Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lyngdal (Agder)

Det er til nå registrert totalt 13 166 individ og 63 arter fra 99 foringsplasser.

Alle områder»Agder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis89% (89)3 553Kart
Blåmeis76% (76)1 991Kart
Svarttrost61% (61)465Kart
Skjære59% (59)462Kart
Rødstrupe59% (59)220Kart
Spettmeis58% (58)394Kart
Dompap43% (43)831Kart
Nøtteskrike41% (41)299Kart
Flaggspett37% (37)94Kart
Grønnfink35% (35)1 572Kart
Svartmeis33% (33)229Kart
Gråspurv31% (31)648Kart
Bjørkefink26% (26)751Kart
Granmeis26% (26)164Kart
Bokfink25% (25)220Kart
Kjernebiter25% (25)287Kart
Gulspurv17% (17)101Kart
Grønnsisik16% (16)177Kart
Ekorn15% (15)47Kart
Pilfink15% (15)147Kart
Løvmeis12% (12)58Kart
Kråke9% (9)53Kart
Spurvehauk9% (9)25Kart
Gjerdesmett8% (8)19Kart
Gråsisik8% (8)46Kart
Stær7% (7)139Kart
Stillits7% (7)34Kart
Gråtrost5% (5)14Kart
Ringdue4% (4)14Kart
Grønnspett3% (3)3Kart
Katt3% (3)9Kart
Trekryper3% (3)3Kart
Linerle2% (2)9Kart
Stokkand2% (2)3Kart
Jernspurv2% (2)2Kart
Munk2% (2)5Kart
Toppmeis2% (2)5Kart
Ravn2% (2)3Kart
Rådyr2% (2)3Kart
Tyrkerdue2% (2)4Kart
Låvesvale1% (1)2Kart
Gråmåke1% (1)18Kart
Hønsehauk1% (1)1Kart
Toppand1% (1)9Kart
Svartbak1% (1)1Kart
Kongeørn1% (1)1Kart
Sanglerke1% (1)2Kart
Musvåk1% (1)1Kart
Skogdue1% (1)1Kart
Sivspurv1% (1)3Kart
Måltrost1% (1)1Kart
Gråspett1% (1)3Kart
Laksand1% (1)2Kart
Vintererle1% (1)1Kart
Bydue1% (1)2Kart
Sidensvans1% (1)3Kart
Markmus1% (1)2Kart
Hortulan1% (1)4Kart
Konglebit1% (1)1Kart
Varsler1% (1)1Kart
Storfugl1% (1)2Kart
Spurveugle1% (1)1Kart
Krattspissmus1% (1)1Kart