Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 490 786 individ og 166 arter fra 4 098 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (3 798)82 148Kart
Svarttrost84% (3 473)46 962Kart
Blåmeis83% (3 402)49 440Kart
Skjære73% (3 013)29 468Kart
Rødstrupe70% (2 888)11 922Kart
Spettmeis51% (2 127)10 512Kart
Gråspurv44% (1 824)54 065Kart
Grønnfink38% (1 592)34 942Kart
Kråke34% (1 433)15 432Kart
Dompap33% (1 379)13 318Kart
Bjørkefink26% (1 094)31 599Kart
Granmeis25% (1 037)7 053Kart
Bokfink23% (948)8 573Kart
Svartmeis22% (908)5 588Kart
Grønnsisik20% (839)18 963Kart
Flaggspett18% (778)1 741Kart
Nøtteskrike16% (683)3 144Kart
Løvmeis14% (583)3 855Kart
Gjerdesmett14% (574)1 605Kart
Gråsisik12% (512)9 517Kart
Gulspurv11% (459)4 786Kart
Ringdue9% (372)3 699Kart
Gråtrost8% (352)2 685Kart
Spurvehauk8% (341)629Kart
Stjertmeis8% (331)3 426Kart
Stillits6% (286)3 531Kart
Pilfink6% (264)3 023Kart
Stær6% (262)2 619Kart
Ekorn6% (259)714Kart
Gråmåke5% (236)3 949Kart
Katt5% (230)788Kart
Kjernebiter4% (192)1 104Kart
Munk4% (169)398Kart
Tyrkerdue4% (168)1 178Kart
Trekryper3% (162)361Kart
Havørn3% (161)432Kart
Toppmeis3% (147)475Kart
Ravn3% (135)599Kart
Gråhegre2% (106)499Kart
Stokkand2% (100)1 933Kart
Fiskemåke2% (99)1 891Kart
Fuglekonge2% (95)288Kart
Rødvingetrost2% (89)414Kart
Bydue2% (82)775Kart
Kattugle1% (76)201Kart
Sidensvans1% (68)1 399Kart
Hønsehauk1% (65)98Kart
Hjort1% (59)289Kart
Knoppsvane1% (58)382Kart
Grønnspett1% (50)79Kart
Sangsvane1% (50)493Kart
Storskarv1% (50)220Kart
Gråspett1% (49)176Kart
Brunsisik1% (48)703Kart
Svartbak1% (46)459Kart
Kaie0% (39)475Kart
Ærfugl0% (39)3 223Kart
Kongeørn0% (37)63Kart
Brunrotte0% (37)90Kart
Rugde0% (36)47Kart
Siland0% (31)218Kart
Markmus0% (27)82Kart
Fossekall0% (25)65Kart
Husmus0% (24)47Kart
Rødrev0% (22)36Kart
Hvitryggspett0% (22)31Kart
Kvinand0% (20)85Kart
Dvergspett0% (20)33Kart
Måltrost0% (19)24Kart
Småskogmus0% (19)47Kart
Toppand0% (18)149Kart
Nøttekråke0% (18)26Kart
Jernspurv0% (17)34Kart
Grågås0% (14)107Kart
Mår0% (13)32Kart
Snøspurv0% (12)86Kart
Røyskatt0% (11)15Kart
Hare0% (11)36Kart
Toppskarv0% (11)60Kart
Polarsisik0% (11)90Kart
Grankorsnebb0% (10)82Kart
Piggsvin0% (10)25Kart
Linerle0% (9)37Kart
Laksand0% (9)21Kart
Vipe0% (7)26Kart
Enkeltbekkasin0% (7)18Kart
Musvåk0% (7)8Kart
Oter0% (6)11Kart
Skjærpiplerke0% (6)34Kart
Bergirisk0% (6)25Kart
Haukugle0% (6)8Kart
Kornkråke0% (5)9Kart
Furukorsnebb0% (5)12Kart
Klatremus0% (5)6Kart
Rådyr0% (4)21Kart
Mink0% (4)8Kart
Storspove0% (4)7Kart
Orrfugl0% (4)27Kart
Vintererle0% (4)5Kart
Ringtrost0% (4)7Kart
Dvergfalk0% (4)4Kart
Varsler0% (4)12Kart
Vannrikse0% (4)4Kart
Hubro0% (4)5Kart
Låvesvale0% (3)41Kart
Måker0% (3)108Kart
Brunnakke0% (3)11Kart
Gransanger0% (3)8Kart
Sildemåke0% (3)35Kart
Svarthvit fluesnapper0% (3)4Kart
Løvsanger0% (3)6Kart
And0% (3)31Kart
Sivhøne0% (3)6Kart
Fasan0% (3)3Kart
Snømus0% (3)8Kart
Vandrefalk0% (3)4Kart
Nordlig storskarv0% (3)5Kart
Krykkje0% (2)9Kart
Tjeld0% (2)6Kart
Skogdue0% (2)11Kart
Sivspurv0% (2)2Kart
Kanadagås0% (2)11Kart
Svartspett0% (2)2Kart
Svartand0% (2)6Kart
Alkekonge0% (2)2Kart
Storskogmus0% (2)6Kart
Vånd0% (2)6Kart
Fjellvåk0% (2)5Kart
Spurveugle0% (2)8Kart
Perleugle0% (2)2Kart
Krattspissmus0% (2)4Kart
Mellomskarv0% (2)51Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Krikkand0% (1)2Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Tornsanger0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)2Kart
Due0% (1)3Kart
Bergand0% (1)60Kart
Sandsvale0% (1)5Kart
Svane0% (1)2Kart
Havsule0% (1)11Kart
Sædgås0% (1)3Kart
Gravand0% (1)5Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Skjeand0% (1)1Kart
Havelle0% (1)5Kart
Lappfiskand0% (1)4Kart
Trane0% (1)4Kart
Temmincksnipe0% (1)2Kart
Alke0% (1)70Kart
Duefamilien0% (1)2Kart
Fjellmarkmus0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Havsvale0% (1)1Kart
Lirype0% (1)14Kart
Fjellrype0% (1)5Kart
Åkerrikse0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)4Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart