Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kongsvinger (Hedmark)

Det er til nå registrert totalt 18574 individ og 69 arter fra 113 hager.

Alle områder»Hedmark»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis98% (111)2926
Blåmeis88% (100)1858
Skjære80% (91)908
Spettmeis73% (83)536
Flaggspett69% (79)305
Dompap67% (76)1921
Gulspurv61% (69)1980
Nøtteskrike46% (52)295
Pilfink44% (50)1300
Grønnfink40% (46)1017
Ekorn36% (41)178
Gråsisik33% (38)1361
Granmeis26% (30)221
Svartmeis23% (27)169
Toppmeis20% (23)82
Svarttrost20% (23)88
Gråspurv18% (21)188
Kråke15% (17)215
Spurvehauk13% (15)29
Kaie12% (14)461
Rådyr12% (14)81
Bydue10% (12)224
Bjørkefink9% (11)300
Stjertmeis9% (11)66
Grønnsisik9% (11)617
Gråspett8% (10)38
Bokfink7% (9)345
Stillits7% (8)138
Katt6% (7)12
Sidensvans5% (6)206
Spurveugle5% (6)6
Gråtrost4% (5)41
Rødstrupe3% (4)9
Rødrev2% (3)4
Tyrkerdue2% (3)16
Lavskrike2% (3)9
Brunsisik2% (3)151
Hønsehauk1% (2)11
Kattugle1% (2)2
Grankorsnebb1% (2)12
Løvmeis1% (2)7
Ringdue1% (2)17
Ravn1% (2)4
Sangsvane1% (2)3
Småskogmus1% (2)7
Kjernebiter1% (2)10
Trekryper1% (2)8
Linerle0% (1)3
Vipe0% (1)4
Musvåk0% (1)8
Jernspurv0% (1)12
Kornkråke0% (1)120
Munk0% (1)2
Kanadagås0% (1)4
Måltrost0% (1)1
Grønnspett0% (1)2
Dvergspett0% (1)1
Laksand0% (1)2
Elg0% (1)4
Røyskatt0% (1)1
Storlom0% (1)4
Grågås0% (1)2
Fasan0% (1)1
Trane0% (1)3
Markmus0% (1)4
Nøttekråke0% (1)4
Vandrefalk0% (1)1
Polarsisik0% (1)8
Hvitryggspett0% (1)1