Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02) i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 35 838 individ og 91 arter fra 976 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Svarttrost

Skjære

Rødstrupe

Bjørkefink

Gråspurv

Spettmeis

Grønnfink

Dompap

Bokfink

Granmeis

Svartmeis

Grønnsisik

Flaggspett

Løvmeis

Gjerdesmett

Nøtteskrike

Ringdue

Pilfink

Stillits

Spurvehauk

Kjernebiter

Gulspurv

Tyrkerdue

Stjertmeis

Trekryper

Munk

Toppmeis

Gråsisik