Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 421 514 individ og 164 arter fra 3 712 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (3 441)72 729Kart
Svarttrost84% (3 150)42 055Kart
Blåmeis82% (3 064)42 808Kart
Skjære72% (2 704)25 960Kart
Rødstrupe69% (2 591)10 575Kart
Spettmeis52% (1 947)9 311Kart
Gråspurv43% (1 600)45 837Kart
Grønnfink36% (1 347)30 570Kart
Kråke35% (1 306)13 633Kart
Dompap32% (1 205)11 637Kart
Granmeis25% (962)6 394Kart
Svartmeis23% (859)5 202Kart
Bokfink20% (772)7 300Kart
Grønnsisik20% (763)17 625Kart
Flaggspett19% (713)1 577Kart
Nøtteskrike17% (637)2 904Kart
Bjørkefink17% (632)15 694Kart
Løvmeis14% (534)3 519Kart
Gjerdesmett14% (532)1 435Kart
Gråsisik13% (506)9 396Kart
Gulspurv11% (420)4 455Kart
Gråtrost9% (335)2 536Kart
Ringdue8% (319)3 414Kart
Stjertmeis8% (310)3 099Kart
Spurvehauk8% (297)541Kart
Stær6% (232)2 348Kart
Ekorn6% (228)606Kart
Stillits6% (225)3 022Kart
Pilfink5% (221)2 481Kart
Gråmåke5% (205)3 338Kart
Katt5% (191)633Kart
Munk4% (155)344Kart
Trekryper4% (153)336Kart
Tyrkerdue3% (145)982Kart
Toppmeis3% (138)440Kart
Kjernebiter3% (134)905Kart
Havørn3% (126)348Kart
Ravn3% (120)441Kart
Gråhegre2% (95)458Kart
Fiskemåke2% (91)1 797Kart
Stokkand2% (90)1 649Kart
Fuglekonge2% (88)269Kart
Rødvingetrost2% (81)395Kart
Bydue1% (70)667Kart
Kattugle1% (67)172Kart
Sidensvans1% (66)1 370Kart
Hønsehauk1% (59)82Kart
Knoppsvane1% (52)354Kart
Hjort1% (51)222Kart
Gråspett1% (48)165Kart
Brunsisik1% (47)699Kart
Sangsvane1% (42)439Kart
Storskarv1% (41)179Kart
Grønnspett1% (39)61Kart
Svartbak1% (38)396Kart
Ærfugl1% (38)2 920Kart
Kaie0% (36)453Kart
Rugde0% (36)46Kart
Kongeørn0% (30)53Kart
Siland0% (30)181Kart
Brunrotte0% (29)75Kart
Fossekall0% (23)59Kart
Markmus0% (23)69Kart
Hvitryggspett0% (21)28Kart
Rødrev0% (20)30Kart
Måltrost0% (19)24Kart
Kvinand0% (19)84Kart
Dvergspett0% (19)30Kart
Toppand0% (18)143Kart
Husmus0% (18)36Kart
Småskogmus0% (17)37Kart
Jernspurv0% (16)33Kart
Grågås0% (14)107Kart
Nøttekråke0% (14)22Kart
Mår0% (12)30Kart
Snøspurv0% (11)77Kart
Toppskarv0% (11)65Kart
Polarsisik0% (11)90Kart
Grankorsnebb0% (10)75Kart
Linerle0% (9)37Kart
Røyskatt0% (9)12Kart
Hare0% (9)27Kart
Enkeltbekkasin0% (7)18Kart
Laksand0% (7)16Kart
Vipe0% (6)25Kart
Musvåk0% (6)7Kart
Piggsvin0% (6)17Kart
Bergirisk0% (6)25Kart
Haukugle0% (6)8Kart
Skjærpiplerke0% (5)33Kart
Dvergfalk0% (5)5Kart
Oter0% (4)6Kart
Furukorsnebb0% (4)8Kart
Rådyr0% (4)14Kart
Mink0% (4)8Kart
Storspove0% (4)7Kart
Orrfugl0% (4)25Kart
Vintererle0% (4)5Kart
Ringtrost0% (4)7Kart
Klatremus0% (4)4Kart
Varsler0% (4)12Kart
Hubro0% (4)5Kart
Låvesvale0% (3)41Kart
Måker0% (3)108Kart
Brunnakke0% (3)10Kart
Kornkråke0% (3)7Kart
Sildemåke0% (3)35Kart
Svarthvit fluesnapper0% (3)4Kart
Løvsanger0% (3)6Kart
And0% (3)31Kart
Sivhøne0% (3)6Kart
Fasan0% (3)3Kart
Storskogmus0% (3)9Kart
Snømus0% (3)7Kart
Vannrikse0% (3)3Kart
Krykkje0% (2)9Kart
Tjeld0% (2)6Kart
Gransanger0% (2)2Kart
Skogdue0% (2)11Kart
Sivspurv0% (2)2Kart
Svartspett0% (2)2Kart
Svartand0% (2)6Kart
Alkekonge0% (2)2Kart
Vånd0% (2)6Kart
Vandrefalk0% (2)3Kart
Fjellvåk0% (2)5Kart
Spurveugle0% (2)7Kart
Perleugle0% (2)2Kart
Nordlig storskarv0% (2)5Kart
Mellomskarv0% (2)51Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Tornsanger0% (1)1Kart
Kanadagås0% (1)7Kart
Gjøk0% (1)2Kart
Bergand0% (1)60Kart
Sandsvale0% (1)5Kart
Svane0% (1)2Kart
Havsule0% (1)11Kart
Sædgås0% (1)3Kart
Gravand0% (1)5Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Skjeand0% (1)1Kart
Havelle0% (1)5Kart
Lappfiskand0% (1)4Kart
Trane0% (1)4Kart
Temmincksnipe0% (1)2Kart
Alke0% (1)70Kart
Duefamilien0% (1)2Kart
Fjellmarkmus0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Havsvale0% (1)1Kart
Lirype0% (1)14Kart
Fjellrype0% (1)5Kart
Åkerrikse0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)4Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart