Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sveio (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 7162 individ og 50 arter fra 56 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (54)1523
Blåmeis92% (52)993
Svarttrost87% (49)483
Rødstrupe75% (42)154
Spettmeis71% (40)187
Skjære69% (39)329
Gråspurv48% (27)614
Grønnfink44% (25)666
Dompap42% (24)167
Granmeis41% (23)243
Svartmeis37% (21)144
Løvmeis35% (20)174
Bokfink32% (18)165
Nøtteskrike32% (18)89
Flaggspett30% (17)40
Gulspurv25% (14)208
Kråke19% (11)71
Bjørkefink19% (11)165
Pilfink19% (11)131
Grønnsisik17% (10)184
Stillits14% (8)186
Gråsisik12% (7)103
Gråtrost8% (5)6
Spurvehauk8% (5)8
Ekorn8% (5)10
Gjerdesmett8% (5)13
Havørn7% (4)8
Stokkand5% (3)21
Kvinand5% (3)6
Stær3% (2)10
Ravn3% (2)5
Gråspett3% (2)3
Knoppsvane3% (2)7
Sidensvans3% (2)13
Trekryper3% (2)3
Gråhegre1% (1)2
Hønsehauk1% (1)2
Toppand1% (1)2
Fiskemåke1% (1)5
Musvåk1% (1)1
Kattugle1% (1)1
Grankorsnebb1% (1)2
Ringdue1% (1)1
Måltrost1% (1)1
Rødvingetrost1% (1)1
Sangsvane1% (1)6
Storskarv1% (1)2
Tornirisk1% (1)2
Kjernebiter1% (1)1
Haukugle1% (1)1