Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Åmot (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 20131 individ og 95 arter fra 47 hager.

Alle områder»Innlandet»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (44)1937
Blåmeis87% (41)1201
Dompap76% (36)1362
Spettmeis74% (35)405
Flaggspett74% (35)405
Skjære70% (33)1054
Granmeis57% (27)349
Nøtteskrike53% (25)273
Gråsisik53% (25)1703
Grønnfink46% (22)1950
Gulspurv44% (21)2151
Ekorn38% (18)248
Svartmeis34% (16)290
Pilfink25% (12)1276
Toppmeis23% (11)45
Kråke21% (10)123
Spurvehauk21% (10)26
Svarttrost21% (10)164
Bokfink19% (9)1835
Grønnsisik19% (9)669
Trekryper17% (8)64
Rødstrupe14% (7)72
Gråtrost12% (6)43
Bjørkefink12% (6)630
Linerle10% (5)33
Gråspett10% (5)31
Rådyr10% (5)116
Kaie8% (4)355
Ringdue8% (4)143
Svarthvit fluesnapper8% (4)13
Tyrkerdue8% (4)279
Brunsisik8% (4)37
Stær6% (3)36
Gråspurv6% (3)37
Jernspurv6% (3)44
Rødvingetrost6% (3)29
Elg6% (3)8
Fiskemåke4% (2)74
Kattugle4% (2)2
Løvmeis4% (2)11
Hettemåke4% (2)9
Måltrost4% (2)8
Ravn4% (2)18
Grønnspett4% (2)2
Trane4% (2)5
Sidensvans4% (2)39
Gjerdesmett4% (2)2
Stillits4% (2)14
Snømus4% (2)2
Bergirisk4% (2)3
Kjernebiter4% (2)16
Spurveugle4% (2)3
Stokkand2% (1)105
Låvesvale2% (1)16
Gråmåke2% (1)3
Taksvale2% (1)5
Hønsehauk2% (1)1
Toppand2% (1)46
Svartbak2% (1)1
Krikkand2% (1)29
Kongeørn2% (1)1
Buskskvett2% (1)1
Brunnakke2% (1)4
Grankorsnebb2% (1)8
Munk2% (1)1
Makrellterne2% (1)1
Sivspurv2% (1)5
Kanadagås2% (1)21
Sandsvale2% (1)2
Kvinand2% (1)104
Dvergspett2% (1)1
Laksand2% (1)52
Knoppsvane2% (1)2
Rødrev2% (1)1
Hare2% (1)2
Storlom2% (1)1
Katt2% (1)1
Orrfugl2% (1)2
Svartspett2% (1)2
Sangsvane2% (1)19
Storskarv2% (1)2
Bydue2% (1)8
Ringtrost2% (1)14
Lavskrike2% (1)1
Storskogmus2% (1)2
Markmus2% (1)5
Mår2% (1)1
Gulerle2% (1)1
Polarsisik2% (1)1
Rosenfink2% (1)1
Konglebit2% (1)6
Rødstjert2% (1)2
Dverglo2% (1)4
Haukugle2% (1)1
Perleugle2% (1)1