Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Åmot (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 20 791 individ og 101 arter fra 47 hager.

Alle områder»Innlandet»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (44)1998Kart
Blåmeis87% (41)1250Kart
Dompap76% (36)1430Kart
Spettmeis74% (35)438Kart
Flaggspett74% (35)431Kart
Skjære70% (33)1109Kart
Granmeis57% (27)355Kart
Nøtteskrike53% (25)284Kart
Gråsisik53% (25)1709Kart
Grønnfink46% (22)1980Kart
Gulspurv44% (21)2163Kart
Ekorn38% (18)280Kart
Svartmeis34% (16)306Kart
Pilfink27% (13)1287Kart
Toppmeis23% (11)45Kart
Kråke21% (10)132Kart
Spurvehauk21% (10)26Kart
Svarttrost21% (10)176Kart
Bokfink19% (9)1855Kart
Grønnsisik19% (9)674Kart
Trekryper17% (8)68Kart
Gråtrost14% (7)51Kart
Rødstrupe14% (7)85Kart
Bjørkefink12% (6)666Kart
Linerle10% (5)35Kart
Gråspett10% (5)34Kart
Rådyr10% (5)136Kart
Kaie8% (4)374Kart
Ringdue8% (4)148Kart
Svarthvit fluesnapper8% (4)20Kart
Tyrkerdue8% (4)296Kart
Brunsisik8% (4)37Kart
Stær6% (3)54Kart
Gråspurv6% (3)37Kart
Jernspurv6% (3)48Kart
Rødvingetrost6% (3)39Kart
Elg6% (3)8Kart
Kjernebiter6% (3)24Kart
Fiskemåke4% (2)74Kart
Kattugle4% (2)2Kart
Løvmeis4% (2)9Kart
Hettemåke4% (2)9Kart
Måltrost4% (2)10Kart
Ravn4% (2)18Kart
Grønnspett4% (2)2Kart
Trane4% (2)8Kart
Sidensvans4% (2)39Kart
Gjerdesmett4% (2)2Kart
Stillits4% (2)14Kart
Snømus4% (2)2Kart
Bergirisk4% (2)3Kart
Spurveugle4% (2)3Kart
Stokkand2% (1)105Kart
Låvesvale2% (1)16Kart
Gråmåke2% (1)3Kart
Taksvale2% (1)5Kart
Hønsehauk2% (1)1Kart
Toppand2% (1)46Kart
Svartbak2% (1)1Kart
Krikkand2% (1)29Kart
Kongeørn2% (1)1Kart
Fuglekonge2% (1)1Kart
Buskskvett2% (1)1Kart
Stjertmeis2% (1)5Kart
Brunnakke2% (1)4Kart
Grankorsnebb2% (1)8Kart
Gransanger2% (1)2Kart
Munk2% (1)1Kart
Skogdue2% (1)2Kart
Makrellterne2% (1)1Kart
Sivspurv2% (1)5Kart
Trepiplerke2% (1)7Kart
Kanadagås2% (1)21Kart
Sandsvale2% (1)2Kart
Kvinand2% (1)104Kart
Dvergspett2% (1)2Kart
Laksand2% (1)52Kart
Knoppsvane2% (1)2Kart
Rødrev2% (1)1Kart
Hare2% (1)2Kart
Storlom2% (1)1Kart
Katt2% (1)1Kart
Orrfugl2% (1)2Kart
Svartspett2% (1)2Kart
Grevling2% (1)1Kart
Sangsvane2% (1)19Kart
Storskarv2% (1)2Kart
Bydue2% (1)8Kart
Ringtrost2% (1)14Kart
Lavskrike2% (1)1Kart
Storskogmus2% (1)3Kart
Markmus2% (1)5Kart
Mår2% (1)1Kart
Gulerle2% (1)1Kart
Polarsisik2% (1)1Kart
Rosenfink2% (1)1Kart
Konglebit2% (1)6Kart
Rødstjert2% (1)3Kart
Dverglo2% (1)4Kart
Haukugle2% (1)1Kart
Perleugle2% (1)1Kart