Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vinje (Vestfold og Telemark)

Det er til nå registrert totalt 5 558 individ og 48 arter fra 59 foringsplasser.

Alle områder»Vestfold og Telemark»»

Periode »

Hagefugltelling 2010-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Dompap

Skjære

Spettmeis

Flaggspett

Granmeis

Svartmeis

Nøtteskrike

Bjørkefink

Grønnfink

Stillits

Løvmeis

Gråsisik

Bokfink

Grønnsisik

Gråspurv

Svarttrost

Gulspurv

Spurvehauk

Trekryper

Toppmeis

Pilfink