik3% (2)35
Stær1% (1)4
Musvåk1% (1)1
Kaie1% (1)1
Mink1% (1)2
Sangsvane1% (1)2
Sidensvans1% (1)11
Stillits1% (1)1
Dvergfalk1% (1)1
Perleugle1% (1)1