Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Flekkefjord (Agder)

Det er til nå registrert totalt 14806 individ og 70 arter fra 69 hager.

Alle områder»Agder»Arendal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Blåmeis94% (65)2629
Kjøttmeis92% (64)4763
Rødstrupe71% (49)372
Svarttrost66% (46)734
Skjære62% (43)521
Spettmeis55% (38)330
Grønnfink42% (29)1041
Nøtteskrike36% (25)267
Dompap31% (22)688
Gråspurv30% (21)870
Bokfink27% (19)474
Bjørkefink23% (16)473
Gulspurv21% (15)82
Svartmeis20% (14)99
Flaggspett20% (14)86
Grønnsisik20% (14)400
Kjernebiter18% (13)129
Spurvehauk15% (11)20
Kråke14% (10)52
Gråtrost13% (9)51
Granmeis13% (9)65
Gjerdesmett13% (9)16
Gråsisik11% (8)183
Sidensvans10% (7)90
Pilfink8% (6)67
Stær5% (4)10
Munk5% (4)11
Ravn5% (4)67
Ekorn5% (4)8
Katt4% (3)11
Gråmåke2% (2)23
Hønsehauk2% (2)4
Jernspurv2% (2)26
Fuglekonge2% (2)4
Toppmeis2% (2)2
Løvmeis2% (2)11
Måltrost2% (2)6
Fossekall2% (2)2
Rødvingetrost2% (2)2
Gråspett2% (2)3
Havørn2% (2)11
Trekryper2% (2)3
Linerle1% (1)1
Gråhegre1% (1)1
Svartbak1% (1)1
Kongeørn1% (1)1
Musvåk1% (1)2
Stjertmeis1% (1)1
Kattugle1% (1)1
Kaie1% (1)2
Hagesanger1% (1)1
Rugde1% (1)1
Ringdue1% (1)1
Svarthvit fluesnapper1% (1)9
Løvsanger1% (1)7
Grønnspett1% (1)1
Dvergspett1% (1)2
Rådyr1% (1)7
Hjort1% (1)5
Sangsvane1% (1)19
Brunrotte1% (1)2
Storskarv1% (1)4
Tyrkerdue1% (1)6
Stillits1% (1)10
Husmus1% (1)8
Nøttekråke1% (1)1
Vandrefalk1% (1)3
Varsler1% (1)1
Myrhauk1% (1)1
Vendehals1% (1)1