Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02) i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 35 838 individ og 91 arter fra 976 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Svarttrost

Blåmeis

Rødstrupe

Skjære

Spettmeis

Gråspurv

Dompap

Grønnfink

Granmeis

Svartmeis

Gjerdesmett

Nøtteskrike

Flaggspett

Bokfink

Løvmeis

Pilfink

Stjertmeis

Spurvehauk

Ringdue

Gulspurv

Tyrkerdue

Grønnsisik

Stillits

Munk

Bjørkefink

Trekryper

Toppmeis

Kjernebiter

Gråsisik