Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ringsaker (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 73 665 individ og 95 arter fra 350 foringsplasser.

Alle områder»Innlandet»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (331)6 861Kart
Blåmeis87% (306)6 444Kart
Dompap79% (277)6 089Kart
Skjære73% (257)2 831Kart
Spettmeis72% (255)1 764Kart
Flaggspett69% (243)951Kart
Gulspurv57% (200)5 778Kart
Pilfink53% (188)6 008Kart
Grønnfink53% (187)3 330Kart
Granmeis40% (143)1 139Kart
Gråsisik40% (142)3 714Kart
Svartmeis36% (127)857Kart
Ekorn36% (126)542Kart
Nøtteskrike33% (116)702Kart
Stillits32% (114)2 290Kart
Gråspurv28% (100)1 803Kart
Kråke24% (86)16 645Kart
Grønnsisik19% (68)1 396Kart
Rådyr14% (51)310Kart
Spurvehauk12% (45)76Kart
Stjertmeis10% (38)370Kart
Svarttrost10% (38)121Kart
Kaie9% (32)913Kart
Gråtrost8% (30)74Kart
Sidensvans8% (29)661Kart
Katt7% (27)104Kart
Bokfink7% (25)198Kart
Bjørkefink6% (22)206Kart
Kjernebiter6% (21)71Kart
Toppmeis5% (20)51Kart
Rødstrupe4% (17)79Kart
Elg4% (17)68Kart
Trekryper4% (17)51Kart
Bydue3% (13)391Kart
Nøttekråke3% (11)20Kart
Grankorsnebb2% (10)46Kart
Fasan2% (10)67Kart
Rødrev2% (9)13Kart
Ringdue2% (8)54Kart
Grønnspett2% (8)8Kart
Stokkand2% (7)130Kart
Hønsehauk2% (7)8Kart
Kattugle1% (6)9Kart
Ravn1% (6)31Kart
Gråspett1% (6)14Kart
Hare1% (6)14Kart
Husmus1% (6)17Kart
Svartspett1% (5)8Kart
Gjerdesmett1% (5)10Kart
Lavskrike1% (5)26Kart
Markmus1% (5)8Kart
Spurveugle1% (5)5Kart
Tyrkerdue1% (4)33Kart
Kornkråke0% (3)17Kart
Polarsisik0% (3)4Kart
Konglebit0% (3)35Kart
Haukugle0% (3)3Kart
Linerle0% (2)6Kart
Gråmåke0% (2)4Kart
Jernspurv0% (2)2Kart
Fuglekonge0% (2)2Kart
Furukorsnebb0% (2)17Kart
Løvmeis0% (2)5Kart
Fossekall0% (2)3Kart
Rødvingetrost0% (2)3Kart
Laksand0% (2)25Kart
Grevling0% (2)3Kart
Sangsvane0% (2)7Kart
Småskogmus0% (2)2Kart
Brunsisik0% (2)28Kart
Gråhegre0% (1)2Kart
Låvesvale0% (1)20Kart
Stær0% (1)5Kart
Toppand0% (1)2Kart
Krikkand0% (1)5Kart
Munk0% (1)1Kart
Kanadagås0% (1)2Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Kvinand0% (1)4Kart
Knoppsvane0% (1)5Kart
Snøspurv0% (1)2Kart
Storlom0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Sjøorre0% (1)2Kart
Orrfugl0% (1)1Kart
Havørn0% (1)1Kart
Vånd0% (1)4Kart
Snømus0% (1)1Kart
Mår0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Duetrost0% (1)16Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Rapphøne0% (1)5Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Såerle0% (1)5Kart