Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sandefjord (Vestfold og Telemark)

Det er til nå registrert totalt 82 466 individ og 103 arter fra 490 foringsplasser.

Alle områder»Vestfold og Telemark»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (468)11 442Kart
Blåmeis88% (433)9 061Kart
Skjære80% (394)4 034Kart
Pilfink66% (326)10 423Kart
Svarttrost63% (309)1 629Kart
Gråspurv62% (304)10 183Kart
Gulspurv62% (304)7 714Kart
Rødstrupe61% (302)1 004Kart
Flaggspett58% (286)964Kart
Spettmeis52% (258)1 443Kart
Kråke45% (223)4 644Kart
Dompap42% (210)2 008Kart
Grønnfink41% (203)3 510Kart
Ringdue26% (131)1 664Kart
Nøtteskrike24% (121)762Kart
Bokfink24% (120)855Kart
Bjørkefink22% (110)1 588Kart
Svartmeis20% (102)447Kart
Granmeis19% (94)578Kart
Spurvehauk17% (87)144Kart
Ekorn17% (86)273Kart
Grønnsisik17% (86)1 397Kart
Kjernebiter14% (72)424Kart
Stillits13% (67)645Kart
Gråsisik12% (62)1 128Kart
Løvmeis11% (58)234Kart
Rådyr9% (48)162Kart
Bydue9% (48)908Kart
Gråtrost8% (41)176Kart
Gråmåke6% (34)449Kart
Katt6% (34)93Kart
Gjerdesmett6% (33)49Kart
Trekryper6% (33)63Kart
Fasan6% (32)103Kart
Kaie5% (26)774Kart
Ravn4% (21)81Kart
Stær3% (18)95Kart
Gråhegre3% (16)29Kart
Grønnspett3% (16)20Kart
Sidensvans3% (16)234Kart
Munk2% (14)36Kart
Tyrkerdue2% (13)93Kart
Fiskemåke2% (12)116Kart
Hønsehauk2% (11)14Kart
Musvåk2% (10)23Kart
Kattugle1% (9)15Kart
Toppmeis1% (9)26Kart
Stokkand1% (8)177Kart
Gråspett1% (6)6Kart
Brunrotte1% (6)10Kart
Nøttekråke1% (6)7Kart
Brunsisik1% (6)23Kart
Svartbak1% (5)12Kart
Grankorsnebb1% (5)20Kart
Knoppsvane1% (5)26Kart
Rødrev1% (5)5Kart
Hare1% (5)6Kart
Jernspurv0% (4)5Kart
Kornkråke0% (4)5Kart
Grevling0% (4)7Kart
Storskarv0% (4)43Kart
Duefamilien0% (4)9Kart
Rødvingetrost0% (3)4Kart
Siland0% (3)35Kart
Ærfugl0% (3)71Kart
Småskogmus0% (3)4Kart
Markmus0% (3)16Kart
Dvergfalk0% (3)3Kart
Spurveugle0% (3)3Kart
Linerle0% (2)16Kart
Hettemåke0% (2)31Kart
Fossekall0% (2)2Kart
Kvinand0% (2)37Kart
Elg0% (2)3Kart
Grågås0% (2)7Kart
Sangsvane0% (2)7Kart
Tårnfalk0% (2)2Kart
Varsler0% (2)2Kart
Måker0% (1)2Kart
Tjeld0% (1)8Kart
Makrellterne0% (1)9Kart
Kanadagås0% (1)8Kart
Måltrost0% (1)11Kart
Sothøne0% (1)5Kart
Due0% (1)4Kart
Dvergspett0% (1)7Kart
Mink0% (1)2Kart
Svartspett0% (1)2Kart
Havørn0% (1)1Kart
Toppskarv0% (1)1Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Gravand0% (1)5Kart
Svartand0% (1)2Kart
Vånd0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)3Kart
Bergirisk0% (1)18Kart
Steinskvett0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)4Kart
Rødstjert0% (1)2Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)2Kart
Svartkråke0% (1)2Kart