Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02) i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 35 838 individ og 91 arter fra 976 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2023

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Svarttrost

Blåmeis

Skjære

Rødstrupe

Spettmeis

Gråspurv

Grønnfink

Dompap

Flaggspett

Grønnsisik

Svartmeis

Granmeis

Nøtteskrike

Bokfink

Løvmeis

Bjørkefink

Stillits

Spurvehauk

Ringdue

Gjerdesmett

Stjertmeis

Pilfink

Gulspurv

Kjernebiter

Trekryper

Munk

Toppmeis

Gråsisik

Tyrkerdue