Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 533 903 individ og 169 arter fra 4 328 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (4 000)88 331Kart
Svarttrost84% (3 660)51 500Kart
Blåmeis83% (3 595)53 913Kart
Skjære73% (3 169)32 033Kart
Rødstrupe70% (3 040)12 885Kart
Spettmeis51% (2 246)11 439Kart
Gråspurv44% (1 931)59 638Kart
Grønnfink39% (1 702)37 846Kart
Kråke35% (1 520)16 678Kart
Dompap34% (1 504)15 204Kart
Bjørkefink25% (1 117)32 063Kart
Granmeis25% (1 106)7 638Kart
Svartmeis23% (999)6 149Kart
Bokfink22% (987)9 012Kart
Grønnsisik22% (965)22 247Kart
Flaggspett21% (942)2 125Kart
Nøtteskrike17% (748)3 451Kart
Løvmeis14% (614)4 105Kart
Gjerdesmett13% (595)1 710Kart
Gråsisik12% (526)9 718Kart
Gulspurv11% (485)5 079Kart
Ringdue9% (399)3 921Kart
Spurvehauk8% (372)711Kart
Gråtrost8% (371)2 884Kart
Stjertmeis8% (367)3 880Kart
Stillits7% (328)4 258Kart
Stær6% (300)2 982Kart
Ekorn6% (294)830Kart
Pilfink6% (293)3 366Kart
Gråmåke5% (254)4 743Kart
Katt5% (252)913Kart
Kjernebiter4% (213)1 397Kart
Trekryper4% (188)421Kart
Munk4% (187)446Kart
Tyrkerdue4% (183)1 256Kart
Havørn4% (182)492Kart
Toppmeis3% (166)528Kart
Ravn3% (143)658Kart
Gråhegre2% (119)543Kart
Fiskemåke2% (112)1 726Kart
Stokkand2% (106)2 097Kart
Fuglekonge2% (98)307Kart
Rødvingetrost2% (92)434Kart
Kattugle1% (84)222Kart
Bydue1% (84)816Kart
Hønsehauk1% (77)115Kart
Hjort1% (70)329Kart
Sidensvans1% (70)1 405Kart
Knoppsvane1% (66)432Kart
Grønnspett1% (57)90Kart
Gråspett1% (55)184Kart
Svartbak1% (51)501Kart
Sangsvane1% (51)519Kart
Storskarv1% (51)236Kart
Brunsisik1% (50)710Kart
Kaie0% (43)540Kart
Brunrotte0% (42)112Kart
Ærfugl0% (42)3 416Kart
Kongeørn0% (39)68Kart
Rugde0% (38)53Kart
Siland0% (32)237Kart
Markmus0% (30)88Kart
Fossekall0% (25)65Kart
Rødrev0% (25)40Kart
Husmus0% (25)50Kart
Dvergspett0% (24)37Kart
Hvitryggspett0% (23)33Kart
Kvinand0% (21)89Kart
Småskogmus0% (21)50Kart
Nøttekråke0% (21)32Kart
Måltrost0% (19)24Kart
Toppand0% (18)157Kart
Jernspurv0% (17)34Kart
Grågås0% (14)107Kart
Mår0% (14)35Kart
Laksand0% (12)37Kart
Røyskatt0% (12)16Kart
Snøspurv0% (12)86Kart
Toppskarv0% (12)68Kart
Grankorsnebb0% (11)83Kart
Hare0% (11)42Kart
Polarsisik0% (11)90Kart
Linerle0% (10)38Kart
Piggsvin0% (10)25Kart
Oter0% (8)15Kart
Vipe0% (7)36Kart
Enkeltbekkasin0% (7)18Kart
Musvåk0% (7)9Kart
Skjærpiplerke0% (6)34Kart
Bergirisk0% (6)25Kart
Hubro0% (6)7Kart
Haukugle0% (6)8Kart
Kornkråke0% (5)9Kart
Furukorsnebb0% (5)12Kart
Storspove0% (5)9Kart
Klatremus0% (5)6Kart
Snømus0% (5)10Kart
Vandrefalk0% (5)6Kart
Dvergfalk0% (5)5Kart
Varsler0% (5)13Kart
Låvesvale0% (4)151Kart
Rådyr0% (4)21Kart
Mink0% (4)8Kart
Orrfugl0% (4)27Kart
Vintererle0% (4)5Kart
Ringtrost0% (4)7Kart
Vannrikse0% (4)4Kart
Nordlig storskarv0% (4)12Kart
Måker0% (3)108Kart
Tjeld0% (3)7Kart
Brunnakke0% (3)11Kart
Gransanger0% (3)8Kart
Skogdue0% (3)14Kart
Sildemåke0% (3)36Kart
Svarthvit fluesnapper0% (3)4Kart
Løvsanger0% (3)6Kart
And0% (3)31Kart
Sivhøne0% (3)6Kart
Fasan0% (3)3Kart
Vånd0% (3)7Kart
Mellomskarv0% (3)53Kart
Krykkje0% (2)9Kart
Krikkand0% (2)4Kart
Sivspurv0% (2)2Kart
Kanadagås0% (2)11Kart
Svartspett0% (2)2Kart
Svartand0% (2)6Kart
Alke0% (2)71Kart
Alkekonge0% (2)2Kart
Storskogmus0% (2)6Kart
Fjellvåk0% (2)5Kart
Åkerrikse0% (2)2Kart
Spurveugle0% (2)8Kart
Perleugle0% (2)2Kart
Krattspissmus0% (2)4Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Tornsanger0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)2Kart
Due0% (1)3Kart
Bergand0% (1)60Kart
Sandsvale0% (1)5Kart
Svane0% (1)2Kart
Havsule0% (1)11Kart
Sædgås0% (1)3Kart
Gravand0% (1)5Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Skjeand0% (1)1Kart
Havelle0% (1)5Kart
Lappfiskand0% (1)4Kart
Trane0% (1)4Kart
Temmincksnipe0% (1)2Kart
Polarmåke0% (1)1Kart
Duefamilien0% (1)2Kart
Fjellmarkmus0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Havsvale0% (1)1Kart
Lirype0% (1)14Kart
Fjellrype0% (1)5Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)4Kart
Stork0% (1)1Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart