Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vegårshei (Agder)

Det er til nå registrert totalt 4 863 individ og 47 arter fra 30 foringsplasser.

Alle områder»Agder»»

Periode »

Hagefugltelling 2010-2023

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Nøtteskrike

Skjære

Flaggspett

Grønnfink

Toppmeis

Granmeis

Dompap

Spettmeis

Svarttrost

Bokfink

Svartmeis

Gråspurv

Rødstrupe

Spurvehauk

Gulspurv

Bjørkefink

Grønnsisik

Pilfink

Løvmeis

Gråsisik