Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sør-Odal (Hedmark)

Det er til nå registrert totalt 12767 individ og 50 arter fra 69 hager.

Alle områder»Hedmark»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Dompap

Pilfink

Blåmeis

Grønnfink

Skjære

Grønnsisik

Flaggspett

Spettmeis

Svartmeis

Nøtteskrike

Gråspurv

Gulspurv

Kråke

Tyrkerdue

Kjernebiter

Stillits

Kaie

Granmeis

Sidensvans

Spurvehauk

Bjørkefink

Gråsisik

Gråtrost

Bokfink

Trekryper

Toppmeis

Svarttrost

Stjertmeis