Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hemsedal (Viken)

Det er til nå registrert totalt 6 449 individ og 46 arter fra 47 foringsplasser.

Alle områder»Viken»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2023

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Spettmeis

Blåmeis

Dompap

Skjære

Granmeis

Flaggspett

Grønnfink

Svartmeis

Bjørkefink

Pilfink

Grønnsisik

Nøtteskrike

Rødstrupe

Stillits

Svarttrost

Kjernebiter

Gråsisik

Gulspurv

Bokfink

Stjertmeis

Spurvehauk

Toppmeis

Gråspurv

Trekryper