Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hamar (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 37838 individ og 74 arter fra 220 hager.

Alle områder»Innlandet»Alvdal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (206)3534
Blåmeis88% (194)2581
Skjære76% (168)2013
Spettmeis64% (142)721
Dompap64% (141)2330
Gulspurv61% (136)3834
Pilfink60% (132)4232
Grønnfink58% (128)2890
Flaggspett55% (122)358
Gråspurv47% (104)2699
Gråsisik43% (96)2454
Kråke37% (83)2475
Stillits29% (65)805
Svartmeis29% (64)297
Granmeis25% (56)300
Grønnsisik25% (55)1167
Sidensvans20% (45)2387
Fasan18% (41)417
Nøtteskrike17% (39)191
Ekorn16% (37)141
Gråtrost14% (31)171
Kaie11% (26)525
Spurvehauk8% (19)34
Svarttrost8% (19)31
Bydue8% (19)250
Bokfink7% (17)49
Bjørkefink6% (15)153
Toppmeis6% (14)33
Rådyr5% (13)58
Kornkråke5% (12)101
Ringdue5% (12)44
Tyrkerdue5% (12)41
Kjernebiter5% (12)33
Rødstrupe5% (11)20
Katt5% (11)55
Stjertmeis4% (10)81
Trekryper4% (10)28
Nøttekråke3% (8)29
Gråmåke2% (6)27
Hønsehauk2% (6)11
Brunsisik2% (6)107
Munk1% (4)4
Løvmeis1% (4)12
Markmus1% (4)10
Stær1% (3)8
Gråspett1% (3)6
Grankorsnebb0% (2)11
Ravn0% (2)17
Rødvingetrost0% (2)2
Hare0% (2)5
Snømus0% (2)2
Spurveugle0% (2)2
Linerle0% (1)2
Jernspurv0% (1)1
Fuglekonge0% (1)1
Grønnspett0% (1)1
Dvergspett0% (1)1
Elg0% (1)1
Rødrev0% (1)2
Sangsvane0% (1)2
Duefamilien0% (1)3
Gjerdesmett0% (1)1
Lavskrike0% (1)3
Husmus0% (1)1
Småskogmus0% (1)1
Storskogmus0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Konglebit0% (1)11
Gråfluesnapper0% (1)2
Rødstjert0% (1)2
Fjellvåk0% (1)1
Lirype0% (1)2
Perleugle0% (1)1
Svartkråke0% (1)11