Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Gran (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 44878 individ og 86 arter fra 241 hager.

Alle områder»Innlandet»Alvdal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis89% (216)4205
Blåmeis85% (206)3612
Skjære77% (187)2581
Dompap68% (165)3827
Gulspurv66% (160)6486
Flaggspett62% (151)582
Spettmeis62% (150)994
Pilfink62% (150)6698
Grønnfink48% (117)2440
Kråke34% (82)1941
Nøtteskrike32% (79)583
Gråspurv32% (78)1748
Gråsisik28% (69)1265
Ekorn27% (67)327
Svartmeis27% (66)536
Granmeis24% (59)407
Stillits22% (54)900
Grønnsisik17% (42)611
Spurvehauk16% (39)98
Svarttrost14% (34)116
Bokfink12% (31)326
Kaie12% (30)1409
Toppmeis11% (27)149
Gråtrost10% (26)107
Bjørkefink10% (25)250
Sidensvans10% (25)1159
Rådyr7% (18)108
Rødstrupe5% (14)46
Løvmeis4% (12)45
Katt4% (11)40
Gråspett4% (10)21
Kjernebiter4% (10)76
Trekryper3% (9)22
Grønnspett3% (8)22
Svartspett3% (8)33
Bydue2% (7)369
Stær2% (6)69
Tyrkerdue2% (6)33
Kattugle2% (5)5
Hønsehauk1% (4)7
Kornkråke1% (4)160
Markmus1% (4)14
Nøttekråke1% (4)17
Linerle1% (3)39
Fuglekonge1% (3)4
Husmus1% (3)20
Brunsisik1% (3)51
Polarsisik1% (3)4
Spurveugle1% (3)6
Stokkand0% (2)22
Musvåk0% (2)2
Jernspurv0% (2)4
Stjertmeis0% (2)7
Grankorsnebb0% (2)2
Ringdue0% (2)10
Ravn0% (2)3
Fossekall0% (2)3
Dvergspett0% (2)2
Rødrev0% (2)2
Lomvi0% (2)108
Lavskrike0% (2)6
Mår0% (2)2
Duetrost0% (2)8
Låvesvale0% (1)11
Sanglerke0% (1)5
Buskskvett0% (1)2
Munk0% (1)3
Trepiplerke0% (1)2
Kanadagås0% (1)10
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Løvsanger0% (1)9
Rødvingetrost0% (1)1
Kvinand0% (1)2
Laksand0% (1)11
Røyskatt0% (1)1
Hare0% (1)1
Grevling0% (1)1
Sangsvane0% (1)2
Toppskarv0% (1)43
Storskogmus0% (1)2
Tornirisk0% (1)2
Dvergfalk0% (1)1
Konglebit0% (1)2
Rødstjert0% (1)2
Varsler0% (1)13
Perleugle0% (1)1