Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Færder (Vestfold og Telemark)

Det er til nå registrert totalt 47791 individ og 100 arter fra 304 hager.

Alle områder»Vestfold og Telemark»Bamble»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (297)6195
Blåmeis91% (279)5323
Skjære83% (254)2523
Svarttrost77% (235)1314
Rødstrupe69% (212)814
Gulspurv65% (198)3615
Pilfink63% (193)5261
Spettmeis59% (182)865
Gråspurv59% (181)4440
Flaggspett57% (176)615
Grønnfink51% (157)4052
Kråke44% (134)1581
Dompap42% (128)1264
Ringdue32% (98)1021
Bjørkefink23% (72)1363
Bokfink23% (72)638
Grønnsisik22% (69)1002
Nøtteskrike21% (64)294
Gråsisik20% (62)856
Svartmeis20% (61)265
Ekorn18% (57)188
Kjernebiter18% (56)245
Gråtrost16% (49)133
Stillits15% (47)380
Spurvehauk12% (38)68
Gråmåke12% (37)446
Sidensvans8% (27)410
Rådyr8% (25)134
Katt4% (15)47
Stær4% (14)236
Granmeis4% (14)47
Bydue4% (14)123
Gjerdesmett4% (14)33
Toppmeis4% (13)31
Løvmeis3% (12)29
Fasan3% (12)27
Trekryper3% (11)26
Fiskemåke2% (8)106
Stjertmeis2% (7)33
Munk2% (7)8
Grønnspett2% (7)9
Gråhegre1% (5)15
Svartbak1% (5)55
Kaie1% (5)20
Knoppsvane1% (5)114
Ærfugl1% (5)365
Stokkand1% (4)191
Kattugle1% (4)7
Kornkråke1% (4)59
Ravn1% (4)8
Rødvingetrost1% (4)8
Rødrev1% (4)8
Tyrkerdue1% (4)17
Hønsehauk0% (3)4
Måltrost0% (3)12
Duefamilien0% (3)21
Linerle0% (2)4
Måker0% (2)9
Kvinand0% (2)453
Laksand0% (2)15
Siland0% (2)114
Grevling0% (2)6
Havørn0% (2)3
Storskarv0% (2)73
Alkekonge0% (2)4
Husmus0% (2)2
Nøttekråke0% (2)2
Brunsisik0% (2)14
Polarsisik0% (2)2
Toppand0% (1)41
Musvåk0% (1)1
Jernspurv0% (1)4
Fuglekonge0% (1)8
Dvergdykker0% (1)4
Furukorsnebb0% (1)2
Grankorsnebb0% (1)1
Hettemåke0% (1)5
Due0% (1)5
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Dvergspett0% (1)1
And0% (1)1
Elg0% (1)2
Hare0% (1)3
Toppdykker0% (1)2
Sjøorre0% (1)13
Svartspett0% (1)1
Sangsvane0% (1)2
Svartand0% (1)6
Lappfiskand0% (1)1
Alke0% (1)2
Teist0% (1)1
Storskogmus0% (1)1
Klatremus0% (1)1
Bergirisk0% (1)10
Vandrefalk0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)1
Møller0% (1)1
Duetrost0% (1)1
Tretåspett0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1