Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Åmot (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 21 960 individ og 101 arter fra 61 foringsplasser.

Alle områder»Innlandet»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (58)2 205Kart
Blåmeis86% (53)1 373Kart
Spettmeis78% (48)482Kart
Flaggspett73% (45)464Kart
Dompap72% (44)1 567Kart
Skjære65% (40)1 160Kart
Granmeis54% (33)367Kart
Nøtteskrike49% (30)318Kart
Grønnfink45% (28)2 091Kart
Gråsisik45% (28)1 789Kart
Gulspurv40% (25)2 220Kart
Ekorn40% (25)329Kart
Svartmeis31% (19)317Kart
Pilfink27% (17)1 318Kart
Spurvehauk21% (13)30Kart
Svarttrost21% (13)191Kart
Toppmeis19% (12)48Kart
Kråke16% (10)137Kart
Grønnsisik16% (10)677Kart
Bokfink14% (9)1 888Kart
Trekryper13% (8)68Kart
Gråtrost11% (7)51Kart
Gråspurv11% (7)73Kart
Rødstrupe11% (7)85Kart
Bjørkefink9% (6)666Kart
Gråspett9% (6)37Kart
Linerle8% (5)35Kart
Rådyr8% (5)148Kart
Kaie6% (4)377Kart
Ringdue6% (4)149Kart
Svarthvit fluesnapper6% (4)20Kart
Tyrkerdue6% (4)300Kart
Brunsisik6% (4)37Kart
Stær4% (3)56Kart
Jernspurv4% (3)48Kart
Grønnspett4% (3)3Kart
Rødvingetrost4% (3)39Kart
Elg4% (3)8Kart
Orrfugl4% (3)52Kart
Sidensvans4% (3)43Kart
Stillits4% (3)22Kart
Kjernebiter4% (3)26Kart
Hønsehauk3% (2)2Kart
Fiskemåke3% (2)74Kart
Kattugle3% (2)2Kart
Hettemåke3% (2)9Kart
Måltrost3% (2)10Kart
Ravn3% (2)18Kart
Trane3% (2)8Kart
Gjerdesmett3% (2)2Kart
Lavskrike3% (2)3Kart
Snømus3% (2)2Kart
Bergirisk3% (2)3Kart
Polarsisik3% (2)2Kart
Spurveugle3% (2)3Kart
Stokkand1% (1)105Kart
Låvesvale1% (1)16Kart
Gråmåke1% (1)3Kart
Taksvale1% (1)5Kart
Toppand1% (1)46Kart
Svartbak1% (1)1Kart
Krikkand1% (1)29Kart
Kongeørn1% (1)1Kart
Fuglekonge1% (1)1Kart
Buskskvett1% (1)1Kart
Stjertmeis1% (1)5Kart
Brunnakke1% (1)4Kart
Grankorsnebb1% (1)8Kart
Gransanger1% (1)2Kart
Munk1% (1)1Kart
Skogdue1% (1)4Kart
Makrellterne1% (1)1Kart
Sivspurv1% (1)5Kart
Trepiplerke1% (1)7Kart
Kanadagås1% (1)21Kart
Sandsvale1% (1)2Kart
Kvinand1% (1)104Kart
Dvergspett1% (1)2Kart
Laksand1% (1)52Kart
Knoppsvane1% (1)2Kart
Rødrev1% (1)1Kart
Hare1% (1)2Kart
Storlom1% (1)1Kart
Katt1% (1)1Kart
Svartspett1% (1)2Kart
Grevling1% (1)1Kart
Sangsvane1% (1)19Kart
Storskarv1% (1)2Kart
Bydue1% (1)8Kart
Ringtrost1% (1)14Kart
Husmus1% (1)3Kart
Storskogmus1% (1)3Kart
Markmus1% (1)5Kart
Mår1% (1)1Kart
Gulerle1% (1)1Kart
Rosenfink1% (1)1Kart
Konglebit1% (1)6Kart
Rødstjert1% (1)3Kart
Dverglo1% (1)4Kart
Haukugle1% (1)1Kart
Perleugle1% (1)1Kart