Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 425 116 individ og 164 arter fra 3 724 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (3 448)73 167Kart
Svarttrost84% (3 157)42 237Kart
Blåmeis82% (3 071)43 107Kart
Skjære72% (2 708)26 085Kart
Rødstrupe69% (2 598)10 634Kart
Spettmeis52% (1 953)9 398Kart
Gråspurv43% (1 603)46 757Kart
Grønnfink36% (1 351)30 730Kart
Kråke35% (1 308)13 683Kart
Dompap32% (1 211)11 697Kart
Granmeis25% (966)6 422Kart
Svartmeis23% (862)5 215Kart
Bokfink20% (777)7 377Kart
Grønnsisik20% (766)17 832Kart
Flaggspett19% (715)1 584Kart
Bjørkefink17% (642)16 265Kart
Nøtteskrike17% (640)2 919Kart
Løvmeis14% (537)3 541Kart
Gjerdesmett14% (535)1 445Kart
Gråsisik13% (506)9 396Kart
Gulspurv11% (421)4 475Kart
Gråtrost9% (338)2 559Kart
Ringdue8% (320)3 427Kart
Stjertmeis8% (311)3 125Kart
Spurvehauk8% (298)544Kart
Stær6% (234)2 370Kart
Ekorn6% (228)609Kart
Stillits6% (228)3 030Kart
Pilfink5% (223)2 497Kart
Gråmåke5% (205)3 386Kart
Katt5% (193)635Kart
Munk4% (156)351Kart
Trekryper4% (154)337Kart
Tyrkerdue3% (145)1 004Kart
Kjernebiter3% (139)911Kart
Toppmeis3% (138)442Kart
Havørn3% (127)352Kart
Ravn3% (121)451Kart
Gråhegre2% (96)460Kart
Stokkand2% (91)1 655Kart
Fiskemåke2% (91)1 797Kart
Fuglekonge2% (89)272Kart
Rødvingetrost2% (84)404Kart
Bydue1% (70)667Kart
Kattugle1% (68)175Kart
Sidensvans1% (66)1 370Kart
Hønsehauk1% (60)89Kart
Knoppsvane1% (52)354Kart
Hjort1% (51)222Kart
Gråspett1% (48)165Kart
Brunsisik1% (47)699Kart
Sangsvane1% (42)439Kart
Storskarv1% (41)179Kart
Grønnspett1% (40)62Kart
Svartbak1% (38)396Kart
Ærfugl1% (38)2 920Kart
Kaie0% (36)453Kart
Rugde0% (36)46Kart
Kongeørn0% (30)53Kart
Siland0% (30)181Kart
Brunrotte0% (29)75Kart
Fossekall0% (23)59Kart
Markmus0% (23)69Kart
Hvitryggspett0% (21)28Kart
Måltrost0% (20)26Kart
Dvergspett0% (20)31Kart
Rødrev0% (20)30Kart
Kvinand0% (19)84Kart
Toppand0% (18)143Kart
Husmus0% (18)36Kart
Småskogmus0% (17)37Kart
Jernspurv0% (16)33Kart
Nøttekråke0% (15)23Kart
Grågås0% (14)107Kart
Mår0% (12)30Kart
Snøspurv0% (11)77Kart
Toppskarv0% (11)65Kart
Polarsisik0% (11)90Kart
Grankorsnebb0% (10)75Kart
Linerle0% (9)37Kart
Røyskatt0% (9)12Kart
Hare0% (9)27Kart
Enkeltbekkasin0% (7)18Kart
Laksand0% (7)16Kart
Vipe0% (6)25Kart
Musvåk0% (6)7Kart
Piggsvin0% (6)17Kart
Bergirisk0% (6)25Kart
Haukugle0% (6)8Kart
Skjærpiplerke0% (5)33Kart
Dvergfalk0% (5)5Kart
Oter0% (4)6Kart
Furukorsnebb0% (4)8Kart
Rådyr0% (4)14Kart
Mink0% (4)8Kart
Storspove0% (4)7Kart
Orrfugl0% (4)25Kart
Vintererle0% (4)5Kart
Ringtrost0% (4)7Kart
Klatremus0% (4)4Kart
Varsler0% (4)12Kart
Hubro0% (4)5Kart
Låvesvale0% (3)41Kart
Måker0% (3)108Kart
Brunnakke0% (3)10Kart
Kornkråke0% (3)7Kart
Sildemåke0% (3)35Kart
Svarthvit fluesnapper0% (3)4Kart
Løvsanger0% (3)6Kart
And0% (3)31Kart
Sivhøne0% (3)6Kart
Fasan0% (3)3Kart
Storskogmus0% (3)9Kart
Snømus0% (3)7Kart
Vannrikse0% (3)3Kart
Krykkje0% (2)9Kart
Tjeld0% (2)6Kart
Gransanger0% (2)2Kart
Skogdue0% (2)11Kart
Sivspurv0% (2)2Kart
Svartspett0% (2)2Kart
Svartand0% (2)6Kart
Alkekonge0% (2)2Kart
Vånd0% (2)6Kart
Vandrefalk0% (2)3Kart
Duetrost0% (2)2Kart
Fjellvåk0% (2)5Kart
Spurveugle0% (2)7Kart
Perleugle0% (2)2Kart
Nordlig storskarv0% (2)5Kart
Mellomskarv0% (2)51Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Tornsanger0% (1)1Kart
Kanadagås0% (1)7Kart
Gjøk0% (1)2Kart
Bergand0% (1)60Kart
Sandsvale0% (1)5Kart
Svane0% (1)2Kart
Havsule0% (1)11Kart
Sædgås0% (1)3Kart
Gravand0% (1)5Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Skjeand0% (1)1Kart
Havelle0% (1)5Kart
Lappfiskand0% (1)4Kart
Trane0% (1)4Kart
Temmincksnipe0% (1)2Kart
Alke0% (1)70Kart
Duefamilien0% (1)2Kart
Fjellmarkmus0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Havsvale0% (1)1Kart
Lirype0% (1)14Kart
Fjellrype0% (1)5Kart
Åkerrikse0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)4Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart