Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sandefjord (Vestfold og Telemark)

Det er til nå registrert totalt 72 428 individ og 98 arter fra 454 foringsplasser.

Alle områder»Vestfold og Telemark»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (434)10 060Kart
Blåmeis87% (399)7 926Kart
Skjære79% (360)3 430Kart
Pilfink65% (297)9 245Kart
Rødstrupe61% (281)882Kart
Gråspurv61% (278)8 910Kart
Gulspurv61% (278)7 077Kart
Svarttrost61% (277)1 379Kart
Flaggspett56% (258)814Kart
Spettmeis52% (240)1 256Kart
Kråke44% (200)4 037Kart
Dompap44% (200)1 887Kart
Grønnfink40% (182)2 979Kart
Ringdue26% (120)1 548Kart
Nøtteskrike24% (112)680Kart
Bokfink23% (105)757Kart
Svartmeis20% (92)343Kart
Bjørkefink19% (90)1 443Kart
Granmeis18% (83)503Kart
Spurvehauk17% (78)127Kart
Ekorn17% (78)229Kart
Grønnsisik16% (75)1 297Kart
Kjernebiter14% (64)382Kart
Gråsisik12% (58)1 075Kart
Stillits11% (54)519Kart
Løvmeis10% (49)201Kart
Bydue10% (47)767Kart
Gråtrost8% (39)154Kart
Rådyr8% (39)107Kart
Gjerdesmett6% (30)42Kart
Gråmåke6% (28)337Kart
Fasan6% (28)88Kart
Trekryper6% (28)55Kart
Katt5% (26)65Kart
Kaie5% (23)680Kart
Ravn3% (18)67Kart
Stær3% (17)88Kart
Gråhegre3% (15)28Kart
Grønnspett3% (14)18Kart
Sidensvans2% (13)154Kart
Munk2% (12)28Kart
Tyrkerdue2% (12)77Kart
Hønsehauk2% (11)14Kart
Fiskemåke2% (11)108Kart
Musvåk1% (9)21Kart
Kattugle1% (9)15Kart
Toppmeis1% (9)26Kart
Stokkand1% (6)92Kart
Brunrotte1% (6)8Kart
Nøttekråke1% (6)7Kart
Svartbak1% (5)9Kart
Gråspett1% (5)5Kart
Knoppsvane1% (5)23Kart
Brunsisik1% (5)11Kart
Jernspurv0% (4)5Kart
Kornkråke0% (4)5Kart
Hare0% (4)5Kart
Storskarv0% (4)23Kart
Grankorsnebb0% (3)17Kart
Rødvingetrost0% (3)4Kart
Siland0% (3)24Kart
Rødrev0% (3)3Kart
Grevling0% (3)4Kart
Ærfugl0% (3)56Kart
Småskogmus0% (3)4Kart
Markmus0% (3)16Kart
Linerle0% (2)16Kart
Hettemåke0% (2)31Kart
Fossekall0% (2)2Kart
Kvinand0% (2)31Kart
Elg0% (2)3Kart
Grågås0% (2)7Kart
Duefamilien0% (2)4Kart
Tårnfalk0% (2)2Kart
Varsler0% (2)2Kart
Spurveugle0% (2)2Kart
Måker0% (1)2Kart
Tjeld0% (1)8Kart
Makrellterne0% (1)9Kart
Kanadagås0% (1)8Kart
Måltrost0% (1)11Kart
Sothøne0% (1)5Kart
Due0% (1)4Kart
Mink0% (1)2Kart
Svartspett0% (1)2Kart
Havørn0% (1)1Kart
Sangsvane0% (1)5Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Gravand0% (1)5Kart
Vånd0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)3Kart
Steinskvett0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)4Kart
Rødstjert0% (1)2Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)2Kart
Svartkråke0% (1)2Kart