Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Stange (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 37309 individ og 70 arter fra 238 hager.

Alle områder»Innlandet»Alvdal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (233)3988
Blåmeis91% (217)3262
Skjære79% (190)1784
Dompap71% (170)3928
Spettmeis69% (166)815
Gulspurv62% (148)3931
Flaggspett59% (141)465
Pilfink58% (139)5640
Grønnfink55% (132)2847
Gråspurv38% (92)2184
Gråsisik34% (81)1981
Nøtteskrike31% (74)346
Granmeis29% (70)398
Kråke27% (66)861
Stillits26% (64)1241
Ekorn26% (62)227
Svartmeis25% (61)260
Grønnsisik19% (46)627
Svarttrost12% (30)70
Kaie12% (29)706
Spurvehauk11% (27)35
Rådyr10% (25)111
Toppmeis10% (24)94
Sidensvans9% (23)580
Fasan8% (20)89
Gråtrost7% (19)37
Stjertmeis6% (15)167
Bokfink5% (12)38
Bjørkefink4% (10)63
Kornkråke4% (10)159
Løvmeis4% (10)27
Rødstrupe4% (10)33
Katt3% (9)25
Trekryper3% (9)18
Gråspett2% (7)11
Elg2% (5)15
Nøttekråke2% (5)11
Hønsehauk1% (4)5
Stær1% (4)6
Grankorsnebb1% (4)4
Bydue1% (4)104
Fiskemåke1% (3)7
Rødrev1% (3)3
Svartspett1% (3)4
Markmus1% (3)14
Gråmåke0% (2)4
Grønnspett0% (2)3
Gjerdesmett0% (2)3
Storskogmus0% (2)4
Kjernebiter0% (2)7
Spurveugle0% (2)2
Linerle0% (1)2
Musvåk0% (1)1
Kattugle0% (1)1
Furukorsnebb0% (1)2
Munk0% (1)1
Ringdue0% (1)4
Ravn0% (1)2
Dvergspett0% (1)1
Hare0% (1)1
Snøspurv0% (1)4
Hjort0% (1)2
Grevling0% (1)3
Trane0% (1)2
Tyrkerdue0% (1)9
Lavskrike0% (1)1
Lappmeis0% (1)2
Brunsisik0% (1)12
Storfugl0% (1)14
Rapphøne0% (1)1