Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Gausdal (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 12908 individ og 67 arter fra 83 hager.

Alle områder»Innlandet»Alvdal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (79)1540
Blåmeis87% (73)1145
Dompap71% (59)2205
Skjære68% (57)509
Spettmeis66% (55)469
Gråsisik55% (46)1562
Granmeis53% (44)817
Flaggspett49% (41)106
Svartmeis38% (32)629
Ekorn38% (32)181
Grønnfink37% (31)535
Kråke24% (20)164
Nøtteskrike24% (20)164
Pilfink24% (20)405
Gulspurv18% (15)120
Grønnsisik16% (14)439
Stillits14% (12)266
Spurvehauk12% (10)15
Gråspurv9% (8)56
Kaie9% (8)68
Svarttrost9% (8)127
Kjernebiter9% (8)73
Stjertmeis6% (5)22
Bokfink6% (5)422
Bjørkefink4% (4)333
Rådyr4% (4)23
Mår4% (4)10
Rødstrupe3% (3)55
Ravn3% (3)5
Rødrev3% (3)3
Hare3% (3)19
Lavskrike3% (3)19
Konglebit3% (3)27
Gråtrost2% (2)16
Jernspurv2% (2)32
Løvmeis2% (2)28
Ringdue2% (2)15
Gråspett2% (2)2
Elg2% (2)4
Katt2% (2)3
Varsler2% (2)2
Spurveugle2% (2)3
Linerle1% (1)23
Fuglekonge1% (1)1
Grankorsnebb1% (1)55
Toppmeis1% (1)20
Sivspurv1% (1)72
Måltrost1% (1)17
Svarthvit fluesnapper1% (1)17
Løvsanger1% (1)8
Grønnspett1% (1)1
Rødvingetrost1% (1)3
Røyskatt1% (1)1
Snøspurv1% (1)3
Orrfugl1% (1)2
Svartspett1% (1)1
Bydue1% (1)4
Sidensvans1% (1)25
Ringtrost1% (1)1
Husmus1% (1)3
Storskogmus1% (1)2
Markmus1% (1)4
Steinskvett1% (1)2
Rødstjert1% (1)2
Trekryper1% (1)1
Fjellrype1% (1)1
Haukugle1% (1)1