Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02) i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 35 838 individ og 91 arter fra 976 hager.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (911)6709
Svarttrost85% (833)4684
Blåmeis80% (785)3861
Rødstrupe73% (716)1157
Skjære72% (707)2574
Spettmeis43% (426)866
Gråspurv40% (397)3916
Kråke29% (291)1225
Grønnfink27% (267)2789
Dompap24% (241)1286
Svartmeis19% (192)456
Granmeis18% (183)504
Bokfink11% (116)352
Løvmeis11% (108)225
Flaggspett10% (102)124
Grønnsisik9% (93)584
Gjerdesmett8% (81)100
Ringdue7% (75)348
Spurvehauk6% (66)70
Gråmåke6% (60)488
Nøtteskrike6% (59)113
Ekorn5% (52)75
Gulspurv5% (51)211
Gråtrost4% (40)100
Pilfink3% (39)257
Stjertmeis3% (37)219
Katt3% (37)57
Trekryper3% (37)44
Tyrkerdue3% (36)103
Stillits3% (36)289
Stær3% (34)93
Bjørkefink3% (32)109
Ravn3% (30)60
Havørn2% (27)47
Gråsisik2% (23)148
Fiskemåke2% (22)177
Toppmeis2% (21)41
Kjernebiter2% (21)121
Bydue1% (17)63
Gråhegre1% (16)27
Stokkand1% (12)91
Hønsehauk1% (12)12
Kaie1% (12)119
Fuglekonge1% (10)15
Kattugle1% (10)12
Hjort1% (10)33
Rødvingetrost0% (9)17
Knoppsvane0% (8)35
Ærfugl0% (8)528
Kongeørn0% (7)9
Munk0% (7)10
Fossekall0% (7)9
Grønnspett0% (7)7
Røyskatt0% (7)8
Rødrev0% (7)8
Storskarv0% (7)33
Svartbak0% (6)28
Siland0% (6)27
Sangsvane0% (5)33
Hare0% (4)5
Mår0% (4)9
Toppand0% (3)17
Musvåk0% (3)3
Rugde0% (3)3
Gråspett0% (3)8
Kvinand0% (3)7
Dvergspett0% (3)6
Brunrotte0% (3)14
Toppskarv0% (3)7
Markmus0% (3)3
Brunsisik0% (3)10
Enkeltbekkasin0% (2)7
Jernspurv0% (2)2
Måltrost0% (2)2
Ringtrost0% (2)2
Husmus0% (2)3
Snømus0% (2)2
Snøspurv0% (1)1
Sivhøne0% (1)2
Orrfugl0% (1)1
Grågås0% (1)7
Skjeand0% (1)1
Vintererle0% (1)2
Småskogmus0% (1)1
Nøttekråke0% (1)1
Duetrost0% (1)1
Varsler0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Haukugle0% (1)1
Spurveugle0% (1)1
Hornugle0% (1)1