Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Færder (Vestfold og Telemark)

Det er til nå registrert totalt 55 989 individ og 103 arter fra 357 foringsplasser.

Alle områder»Vestfold og Telemark»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis97% (348)7 082Kart
Blåmeis92% (331)6 281Kart
Skjære83% (298)3 071Kart
Svarttrost79% (283)1 698Kart
Rødstrupe73% (261)1 007Kart
Gulspurv63% (226)3 993Kart
Pilfink63% (225)6 017Kart
Spettmeis62% (223)1 063Kart
Gråspurv59% (214)5 858Kart
Flaggspett55% (199)730Kart
Grønnfink50% (180)4 496Kart
Kråke41% (148)1 860Kart
Dompap38% (139)1 315Kart
Ringdue31% (114)1 260Kart
Bokfink23% (85)715Kart
Bjørkefink22% (81)1 451Kart
Ekorn22% (80)279Kart
Nøtteskrike20% (74)347Kart
Grønnsisik19% (71)1 059Kart
Svartmeis19% (69)291Kart
Gråsisik18% (66)941Kart
Kjernebiter17% (62)268Kart
Gråtrost17% (61)155Kart
Stillits16% (60)509Kart
Gråmåke12% (44)600Kart
Spurvehauk11% (42)74Kart
Rådyr11% (40)196Kart
Sidensvans7% (28)414Kart
Gjerdesmett6% (24)48Kart
Katt6% (22)64Kart
Bydue5% (20)239Kart
Granmeis4% (16)52Kart
Stær4% (15)243Kart
Munk3% (14)20Kart
Toppmeis3% (14)32Kart
Fasan3% (14)30Kart
Trekryper3% (14)29Kart
Løvmeis3% (12)29Kart
Fiskemåke2% (10)130Kart
Kaie2% (9)60Kart
Grønnspett2% (9)11Kart
Svartbak1% (7)66Kart
Stjertmeis1% (7)33Kart
Gråhegre1% (6)34Kart
Rødrev1% (6)11Kart
Stokkand1% (5)227Kart
Hønsehauk1% (5)6Kart
Knoppsvane1% (5)128Kart
Ærfugl1% (5)390Kart
Kattugle1% (4)7Kart
Kornkråke1% (4)64Kart
Ravn1% (4)8Kart
Rødvingetrost1% (4)8Kart
Tyrkerdue1% (4)17Kart
Måltrost0% (3)12Kart
Alkekonge0% (3)5Kart
Duefamilien0% (3)21Kart
Linerle0% (2)4Kart
Måker0% (2)9Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Kvinand0% (2)490Kart
Laksand0% (2)19Kart
Siland0% (2)145Kart
Svartspett0% (2)2Kart
Grevling0% (2)7Kart
Havørn0% (2)3Kart
Storskarv0% (2)96Kart
Husmus0% (2)2Kart
Storskogmus0% (2)3Kart
Klatremus0% (2)2Kart
Nøttekråke0% (2)2Kart
Brunsisik0% (2)14Kart
Polarsisik0% (2)2Kart
Toppand0% (1)41Kart
Jernspurv0% (1)4Kart
Fuglekonge0% (1)8Kart
Dvergdykker0% (1)9Kart
Furukorsnebb0% (1)2Kart
Grankorsnebb0% (1)1Kart
Hettemåke0% (1)5Kart
Kanadagås0% (1)2Kart
Due0% (1)5Kart
Svarthvit fluesnapper0% (1)2Kart
Dvergspett0% (1)1Kart
And0% (1)1Kart
Elg0% (1)2Kart
Hare0% (1)3Kart
Toppdykker0% (1)2Kart
Sjøorre0% (1)14Kart
Sangsvane0% (1)2Kart
Brunrotte0% (1)1Kart
Svartand0% (1)7Kart
Lappfiskand0% (1)1Kart
Alke0% (1)2Kart
Teist0% (1)1Kart
Vånd0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)10Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)1Kart
Møller0% (1)1Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Tretåspett0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart