Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Lillesand (Agder)

Det er til nå registrert totalt 13 667 individ og 64 arter fra 91 foringsplasser.

Alle områder»Agder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis96% (88)2 539Kart
Blåmeis94% (86)1 684Kart
Svarttrost85% (78)825Kart
Rødstrupe78% (71)306Kart
Skjære73% (67)821Kart
Spettmeis61% (56)302Kart
Gråspurv53% (49)2 291Kart
Dompap45% (41)608Kart
Flaggspett43% (40)104Kart
Nøtteskrike40% (37)179Kart
Grønnfink39% (36)562Kart
Pilfink38% (35)728Kart
Kråke37% (34)353Kart
Gulspurv30% (28)250Kart
Bokfink26% (24)292Kart
Bjørkefink25% (23)437Kart
Ringdue23% (21)223Kart
Svartmeis17% (16)81Kart
Kjernebiter15% (14)47Kart
Grønnsisik13% (12)169Kart
Gråsisik9% (9)69Kart
Gråmåke8% (8)61Kart
Gråtrost8% (8)27Kart
Stillits8% (8)30Kart
Stær7% (7)158Kart
Tyrkerdue7% (7)18Kart
Gjerdesmett7% (7)25Kart
Trekryper7% (7)14Kart
Spurvehauk6% (6)18Kart
Bydue6% (6)44Kart
Granmeis5% (5)17Kart
Toppmeis5% (5)15Kart
Ekorn5% (5)7Kart
Sidensvans5% (5)126Kart
Munk4% (4)10Kart
Stokkand3% (3)57Kart
Grønnspett3% (3)5Kart
Havørn3% (3)5Kart
Gråhegre2% (2)7Kart
Hønsehauk2% (2)3Kart
Rugde2% (2)2Kart
Løvmeis2% (2)4Kart
Ravn2% (2)9Kart
Rådyr2% (2)2Kart
Knoppsvane2% (2)21Kart
Katt2% (2)18Kart
Sangsvane2% (2)5Kart
Markmus2% (2)13Kart
Vipe1% (1)2Kart
Toppand1% (1)6Kart
Svartbak1% (1)6Kart
Kongeørn1% (1)1Kart
Jernspurv1% (1)1Kart
Kaie1% (1)2Kart
Rødvingetrost1% (1)1Kart
Gråspett1% (1)1Kart
Kvinand1% (1)30Kart
Siland1% (1)4Kart
Ærfugl1% (1)10Kart
Vånd1% (1)5Kart
Snømus1% (1)1Kart
Varsler1% (1)1Kart
Spurveugle1% (1)1Kart
Mellomskarv1% (1)4Kart