Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bømlo (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 16411 individ og 61 arter fra 100 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (97)2706
Svarttrost95% (95)1429
Blåmeis87% (87)1725
Skjære84% (84)1097
Rødstrupe80% (80)385
Kråke58% (58)664
Spettmeis53% (53)277
Svartmeis51% (51)387
Grønnfink50% (50)1874
Nøtteskrike48% (48)235
Gråspurv43% (43)1398
Bokfink43% (43)503
Granmeis34% (34)172
Bjørkefink30% (30)766
Dompap29% (29)281
Flaggspett25% (25)46
Stillits24% (24)576
Gjerdesmett21% (21)74
Grønnsisik20% (20)300
Løvmeis19% (19)92
Spurvehauk17% (17)28
Tyrkerdue17% (17)121
Pilfink17% (17)444
Gråmåke16% (16)219
Gråtrost15% (15)55
Stær13% (13)68
Toppmeis13% (13)36
Gråsisik13% (13)111
Havørn10% (10)24
Ravn9% (9)26
Gulspurv8% (8)55
Ekorn8% (8)34
Katt7% (7)42
Ringdue5% (5)14
Rødvingetrost5% (5)15
Gråspett5% (5)6
Svartbak4% (4)23
Munk4% (4)5
Trekryper4% (4)6
Hønsehauk3% (3)3
Fiskemåke3% (3)14
Fuglekonge3% (3)3
Kattugle3% (3)5
Storskarv3% (3)8
Gråhegre2% (2)2
Rugde2% (2)2
Måltrost2% (2)2
Kjernebiter2% (2)2
Brunsisik2% (2)2
Stokkand1% (1)19
Kongeørn1% (1)1
Stjertmeis1% (1)3
Kaie1% (1)1
Grankorsnebb1% (1)5
Grønnspett1% (1)2
Knoppsvane1% (1)7
Brunrotte1% (1)1
Ærfugl1% (1)1
Vintererle1% (1)1
Bydue1% (1)2
Polarsisik1% (1)6