Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 571 931 individ og 171 arter fra 4 499 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (4 167)93 752Kart
Svarttrost85% (3 821)55 485Kart
Blåmeis83% (3 742)58 006Kart
Skjære74% (3 307)34 408Kart
Rødstrupe71% (3 176)13 803Kart
Spettmeis52% (2 350)12 356Kart
Gråspurv45% (2 025)64 781Kart
Grønnfink40% (1 802)40 621Kart
Dompap36% (1 613)17 063Kart
Kråke35% (1 578)17 877Kart
Granmeis26% (1 177)8 200Kart
Bjørkefink25% (1 130)32 276Kart
Svartmeis24% (1 088)6 756Kart
Flaggspett23% (1 046)2 479Kart
Bokfink23% (1 028)9 444Kart
Grønnsisik23% (1 014)23 909Kart
Nøtteskrike17% (764)3 586Kart
Løvmeis14% (646)4 341Kart
Gjerdesmett14% (610)1 791Kart
Gråsisik12% (550)10 128Kart
Gulspurv11% (501)5 320Kart
Ringdue9% (412)4 118Kart
Spurvehauk9% (408)788Kart
Stjertmeis9% (395)4 233Kart
Gråtrost9% (383)2 950Kart
Stillits8% (365)4 766Kart
Ekorn7% (324)955Kart
Pilfink7% (321)3 642Kart
Stær7% (318)3 286Kart
Gråmåke6% (265)5 313Kart
Katt6% (261)993Kart
Kjernebiter5% (242)1 560Kart
Trekryper5% (203)461Kart
Munk4% (199)468Kart
Tyrkerdue4% (196)1 338Kart
Havørn4% (191)535Kart
Toppmeis4% (180)590Kart
Ravn3% (152)711Kart
Gråhegre3% (129)586Kart
Fiskemåke3% (119)1 858Kart
Stokkand2% (109)2 216Kart
Fuglekonge2% (106)324Kart
Rødvingetrost2% (97)439Kart
Bydue2% (94)883Kart
Kattugle2% (89)239Kart
Hønsehauk2% (85)129Kart
Hjort2% (74)364Kart
Sidensvans2% (73)1 538Kart
Knoppsvane2% (70)493Kart
Grønnspett1% (60)98Kart
Gråspett1% (58)190Kart
Sangsvane1% (54)541Kart
Storskarv1% (53)263Kart
Svartbak1% (52)534Kart
Brunsisik1% (50)720Kart
Kaie1% (47)584Kart
Brunrotte1% (45)121Kart
Ærfugl1% (42)3 766Kart
Kongeørn1% (39)71Kart
Rugde1% (39)60Kart
Markmus1% (36)112Kart
Siland1% (33)265Kart
Dvergspett1% (27)40Kart
Rødrev1% (27)44Kart
Husmus1% (27)56Kart
Fossekall1% (26)69Kart
Småskogmus1% (24)64Kart
Hvitryggspett1% (24)35Kart
Kvinand0% (22)99Kart
Nøttekråke0% (21)32Kart
Jernspurv0% (19)36Kart
Måltrost0% (19)24Kart
Toppand0% (18)160Kart
Mår0% (16)38Kart
Grågås0% (14)107Kart
Grankorsnebb0% (13)104Kart
Røyskatt0% (13)17Kart
Toppskarv0% (13)74Kart
Laksand0% (12)43Kart
Hare0% (12)50Kart
Snøspurv0% (12)86Kart
Polarsisik0% (11)90Kart
Linerle0% (10)38Kart
Musvåk0% (10)14Kart
Piggsvin0% (10)25Kart
Oter0% (9)20Kart
Vipe0% (7)36Kart
Enkeltbekkasin0% (7)18Kart
Kornkråke0% (7)14Kart
Skjærpiplerke0% (7)36Kart
Rådyr0% (6)26Kart
Klatremus0% (6)7Kart
Bergirisk0% (6)25Kart
Hubro0% (6)7Kart
Haukugle0% (6)8Kart
Furukorsnebb0% (5)13Kart
Skogdue0% (5)37Kart
Mink0% (5)9Kart
Storspove0% (5)11Kart
Snømus0% (5)11Kart
Dvergfalk0% (5)5Kart
Varsler0% (5)13Kart
Låvesvale0% (4)151Kart
Orrfugl0% (4)27Kart
Vintererle0% (4)5Kart
Ringtrost0% (4)7Kart
Vandrefalk0% (4)5Kart
Vannrikse0% (4)4Kart
Nordlig storskarv0% (4)12Kart
Måker0% (3)108Kart
Tjeld0% (3)8Kart
Brunnakke0% (3)13Kart
Gransanger0% (3)8Kart
Sildemåke0% (3)38Kart
Svarthvit fluesnapper0% (3)4Kart
Løvsanger0% (3)6Kart
And0% (3)31Kart
Sivhøne0% (3)6Kart
Fasan0% (3)3Kart
Alke0% (3)77Kart
Duefamilien0% (3)12Kart
Vånd0% (3)7Kart
Mellomskarv0% (3)53Kart
Krykkje0% (2)9Kart
Krikkand0% (2)7Kart
Sivspurv0% (2)2Kart
Kanadagås0% (2)11Kart
Svartspett0% (2)2Kart
Svartand0% (2)6Kart
Alkekonge0% (2)2Kart
Storskogmus0% (2)6Kart
Fjellvåk0% (2)5Kart
Åkerrikse0% (2)2Kart
Spurveugle0% (2)10Kart
Perleugle0% (2)2Kart
Krattspissmus0% (2)4Kart
Hvithodespurv0% (2)2Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Tornsanger0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)2Kart
Due0% (1)3Kart
Bergand0% (1)60Kart
Sandsvale0% (1)5Kart
Svane0% (1)2Kart
Havsule0% (1)11Kart
Sædgås0% (1)3Kart
Gravand0% (1)5Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Skjeand0% (1)1Kart
Havelle0% (1)5Kart
Lappfiskand0% (1)4Kart
Trane0% (1)4Kart
Temmincksnipe0% (1)2Kart
Polarmåke0% (1)1Kart
Lomvi0% (1)2Kart
Fjellmarkmus0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Trelerke0% (1)3Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Havsvale0% (1)1Kart
Lirype0% (1)14Kart
Fjellrype0% (1)5Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)4Kart
Stork0% (1)1Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart