Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sandefjord (Vestfold og Telemark)

Det er til nå registrert totalt 65 156 individ og 97 arter fra 421 hager.

Alle områder»Vestfold og Telemark»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (401)9297Kart
Blåmeis87% (367)7107Kart
Skjære78% (331)3004Kart
Pilfink65% (275)8241Kart
Gråspurv61% (260)7650Kart
Gulspurv60% (255)6378Kart
Rødstrupe59% (252)742Kart
Svarttrost59% (252)1191Kart
Flaggspett54% (231)715Kart
Spettmeis51% (218)1118Kart
Kråke44% (187)3660Kart
Dompap43% (185)1770Kart
Grønnfink39% (167)2761Kart
Ringdue26% (110)1407Kart
Nøtteskrike24% (102)621Kart
Bokfink23% (101)715Kart
Bjørkefink21% (90)1440Kart
Svartmeis20% (85)316Kart
Granmeis17% (75)453Kart
Grønnsisik17% (73)1284Kart
Spurvehauk15% (67)106Kart
Ekorn15% (66)180Kart
Kjernebiter14% (61)371Kart
Gråsisik13% (55)1055Kart
Stillits11% (49)481Kart
Løvmeis10% (46)189Kart
Bydue9% (40)569Kart
Gråtrost8% (36)145Kart
Rådyr6% (29)73Kart
Gråmåke6% (27)301Kart
Trekryper6% (26)50Kart
Fasan5% (23)76Kart
Kaie5% (22)649Kart
Katt5% (22)57Kart
Gjerdesmett4% (21)29Kart
Stær3% (15)53Kart
Ravn3% (14)52Kart
Sidensvans3% (13)154Kart
Tyrkerdue2% (12)71Kart
Fiskemåke2% (11)79Kart
Grønnspett2% (11)15Kart
Gråhegre2% (10)17Kart
Munk2% (10)26Kart
Toppmeis2% (9)26Kart
Hønsehauk1% (8)10Kart
Musvåk1% (8)18Kart
Kattugle1% (8)13Kart
Nøttekråke1% (6)7Kart
Stokkand1% (5)70Kart
Gråspett1% (5)5Kart
Brunsisik1% (5)11Kart
Knoppsvane0% (4)21Kart
Hare0% (4)5Kart
Storskarv0% (4)12Kart
Svartbak0% (3)7Kart
Jernspurv0% (3)4Kart
Kornkråke0% (3)4Kart
Grankorsnebb0% (3)17Kart
Rødvingetrost0% (3)4Kart
Rødrev0% (3)3Kart
Grevling0% (3)4Kart
Brunrotte0% (3)3Kart
Ærfugl0% (3)44Kart
Linerle0% (2)16Kart
Hettemåke0% (2)31Kart
Fossekall0% (2)2Kart
Kvinand0% (2)26Kart
Siland0% (2)10Kart
Elg0% (2)3Kart
Grågås0% (2)7Kart
Duefamilien0% (2)4Kart
Småskogmus0% (2)2Kart
Markmus0% (2)13Kart
Varsler0% (2)2Kart
Spurveugle0% (2)2Kart
Måker0% (1)2Kart
Tjeld0% (1)8Kart
Makrellterne0% (1)9Kart
Kanadagås0% (1)8Kart
Måltrost0% (1)11Kart
Sothøne0% (1)5Kart
Due0% (1)4Kart
Mink0% (1)2Kart
Svartspett0% (1)2Kart
Havørn0% (1)1Kart
Sangsvane0% (1)5Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Gravand0% (1)5Kart
Vånd0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)3Kart
Steinskvett0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)4Kart
Rødstjert0% (1)2Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)2Kart
Svartkråke0% (1)2Kart