Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sandefjord (Vestfold og Telemark)

Det er til nå registrert totalt 65137 individ og 97 arter fra 421 hager.

Alle områder»Vestfold og Telemark»Bamble»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (401)9297
Blåmeis87% (367)7107
Skjære78% (331)3004
Pilfink65% (275)8241
Gråspurv61% (260)7650
Gulspurv60% (255)6378
Rødstrupe59% (252)742
Svarttrost59% (252)1191
Flaggspett54% (231)715
Spettmeis51% (218)1118
Kråke44% (187)3660
Dompap43% (185)1770
Grønnfink39% (167)2761
Ringdue26% (110)1407
Nøtteskrike24% (102)621
Bokfink23% (101)715
Bjørkefink21% (90)1440
Svartmeis20% (85)316
Granmeis17% (75)453
Grønnsisik17% (73)1284
Spurvehauk15% (67)106
Ekorn15% (66)180
Kjernebiter14% (61)371
Gråsisik13% (55)1055
Stillits11% (49)481
Løvmeis10% (46)189
Bydue9% (40)569
Gråtrost8% (36)145
Rådyr6% (29)73
Gråmåke6% (26)282
Trekryper6% (26)50
Fasan5% (23)76
Kaie5% (22)649
Katt5% (22)57
Gjerdesmett4% (21)29
Stær3% (15)53
Ravn3% (14)52
Sidensvans3% (13)154
Tyrkerdue2% (12)71
Fiskemåke2% (11)79
Grønnspett2% (11)15
Gråhegre2% (10)17
Munk2% (10)26
Toppmeis2% (9)26
Hønsehauk1% (8)10
Musvåk1% (8)18
Kattugle1% (8)13
Nøttekråke1% (6)7
Stokkand1% (5)70
Gråspett1% (5)5
Brunsisik1% (5)11
Knoppsvane0% (4)21
Hare0% (4)5
Storskarv0% (4)12
Svartbak0% (3)7
Jernspurv0% (3)4
Kornkråke0% (3)4
Grankorsnebb0% (3)17
Rødvingetrost0% (3)4
Rødrev0% (3)3
Grevling0% (3)4
Brunrotte0% (3)3
Ærfugl0% (3)44
Linerle0% (2)16
Hettemåke0% (2)31
Fossekall0% (2)2
Kvinand0% (2)26
Siland0% (2)10
Elg0% (2)3
Grågås0% (2)7
Duefamilien0% (2)4
Småskogmus0% (2)2
Markmus0% (2)13
Varsler0% (2)2
Spurveugle0% (2)2
Måker0% (1)2
Tjeld0% (1)8
Makrellterne0% (1)9
Kanadagås0% (1)8
Måltrost0% (1)11
Sothøne0% (1)5
Due0% (1)4
Mink0% (1)2
Svartspett0% (1)2
Havørn0% (1)1
Sangsvane0% (1)5
Hvitkinngås0% (1)3
Gravand0% (1)5
Vånd0% (1)1
Tornirisk0% (1)3
Steinskvett0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Polarsisik0% (1)4
Rødstjert0% (1)2
Haukugle0% (1)1
Vendehals0% (1)2
Svartkråke0% (1)2