Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hamar (Hedmark)

Det er til nå registrert totalt 33674 individ og 72 arter fra 211 hager.

Alle områder»Hedmark»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (197)3287
Blåmeis86% (182)2386
Skjære76% (161)1801
Spettmeis65% (138)655
Dompap63% (134)2138
Gulspurv62% (131)3761
Pilfink59% (125)3758
Grønnfink56% (120)2748
Flaggspett55% (118)321
Gråspurv46% (98)2398
Gråsisik42% (90)2369
Kråke36% (78)2147
Svartmeis30% (64)285
Stillits27% (59)701
Granmeis26% (55)290
Grønnsisik21% (45)545
Sidensvans18% (39)1742
Fasan18% (38)373
Nøtteskrike17% (37)180
Ekorn16% (34)126
Gråtrost14% (30)67
Kaie11% (24)450
Spurvehauk9% (19)33
Bydue8% (18)214
Bokfink7% (16)48
Svarttrost7% (16)28
Toppmeis6% (14)30
Rådyr6% (13)53
Bjørkefink5% (12)104
Kornkråke5% (11)79
Katt5% (11)50
Tyrkerdue5% (11)39
Kjernebiter5% (11)31
Stjertmeis4% (10)81
Ringdue4% (10)26
Trekryper4% (10)28
Rødstrupe4% (9)16
Nøttekråke3% (7)27
Gråmåke2% (6)27
Hønsehauk2% (6)11
Brunsisik2% (5)98
Markmus1% (4)10
Stær1% (3)8
Munk1% (3)3
Løvmeis1% (3)10
Gråspett1% (3)5
Grankorsnebb0% (2)11
Ravn0% (2)17
Rødvingetrost0% (2)2
Hare0% (2)4
Snømus0% (2)2
Spurveugle0% (2)2
Linerle0% (1)2
Jernspurv0% (1)1
Fuglekonge0% (1)1
Grønnspett0% (1)1
Dvergspett0% (1)1
Elg0% (1)1
Rødrev0% (1)2
Duefamilien0% (1)3
Lavskrike0% (1)3
Husmus0% (1)1
Småskogmus0% (1)1
Storskogmus0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Konglebit0% (1)11
Gråfluesnapper0% (1)2
Rødstjert0% (1)2
Fjellvåk0% (1)1
Lirype0% (1)2
Perleugle0% (1)1
Svartkråke0% (1)11