Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02) i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 35 838 individ og 91 arter fra 976 hager.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Spettmeis

Rødstrupe

Skjære

Kjøttmeis

Svarttrost

Blåmeis

Bjørkefink

Gråspurv

Kråke

Bokfink

Grønnfink

Granmeis

Grønnsisik

Dompap

Svartmeis

Gjerdesmett

Løvmeis

Ringdue

Nøtteskrike

Gråtrost

Flaggspett

Pilfink

Gulspurv

Gråsisik

Spurvehauk

Tyrkerdue

Stillits

Kjernebiter

Munk

Stjertmeis

Kaie

Toppmeis

Sidensvans

Trekryper