Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 369 434 individ og 161 arter fra 3131 hager.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (2904)64091
Svarttrost82% (2587)33804
Blåmeis82% (2574)36555
Skjære72% (2280)22553
Rødstrupe67% (2122)8579
Spettmeis50% (1586)7809
Gråspurv42% (1338)39749
Grønnfink38% (1198)28482
Kråke36% (1141)11977
Dompap31% (997)9853
Granmeis26% (830)5697
Svartmeis23% (746)4616
Grønnsisik23% (742)17364
Bokfink22% (691)6716
Bjørkefink19% (612)15474
Flaggspett19% (608)1346
Nøtteskrike17% (544)2531
Løvmeis15% (489)3188
Gråsisik15% (489)9452
Gjerdesmett13% (430)1177
Gulspurv12% (389)4208
Ringdue9% (293)3230
Gråtrost9% (292)2380
Spurvehauk8% (263)474
Stjertmeis8% (262)2683
Stillits6% (192)2738
Gråmåke5% (184)2910
Ekorn5% (173)463
Pilfink5% (173)1995
Katt5% (157)509
Stær4% (146)1357
Trekryper4% (134)291
Munk3% (125)277
Tyrkerdue3% (118)812
Toppmeis3% (117)389
Havørn3% (113)291
Kjernebiter3% (112)749
Ravn3% (100)339
Gråhegre2% (82)394
Fiskemåke2% (79)1565
Fuglekonge2% (74)228
Stokkand2% (73)1205
Rødvingetrost2% (71)374
Bydue2% (63)523
Sidensvans1% (62)1360
Kattugle1% (53)141
Hønsehauk1% (47)66
Brunsisik1% (47)699
Knoppsvane1% (43)274
Gråspett1% (41)156
Hjort1% (39)170
Sangsvane1% (38)371
Svartbak1% (34)287
Kaie1% (34)415
Grønnspett1% (33)51
Storskarv1% (33)118
Ærfugl0% (31)1962
Siland0% (25)146
Kongeørn0% (24)39
Kvinand0% (19)74
Brunrotte0% (19)50
Fossekall0% (18)49
Dvergspett0% (18)28
Toppand0% (16)118
Rugde0% (16)22
Jernspurv0% (15)32
Markmus0% (15)38
Rødrev0% (14)21
Måltrost0% (13)15
Småskogmus0% (13)26
Hvitryggspett0% (12)18
Snøspurv0% (11)77
Grågås0% (11)100
Nøttekråke0% (11)18
Polarsisik0% (11)90
Toppskarv0% (10)52
Husmus0% (10)26
Mår0% (9)26
Grankorsnebb0% (8)46
Røyskatt0% (8)11
Linerle0% (7)32
Vipe0% (6)25
Laksand0% (6)10
Hare0% (6)20
Bergirisk0% (6)25
Haukugle0% (6)8
Enkeltbekkasin0% (5)15
Musvåk0% (5)6
Piggsvin0% (5)12
Dvergfalk0% (5)5
Furukorsnebb0% (4)8
Skjærpiplerke0% (4)29
Ringtrost0% (4)7
Låvesvale0% (3)41
Måker0% (3)108
Brunnakke0% (3)10
Kornkråke0% (3)7
Skogdue0% (3)7
Sildemåke0% (3)29
Svarthvit fluesnapper0% (3)4
And0% (3)31
Mink0% (3)7
Sivhøne0% (3)5
Orrfugl0% (3)23
Vintererle0% (3)4
Snømus0% (3)7
Varsler0% (3)7
Hubro0% (3)3
Spurveugle0% (3)10
Krykkje0% (2)9
Gransanger0% (2)2
Løvsanger0% (2)3
Rådyr0% (2)11
Svartspett0% (2)2
Fasan0% (2)2
Svartand0% (2)6
Alkekonge0% (2)2
Storskogmus0% (2)6
Klatremus0% (2)2
Fjellvåk0% (2)5
Perleugle0% (2)2
Nordlig storskarv0% (2)5
Taksvale0% (1)1
Oter0% (1)2
Tjeld0% (1)2
Buskskvett0% (1)2
Dvergdykker0% (1)1
Hagesanger0% (1)1
Tornsanger0% (1)1
Sivspurv0% (1)1
Kanadagås0% (1)7
Gjøk0% (1)2
Bergand0% (1)60
Sandsvale0% (1)5
Storspove0% (1)3
Svane0% (1)2
Havsule0% (1)11
Sædgås0% (1)3
Gravand0% (1)5
Skjeand0% (1)1
Havelle0% (1)5
Trane0% (1)4
Temmincksnipe0% (1)2
Alke0% (1)70
Duefamilien0% (1)2
Fjellmarkmus0% (1)1
Tornirisk0% (1)2
Vandrefalk0% (1)2
Duetrost0% (1)1
Pirol0% (1)4
Havsvale0% (1)1
Lirype0% (1)14
Fjellrype0% (1)5
Vannrikse0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Svartkråke0% (1)4
Mellomskarv0% (1)50
Svartstrupetrost0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1