Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Åmot (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 20427 individ og 100 arter fra 47 hager.

Alle områder»Innlandet»Alvdal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (44)1954
Blåmeis87% (41)1220
Dompap76% (36)1374
Spettmeis74% (35)422
Flaggspett74% (35)421
Skjære70% (33)1070
Granmeis57% (27)350
Nøtteskrike53% (25)273
Gråsisik53% (25)1708
Grønnfink46% (22)1961
Gulspurv44% (21)2152
Ekorn38% (18)262
Svartmeis34% (16)291
Pilfink27% (13)1280
Toppmeis23% (11)45
Kråke21% (10)128
Spurvehauk21% (10)26
Svarttrost21% (10)172
Bokfink19% (9)1852
Grønnsisik19% (9)674
Trekryper17% (8)64
Gråtrost14% (7)51
Rødstrupe14% (7)85
Bjørkefink12% (6)630
Linerle10% (5)35
Gråspett10% (5)31
Rådyr10% (5)123
Kaie8% (4)371
Ringdue8% (4)148
Svarthvit fluesnapper8% (4)20
Tyrkerdue8% (4)289
Brunsisik8% (4)37
Stær6% (3)54
Gråspurv6% (3)37
Jernspurv6% (3)47
Rødvingetrost6% (3)39
Elg6% (3)8
Kjernebiter6% (3)24
Fiskemåke4% (2)74
Kattugle4% (2)2
Løvmeis4% (2)12
Hettemåke4% (2)9
Måltrost4% (2)10
Ravn4% (2)18
Grønnspett4% (2)2
Trane4% (2)8
Sidensvans4% (2)39
Gjerdesmett4% (2)2
Stillits4% (2)14
Snømus4% (2)2
Bergirisk4% (2)3
Spurveugle4% (2)3
Stokkand2% (1)105
Låvesvale2% (1)16
Gråmåke2% (1)3
Taksvale2% (1)5
Hønsehauk2% (1)1
Toppand2% (1)46
Svartbak2% (1)1
Krikkand2% (1)29
Kongeørn2% (1)1
Fuglekonge2% (1)1
Buskskvett2% (1)1
Brunnakke2% (1)4
Grankorsnebb2% (1)8
Gransanger2% (1)2
Munk2% (1)1
Skogdue2% (1)2
Makrellterne2% (1)1
Sivspurv2% (1)5
Trepiplerke2% (1)7
Kanadagås2% (1)21
Sandsvale2% (1)2
Kvinand2% (1)104
Dvergspett2% (1)1
Laksand2% (1)52
Knoppsvane2% (1)2
Rødrev2% (1)1
Hare2% (1)2
Storlom2% (1)1
Katt2% (1)1
Orrfugl2% (1)2
Svartspett2% (1)2
Grevling2% (1)1
Sangsvane2% (1)19
Storskarv2% (1)2
Bydue2% (1)8
Ringtrost2% (1)14
Lavskrike2% (1)1
Storskogmus2% (1)2
Markmus2% (1)5
Mår2% (1)1
Gulerle2% (1)1
Polarsisik2% (1)1
Rosenfink2% (1)1
Konglebit2% (1)6
Rødstjert2% (1)3
Dverglo2% (1)4
Haukugle2% (1)1
Perleugle2% (1)1