Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Åmot (Hedmark)

Det er til nå registrert totalt 18994 individ og 94 arter fra 44 hager.

Alle områder»Hedmark»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (41)1771
Blåmeis88% (39)1113
Dompap75% (33)1220
Spettmeis70% (31)364
Flaggspett70% (31)355
Skjære68% (30)963
Granmeis61% (27)349
Gråsisik56% (25)1646
Nøtteskrike54% (24)253
Grønnfink47% (21)1915
Gulspurv43% (19)2069
Svartmeis36% (16)283
Ekorn34% (15)211
Pilfink27% (12)1248
Toppmeis25% (11)45
Spurvehauk22% (10)26
Bokfink20% (9)1819
Svarttrost20% (9)157
Grønnsisik20% (9)553
Kråke18% (8)111
Trekryper18% (8)52
Rødstrupe15% (7)72
Gråtrost13% (6)43
Bjørkefink13% (6)629
Linerle11% (5)33
Gråspett11% (5)29
Kaie9% (4)330
Ringdue9% (4)140
Svarthvit fluesnapper9% (4)13
Rådyr9% (4)102
Tyrkerdue9% (4)256
Brunsisik9% (4)35
Stær6% (3)31
Jernspurv6% (3)44
Rødvingetrost6% (3)29
Elg6% (3)8
Gråspurv4% (2)7
Fiskemåke4% (2)74
Kattugle4% (2)2
Løvmeis4% (2)11
Hettemåke4% (2)9
Måltrost4% (2)8
Ravn4% (2)18
Grønnspett4% (2)2
Trane4% (2)5
Sidensvans4% (2)23
Gjerdesmett4% (2)2
Stillits4% (2)12
Snømus4% (2)2
Bergirisk4% (2)3
Kjernebiter4% (2)16
Spurveugle4% (2)3
Stokkand2% (1)105
Låvesvale2% (1)16
Gråmåke2% (1)3
Taksvale2% (1)5
Hønsehauk2% (1)1
Toppand2% (1)46
Svartbak2% (1)1
Krikkand2% (1)29
Kongeørn2% (1)1
Buskskvett2% (1)1
Brunnakke2% (1)4
Grankorsnebb2% (1)8
Munk2% (1)1
Makrellterne2% (1)1
Sivspurv2% (1)5
Kanadagås2% (1)21
Sandsvale2% (1)2
Kvinand2% (1)104
Dvergspett2% (1)1
Laksand2% (1)52
Knoppsvane2% (1)2
Rødrev2% (1)1
Hare2% (1)2
Storlom2% (1)1
Katt2% (1)1
Orrfugl2% (1)2
Svartspett2% (1)2
Sangsvane2% (1)19
Storskarv2% (1)2
Bydue2% (1)8
Ringtrost2% (1)14
Lavskrike2% (1)1
Storskogmus2% (1)1
Markmus2% (1)5
Mår2% (1)1
Gulerle2% (1)1
Polarsisik2% (1)1
Rosenfink2% (1)1
Rødstjert2% (1)2
Dverglo2% (1)4
Haukugle2% (1)1
Perleugle2% (1)1