Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kristiansand (Agder)

Det er til nå registrert totalt 75 553 individ og 107 arter fra 579 foringsplasser.

Alle områder»Agder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (552)13 877Kart
Blåmeis90% (523)8 848Kart
Svarttrost81% (469)3 388Kart
Skjære77% (451)4 434Kart
Rødstrupe74% (432)1 849Kart
Gråspurv56% (327)12 266Kart
Spettmeis54% (314)1 415Kart
Grønnfink40% (236)4 368Kart
Dompap38% (221)2 530Kart
Bokfink30% (179)1 805Kart
Bjørkefink30% (178)4 018Kart
Pilfink30% (178)3 225Kart
Flaggspett30% (177)412Kart
Kråke29% (170)1 244Kart
Ringdue25% (147)1 459Kart
Nøtteskrike21% (122)443Kart
Kjernebiter20% (121)771Kart
Gulspurv18% (109)1 423Kart
Grønnsisik17% (101)2 107Kart
Svartmeis16% (96)341Kart
Gråtrost13% (79)250Kart
Ekorn12% (72)236Kart
Gjerdesmett11% (64)130Kart
Stillits10% (63)413Kart
Gråsisik10% (63)1 504Kart
Granmeis9% (53)137Kart
Spurvehauk8% (51)77Kart
Stær8% (49)427Kart
Tyrkerdue7% (41)227Kart
Gråmåke6% (36)329Kart
Trekryper6% (35)66Kart
Løvmeis5% (34)107Kart
Munk4% (28)89Kart
Sidensvans4% (28)304Kart
Katt4% (27)88Kart
Toppmeis3% (21)46Kart
Jernspurv3% (19)34Kart
Grønnspett3% (18)24Kart
Rådyr3% (18)71Kart
Brunrotte2% (15)22Kart
Bydue2% (14)79Kart
Kaie2% (12)87Kart
Fiskemåke1% (10)74Kart
Ravn1% (10)24Kart
Rødvingetrost1% (10)12Kart
Dvergspett1% (10)24Kart
Stokkand1% (9)100Kart
Gråhegre1% (7)10Kart
Hønsehauk1% (7)7Kart
Svartbak0% (5)34Kart
Rugde0% (5)7Kart
Måltrost0% (4)9Kart
Siland0% (4)11Kart
Knoppsvane0% (4)17Kart
Grevling0% (4)8Kart
Havørn0% (4)6Kart
Fuglekonge0% (3)5Kart
Kattugle0% (3)3Kart
Skogdue0% (3)14Kart
Laksand0% (3)4Kart
Storskarv0% (3)32Kart
Ærfugl0% (3)31Kart
Markmus0% (3)12Kart
Nøttekråke0% (3)6Kart
Spurveugle0% (3)3Kart
Linerle0% (2)4Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Grankorsnebb0% (2)3Kart
Due0% (2)2Kart
Fossekall0% (2)4Kart
Gråspett0% (2)2Kart
Kvinand0% (2)6Kart
Rødrev0% (2)2Kart
Svartspett0% (2)3Kart
Toppskarv0% (2)4Kart
Ringtrost0% (2)2Kart
Vånd0% (2)3Kart
Polarsisik0% (2)10Kart
Kongeørn0% (1)3Kart
Kornkråke0% (1)1Kart
Furukorsnebb0% (1)18Kart
Gjøk0% (1)2Kart
Tårnseiler0% (1)1Kart
Elg0% (1)2Kart
Snøspurv0% (1)20Kart
Hjort0% (1)3Kart
Fasan0% (1)1Kart
Sangsvane0% (1)1Kart
Trane0% (1)1Kart
Alke0% (1)4Kart
Skjærpiplerke0% (1)2Kart
Piggsvin0% (1)2Kart
Husmus0% (1)2Kart
Storskogmus0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Bergirisk0% (1)4Kart
Brunsisik0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Konglebit0% (1)3Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Varsler0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Lappugle0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Mandarinand0% (1)1Kart