Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ringsaker (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 67663 individ og 93 arter fra 312 hager.

Alle områder»Innlandet»Alvdal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (294)6180
Blåmeis86% (271)5673
Dompap81% (254)5537
Skjære74% (231)2538
Spettmeis72% (227)1567
Flaggspett67% (212)829
Gulspurv57% (180)5166
Grønnfink54% (169)2897
Pilfink54% (169)5163
Gråsisik43% (135)3561
Granmeis38% (121)1030
Svartmeis37% (116)799
Stillits33% (103)2164
Nøtteskrike32% (102)612
Ekorn31% (98)405
Gråspurv28% (90)1594
Kråke25% (79)16467
Grønnsisik20% (64)1357
Rådyr13% (43)239
Spurvehauk12% (40)65
Svarttrost10% (34)110
Stjertmeis10% (33)335
Kaie9% (31)824
Gråtrost9% (29)72
Sidensvans9% (29)661
Bjørkefink6% (21)181
Katt6% (21)93
Bokfink6% (20)161
Toppmeis6% (19)49
Kjernebiter6% (19)69
Løvmeis5% (16)57
Elg5% (16)57
Rødstrupe4% (15)74
Trekryper4% (15)49
Bydue3% (11)321
Grankorsnebb3% (10)46
Fasan2% (9)62
Nøttekråke2% (9)17
Stokkand2% (7)130
Ringdue2% (7)52
Rødrev2% (7)9
Ravn1% (6)30
Grønnspett1% (6)6
Kattugle1% (5)8
Gråspett1% (5)12
Hare1% (5)12
Svartspett1% (5)8
Spurveugle1% (5)5
Gjerdesmett1% (4)9
Husmus1% (4)12
Markmus1% (4)4
Hønsehauk0% (3)3
Kornkråke0% (3)17
Tyrkerdue0% (3)32
Lavskrike0% (3)18
Polarsisik0% (3)4
Konglebit0% (3)35
Haukugle0% (3)3
Jernspurv0% (2)2
Fuglekonge0% (2)2
Furukorsnebb0% (2)17
Rødvingetrost0% (2)3
Laksand0% (2)20
Grevling0% (2)3
Sangsvane0% (2)7
Brunsisik0% (2)28
Linerle0% (1)4
Gråhegre0% (1)1
Låvesvale0% (1)20
Gråmåke0% (1)1
Stær0% (1)5
Toppand0% (1)2
Krikkand0% (1)5
Munk0% (1)1
Kanadagås0% (1)2
Gjøk0% (1)1
Fossekall0% (1)1
Kvinand0% (1)4
Knoppsvane0% (1)5
Snøspurv0% (1)2
Storlom0% (1)1
Toppdykker0% (1)1
Sjøorre0% (1)2
Orrfugl0% (1)1
Småskogmus0% (1)1
Snømus0% (1)1
Lappmeis0% (1)1
Vandrefalk0% (1)1
Duetrost0% (1)16
Fjellvåk0% (1)1
Rapphøne0% (1)5
Perleugle0% (1)1
Såerle0% (1)5