Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Åmot (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 23 727 individ og 103 arter fra 76 foringsplasser.

Alle områder»Innlandet»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis96% (73)2 503Kart
Blåmeis89% (68)1 520Kart
Dompap81% (62)1 908Kart
Spettmeis81% (62)535Kart
Flaggspett73% (56)511Kart
Skjære67% (51)1 255Kart
Granmeis53% (41)404Kart
Nøtteskrike52% (40)373Kart
Grønnfink43% (33)2 158Kart
Ekorn43% (33)392Kart
Gråsisik43% (33)1 834Kart
Gulspurv36% (28)2 375Kart
Pilfink32% (25)1 399Kart
Svartmeis27% (21)330Kart
Spurvehauk19% (15)32Kart
Svarttrost17% (13)193Kart
Grønnsisik17% (13)732Kart
Kråke15% (12)155Kart
Bjørkefink15% (12)724Kart
Toppmeis15% (12)56Kart
Gråspurv14% (11)109Kart
Trekryper13% (10)74Kart
Bokfink11% (9)1 893Kart
Gråspett11% (9)43Kart
Stillits10% (8)50Kart
Gråtrost9% (7)51Kart
Rødstrupe9% (7)85Kart
Rådyr7% (6)164Kart
Linerle6% (5)35Kart
Kaie6% (5)386Kart
Ringdue5% (4)151Kart
Svarthvit fluesnapper5% (4)20Kart
Grønnspett5% (4)5Kart
Elg5% (4)11Kart
Tyrkerdue5% (4)300Kart
Brunsisik5% (4)37Kart
Hønsehauk3% (3)3Kart
Stær3% (3)56Kart
Jernspurv3% (3)48Kart
Ravn3% (3)20Kart
Rødvingetrost3% (3)39Kart
Orrfugl3% (3)52Kart
Sidensvans3% (3)43Kart
Kjernebiter3% (3)26Kart
Fiskemåke2% (2)74Kart
Kattugle2% (2)2Kart
Hettemåke2% (2)9Kart
Måltrost2% (2)10Kart
Hare2% (2)3Kart
Svartspett2% (2)4Kart
Trane2% (2)8Kart
Gjerdesmett2% (2)2Kart
Lavskrike2% (2)3Kart
Snømus2% (2)2Kart
Bergirisk2% (2)3Kart
Polarsisik2% (2)2Kart
Haukugle2% (2)3Kart
Spurveugle2% (2)3Kart
Stokkand1% (1)105Kart
Låvesvale1% (1)16Kart
Gråmåke1% (1)3Kart
Taksvale1% (1)5Kart
Toppand1% (1)46Kart
Svartbak1% (1)1Kart
Krikkand1% (1)29Kart
Kongeørn1% (1)1Kart
Fuglekonge1% (1)1Kart
Buskskvett1% (1)1Kart
Stjertmeis1% (1)5Kart
Brunnakke1% (1)4Kart
Furukorsnebb1% (1)2Kart
Grankorsnebb1% (1)8Kart
Gransanger1% (1)2Kart
Munk1% (1)1Kart
Skogdue1% (1)4Kart
Makrellterne1% (1)1Kart
Sivspurv1% (1)5Kart
Trepiplerke1% (1)7Kart
Kanadagås1% (1)21Kart
Sandsvale1% (1)2Kart
Kvinand1% (1)104Kart
Dvergspett1% (1)2Kart
Laksand1% (1)52Kart
Knoppsvane1% (1)2Kart
Rødrev1% (1)1Kart
Storlom1% (1)1Kart
Katt1% (1)1Kart
Grevling1% (1)1Kart
Sangsvane1% (1)19Kart
Storskarv1% (1)2Kart
Bydue1% (1)8Kart
Ringtrost1% (1)14Kart
Husmus1% (1)3Kart
Storskogmus1% (1)4Kart
Markmus1% (1)7Kart
Mår1% (1)1Kart
Gulerle1% (1)1Kart
Rosenfink1% (1)1Kart
Konglebit1% (1)6Kart
Rødstjert1% (1)3Kart
Fjellvåk1% (1)1Kart
Dverglo1% (1)4Kart
Perleugle1% (1)1Kart