Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vegårshei (Agder)

Det er til nå registrert totalt 4 863 individ og 47 arter fra 30 foringsplasser.

Alle områder»Agder»»

Periode »

29.01.2023
Arild Flaten
Fjordbygda (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (12)
Nøtteskrike (6)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
 
22.01.2023
Synnøve Lunder
stokksundveien 18 (Vegårshei, Agder)
Pilfink (21)
Kjøttmeis (17)
Skjære (8)
Blåmeis (7)
Granmeis (5)
Kråke (4)
Nøtteskrike (3)
Sangsvane (3)
Flaggspett (2)
Katt (2)
Spurvehauk (1)
Spurveugle (1)
Varsler (1)
 
29.01.2023
Tone Barbro Loftesnes
Olimstadveien 117 (Vegårshei, Agder)
Grønnfink (32)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (7)
Gulspurv (5)
Nøtteskrike (4)
Dompap (3)
 
28.01.2023
Knut Olaf Lindtveit
Fjordbygdveien 707 (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (3)
Grønnfink (2)
 
28.01.2023
Inger Gjertrud Ettestøl
Lyngstadveien 10, Vegårshei (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (15)
Gråspurv (6)
Blåmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Skjære (4)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
29.01.2023
Kaia Tørdal
Leiulstad (Vegårshei, Agder)
Blåmeis (20)
Kjøttmeis (15)
Grønnfink (8)
Dompap (4)
Nøtteskrike (3)
Bjørkefink (2)
Grønnsisik (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
01.01.2023
Nicolai Songedal Sivertsen
Kilsveien 366 (Vegårshei, Agder)
Grønnfink (46)
Kjøttmeis (33)
Spettmeis (25)
Nøtteskrike (20)
Dompap (18)
Skjære (14)
Blåmeis (13)
Svarttrost (7)
Flaggspett (4)
Svartmeis (4)
Ekorn (3)
Katt (3)
Dvergspett (2)
Nøttekråke (1)
Spurvehauk (1)
30.01.2022
Arild Flaten
Fjordbygda (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (18)
Pilfink (4)
Nøtteskrike (3)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
 
01.02.2022
Kaia Tørdal
Leiulstad (Vegårshei, Agder)
Bjørkefink (30)
Grønnfink (18)
Kjøttmeis (18)
Blåmeis (15)
Nøtteskrike (5)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Markmus (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
 
31.01.2022
Benn Olaf Tvedt
boligtomt (Vegårshei, Agder)
Gråspurv (32)
Kjøttmeis (6)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
 
30.01.2022
Knut Olaf Lindtveit
Nes/Kvennvann (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (1)
 
30.01.2022
Erik Eriksson
Heiveien 99 (Vegårshei, Agder)
  
30.01.2022
Johannessen
Sinesveien 123 (Vegårshei, Agder)
Nøtteskrike (3)
 
30.01.2022
Johannessen
Sinesveien 123 (Vegårshei, Agder)
Blåmeis (10)
Ekorn (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Dompap (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
 
29.01.2022
Synnøve Lunder
stokksundveien 18 (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (19)
Pilfink (16)
Dompap (10)
Blåmeis (7)
Nøtteskrike (6)
Kråke (3)
Flaggspett (2)
Katt (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
 
01.02.2021
Ann-Solveig Myhrvold
Rugnes (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (30)
Pilfink (25)
Blåmeis (15)
Grønnfink (5)
Dompap (4)
Skjære (4)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Rødstrupe (2)
Grønnspett (1)
 
31.01.2021
Benn Olaf Tvedt
boligtomt (Vegårshei, Agder)
Flaggspett (25)
Gråspurv (19)
Kjøttmeis (18)
Pilfink (15)
Blåmeis (8)
Skjære (6)
Nøtteskrike (1)
 
04.02.2021
Erik Værland
Kvennhuslia (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (12)
Grønnsisik (9)
Dompap (6)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
 
03.02.2021
Knut Olaf Lindtveit
Nes/Kvennvann (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (4)
 
01.02.2021
Eva Merete Aas
Åsveien 350 (Vegårshei, Agder)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
 
31.01.2021
Arild Flaten
Fjordbygda (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
 
31.01.2021
Kaia Tørdal
Leiulstad (Vegårshei, Agder)
Blåmeis (25)
Kjøttmeis (20)
Grønnfink (6)
Dompap (4)
Markmus (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
31.01.2021
Grunde Stebekk
Lyngstadveien. 14 (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (22)
Blåmeis (4)
 
30.01.2021
Grunde Stebekk
Lyngstadveien. 14 (Vegårshei, Agder)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Skjære (4)
 
25.01.2021
Karen Vegerstøl
Vegerstøl (Vegårshei, Agder)
Blåmeis (16)
Stokkand (11)
Kjøttmeis (10)
Pilfink (6)
Flaggspett (4)
Skjære (2)
Hønsehauk (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
1 - 25 av 107 siste»»