Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hemsedal (Viken)

Det er til nå registrert totalt 5 785 individ og 42 arter fra 44 foringsplasser.

Alle områder»Viken»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Spettmeis

Dompap

Granmeis

Skjære

Svartmeis

Grønnfink

Bjørkefink

Flaggspett

Nøtteskrike

Gulspurv

Grønnsisik

Pilfink

Toppmeis

Rødstrupe

Stillits

Trekryper

Bokfink

Stjertmeis

Spurvehauk

Kjernebiter

Gråspurv

Gråsisik