Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Flekkefjord (Agder)

Det er til nå registrert totalt 19 991 individ og 76 arter fra 92 foringsplasser.

Alle områder»Agder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Blåmeis93% (86)3 510Kart
Kjøttmeis92% (85)5 960Kart
Svarttrost70% (65)1 028Kart
Rødstrupe68% (63)510Kart
Skjære64% (59)757Kart
Spettmeis57% (53)473Kart
Grønnfink41% (38)1 494Kart
Dompap36% (34)816Kart
Gråspurv34% (32)1 270Kart
Bjørkefink30% (28)1 116Kart
Nøtteskrike29% (27)311Kart
Flaggspett26% (24)119Kart
Svartmeis22% (21)126Kart
Bokfink22% (21)549Kart
Grønnsisik19% (18)449Kart
Kjernebiter18% (17)159Kart
Gulspurv17% (16)87Kart
Gjerdesmett16% (15)25Kart
Spurvehauk15% (14)29Kart
Kråke11% (11)76Kart
Gråtrost11% (11)81Kart
Granmeis11% (11)78Kart
Pilfink9% (9)113Kart
Gråsisik9% (9)188Kart
Ekorn7% (7)15Kart
Sidensvans7% (7)105Kart
Stillits7% (7)57Kart
Munk5% (5)27Kart
Ravn5% (5)111Kart
Gråspett5% (5)7Kart
Stær4% (4)45Kart
Løvmeis4% (4)17Kart
Katt4% (4)24Kart
Gråhegre3% (3)3Kart
Gråmåke3% (3)53Kart
Hønsehauk3% (3)5Kart
Måltrost3% (3)7Kart
Fossekall3% (3)3Kart
Brunrotte3% (3)9Kart
Trekryper3% (3)5Kart
Jernspurv2% (2)27Kart
Fuglekonge2% (2)4Kart
Kattugle2% (2)2Kart
Toppmeis2% (2)2Kart
Rødvingetrost2% (2)2Kart
Rådyr2% (2)14Kart
Havørn2% (2)11Kart
Sangsvane2% (2)24Kart
Storskarv2% (2)8Kart
Linerle1% (1)1Kart
Stokkand1% (1)5Kart
Låvesvale1% (1)10Kart
Svartbak1% (1)1Kart
Fiskemåke1% (1)3Kart
Kongeørn1% (1)1Kart
Musvåk1% (1)2Kart
Stjertmeis1% (1)1Kart
Kaie1% (1)2Kart
Hagesanger1% (1)1Kart
Rugde1% (1)1Kart
Ringdue1% (1)2Kart
Svarthvit fluesnapper1% (1)9Kart
Løvsanger1% (1)7Kart
Grønnspett1% (1)1Kart
Dvergspett1% (1)2Kart
Røyskatt1% (1)1Kart
Hjort1% (1)5Kart
Ærfugl1% (1)1Kart
Tyrkerdue1% (1)6Kart
Husmus1% (1)8Kart
Markmus1% (1)2Kart
Nøttekråke1% (1)1Kart
Vandrefalk1% (1)3Kart
Varsler1% (1)2Kart
Myrhauk1% (1)1Kart
Vendehals1% (1)1Kart