Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trysil (Hedmark)

Det er til nå registrert totalt 27256 individ og 84 arter fra 96 hager.

Alle områder»Hedmark»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (89)4114
Blåmeis82% (79)2553
Spettmeis73% (71)664
Dompap68% (66)1965
Granmeis61% (59)832
Flaggspett55% (53)257
Skjære50% (48)1157
Svartmeis50% (48)511
Gråsisik46% (45)3235
Ekorn43% (42)351
Grønnfink35% (34)3547
Nøtteskrike29% (28)138
Toppmeis28% (27)144
Gråspett15% (15)24
Pilfink14% (14)2955
Gulspurv13% (13)452
Lavskrike13% (13)47
Bjørkefink11% (11)514
Gråspurv10% (10)129
Bokfink10% (10)864
Rådyr10% (10)375
Trekryper10% (10)60
Spurveugle9% (9)15
Spurvehauk7% (7)21
Svarttrost7% (7)83
Orrfugl7% (7)192
Sidensvans7% (7)689
Perleugle7% (7)9
Kråke5% (5)25
Grønnsisik5% (5)570
Polarsisik4% (4)37
Stær3% (3)27
Løvmeis3% (3)13
Ringdue3% (3)18
Elg3% (3)21
Rødrev3% (3)6
Hare3% (3)9
Brunsisik3% (3)91
Gråtrost2% (2)127
Jernspurv2% (2)40
Ravn2% (2)4
Grønnspett2% (2)4
Røyskatt2% (2)6
Svartspett2% (2)2
Stillits2% (2)15
Nøttekråke2% (2)4
Haukugle2% (2)3
Stokkand1% (1)2
Låvesvale1% (1)17
Kongeørn1% (1)1
Stjertmeis1% (1)8
Kattugle1% (1)2
Furukorsnebb1% (1)2
Grankorsnebb1% (1)1
Munk1% (1)7
Hagesanger1% (1)1
Rødstrupe1% (1)53
Sivspurv1% (1)2
Måltrost1% (1)7
Svarthvit fluesnapper1% (1)2
Rødvingetrost1% (1)9
Kvinand1% (1)2
Dvergspett1% (1)2
Rype1% (1)3
Katt1% (1)2
Trane1% (1)7
Tårnfalk1% (1)1
Bydue1% (1)159
Gjerdesmett1% (1)1
Husmus1% (1)1
Markmus1% (1)20
Fjellmarkmus1% (1)6
Klatremus1% (1)1
Snømus1% (1)2
Mår1% (1)1
Kjernebiter1% (1)1
Gulerle1% (1)1
Konglebit1% (1)3
Rødstjert1% (1)1
Varsler1% (1)3
Jerpe1% (1)1
Lirype1% (1)3
Storfugl1% (1)1
Jordugle1% (1)1