Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Skien (Vestfold og Telemark)

Det er til nå registrert totalt 45 404 individ og 93 arter fra 320 foringsplasser.

Alle områder»Vestfold og Telemark»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (302)7 044Kart
Blåmeis85% (275)4 578Kart
Skjære80% (259)2 747Kart
Rødstrupe62% (200)634Kart
Gråspurv60% (193)6 079Kart
Gulspurv58% (187)3 570Kart
Pilfink55% (177)4 918Kart
Svarttrost47% (151)527Kart
Dompap46% (149)2 668Kart
Grønnfink45% (145)2 325Kart
Spettmeis43% (140)704Kart
Flaggspett42% (135)431Kart
Kråke27% (89)670Kart
Nøtteskrike25% (80)477Kart
Stillits20% (67)658Kart
Grønnsisik20% (65)929Kart
Gråsisik19% (63)646Kart
Spurvehauk17% (55)96Kart
Svartmeis16% (52)415Kart
Bokfink16% (52)369Kart
Gråtrost15% (50)166Kart
Bjørkefink15% (50)477Kart
Ekorn15% (48)230Kart
Kjernebiter14% (45)276Kart
Granmeis13% (44)519Kart
Løvmeis9% (31)137Kart
Rådyr9% (29)182Kart
Bydue9% (29)624Kart
Kaie8% (27)576Kart
Ringdue8% (26)104Kart
Katt6% (21)67Kart
Toppmeis6% (20)60Kart
Sidensvans5% (17)298Kart
Trekryper5% (16)42Kart
Stjertmeis4% (15)105Kart
Gråmåke4% (14)188Kart
Tyrkerdue4% (14)32Kart
Hønsehauk3% (12)14Kart
Gjerdesmett3% (11)14Kart
Munk1% (6)13Kart
Ravn1% (6)35Kart
Stokkand1% (5)255Kart
Jernspurv1% (5)17Kart
Brunsisik1% (5)26Kart
Stær1% (4)21Kart
Fiskemåke1% (4)15Kart
Fuglekonge1% (4)6Kart
Kattugle1% (4)10Kart
Rødvingetrost1% (4)7Kart
Rødrev1% (4)7Kart
Husmus1% (4)12Kart
Vipe0% (3)15Kart
Musvåk0% (3)4Kart
Grankorsnebb0% (3)5Kart
Sangsvane0% (3)97Kart
Brunrotte0% (3)6Kart
Svartbak0% (2)4Kart
Kanadagås0% (2)62Kart
Fossekall0% (2)3Kart
Svartspett0% (2)2Kart
Nøttekråke0% (2)2Kart
Polarsisik0% (2)5Kart
Spurveugle0% (2)2Kart
Linerle0% (1)4Kart
Gråhegre0% (1)3Kart
Måker0% (1)7Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Kornkråke0% (1)76Kart
Skogdue0% (1)4Kart
Makrellterne0% (1)2Kart
Sivspurv0% (1)7Kart
Måltrost0% (1)2Kart
Sothøne0% (1)4Kart
Grønnspett0% (1)6Kart
Tårnseiler0% (1)2Kart
Gråspett0% (1)2Kart
Elg0% (1)1Kart
Knoppsvane0% (1)8Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Snøspurv0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)2Kart
Grevling0% (1)4Kart
Grågås0% (1)11Kart
Fasan0% (1)1Kart
Toppskarv0% (1)3Kart
Rørsanger0% (1)4Kart
Lavskrike0% (1)15Kart
Markmus0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)1Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Rørdrum0% (1)1Kart