Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Porsgrunn (Vestfold og Telemark)

Det er til nå registrert totalt 39022 individ og 81 arter fra 180 hager.

Alle områder»Vestfold og Telemark»Bamble»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis91% (164)5706
Blåmeis84% (152)4426
Skjære81% (147)2134
Gråspurv63% (115)6893
Rødstrupe63% (115)723
Svarttrost53% (97)974
Pilfink53% (97)3150
Grønnfink52% (95)2968
Spettmeis51% (93)703
Flaggspett45% (82)442
Dompap43% (79)922
Gulspurv40% (72)1346
Kråke33% (60)1274
Grønnsisik28% (51)948
Gråsisik22% (41)858
Bokfink21% (39)664
Stillits20% (37)329
Ekorn18% (33)224
Nøtteskrike17% (32)360
Bjørkefink15% (28)601
Kjernebiter15% (28)155
Gråtrost13% (25)104
Ringdue13% (24)274
Svartmeis11% (20)600
Bydue11% (20)408
Spurvehauk10% (18)43
Granmeis10% (18)69
Rådyr6% (12)55
Løvmeis6% (11)22
Sidensvans6% (11)489
Gråmåke5% (10)90
Trekryper5% (10)52
Munk5% (9)147
Toppmeis4% (8)101
Gjerdesmett4% (8)12
Hønsehauk3% (7)18
Katt3% (7)21
Nøttekråke3% (6)7
Kaie2% (5)104
Storskarv2% (4)12
Brunsisik2% (4)14
Stokkand1% (3)18
Stær1% (3)129
Fiskemåke1% (3)13
Jernspurv1% (3)89
Fuglekonge1% (3)119
Dvergspett1% (3)90
Musvåk1% (2)2
Kattugle1% (2)5
Due1% (2)6
Fossekall1% (2)3
Kvinand1% (2)5
Knoppsvane1% (2)11
Spurveugle1% (2)2
Linerle0% (1)1
Gråhegre0% (1)2
Toppand0% (1)5
Måker0% (1)3
Grankorsnebb0% (1)20
Hagesanger0% (1)2
Skogdue0% (1)3
Måltrost0% (1)1
Ravn0% (1)4
Grønnspett0% (1)1
Gråspett0% (1)2
Siland0% (1)4
Rødrev0% (1)1
Grevling0% (1)1
Havørn0% (1)1
Sangsvane0% (1)2
Ærfugl0% (1)3
Tyrkerdue0% (1)1
Ringtrost0% (1)1
Markmus0% (1)1
Vånd0% (1)2
Klatremus0% (1)1
Vandrefalk0% (1)1
Konglebit0% (1)20
Gråfluesnapper0% (1)2
Varsler0% (1)2
Perleugle0% (1)1