Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Larvik (Vestfold og Telemark)

Det er til nå registrert totalt 46806 individ og 85 arter fra 305 hager.

Alle områder»Vestfold og Telemark»Bamble»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (287)5817
Blåmeis89% (273)5157
Skjære74% (227)2347
Gråspurv62% (192)6750
Pilfink62% (190)5940
Gulspurv57% (175)4352
Svarttrost56% (173)912
Rødstrupe54% (165)520
Spettmeis51% (157)687
Flaggspett46% (141)432
Grønnfink42% (129)2442
Dompap40% (125)1622
Kråke38% (117)1786
Grønnsisik25% (79)1131
Bjørkefink21% (67)1065
Bokfink21% (67)397
Granmeis20% (63)330
Nøtteskrike20% (61)382
Gråsisik17% (53)541
Svartmeis15% (46)255
Spurvehauk14% (45)93
Stillits14% (43)380
Kjernebiter13% (40)211
Gråtrost12% (38)68
Ekorn12% (38)100
Ringdue11% (36)378
Bydue11% (35)672
Kaie10% (33)207
Løvmeis10% (33)156
Fasan8% (25)119
Tyrkerdue8% (25)118
Gråmåke5% (18)221
Katt5% (18)114
Sidensvans5% (18)274
Gjerdesmett5% (18)36
Rådyr5% (16)70
Stær4% (15)83
Toppmeis4% (15)38
Fiskemåke4% (14)109
Munk4% (13)18
Trekryper4% (13)21
Hønsehauk2% (7)12
Kattugle1% (6)9
Ravn1% (6)98
Svartspett1% (6)13
Svartbak1% (5)15
Stjertmeis1% (5)19
Grønnspett1% (5)7
Spurveugle1% (5)5
Musvåk1% (4)13
Jernspurv1% (4)9
Gråspett1% (4)5
Nøttekråke1% (4)9
Fuglekonge0% (3)5
Dvergspett0% (3)4
Vandrefalk0% (3)3
Perleugle0% (3)3
Toppand0% (2)9
Grankorsnebb0% (2)7
Skogdue0% (2)3
Rødrev0% (2)3
Grevling0% (2)2
Småskogmus0% (2)8
Polarsisik0% (2)3
Linerle0% (1)2
Gråhegre0% (1)1
Vipe0% (1)1
Kongeørn0% (1)2
Kornkråke0% (1)1
Furukorsnebb0% (1)1
Kvinand0% (1)2
Laksand0% (1)4
Siland0% (1)4
Hjort0% (1)5
Storskarv0% (1)1
Hvitkinngås0% (1)1
Gravand0% (1)5
Ærfugl0% (1)150
Husmus0% (1)2
Markmus0% (1)1
Tornirisk0% (1)1
Konglebit0% (1)1
Tornskate0% (1)1
Varsler0% (1)4
Fjellvåk0% (1)1