Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nannestad (Viken)

Det er til nå registrert totalt 49559 individ og 77 arter fra 81 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (73)6096
Blåmeis86% (70)4883
Skjære75% (61)4012
Gulspurv71% (58)4980
Dompap59% (48)2328
Spettmeis58% (47)450
Flaggspett48% (39)959
Pilfink45% (37)3506
Ekorn43% (35)137
Grønnfink37% (30)5859
Kaie32% (26)1730
Kråke30% (25)1000
Gråspurv29% (24)529
Nøtteskrike24% (20)540
Granmeis23% (19)101
Grønnsisik22% (18)1382
Svartmeis19% (16)83
Gråsisik19% (16)1442
Svarttrost17% (14)465
Stillits14% (12)239
Spurvehauk12% (10)25
Stjertmeis11% (9)38
Rådyr9% (8)159
Bjørkefink7% (6)2470
Bokfink7% (6)2005
Toppmeis7% (6)17
Rødstrupe7% (6)134
Katt7% (6)289
Trekryper7% (6)22
Kjernebiter6% (5)9
Gråtrost4% (4)426
Løvmeis3% (3)5
Elg3% (3)15
Rødrev3% (3)5
Tyrkerdue3% (3)12
Sidensvans3% (3)30
Linerle2% (2)454
Jernspurv2% (2)69
Rødvingetrost2% (2)5
Orrfugl2% (2)22
Bydue2% (2)114
Småskogmus2% (2)6
Brunsisik2% (2)29
Låvesvale1% (1)4
Taksvale1% (1)605
Stær1% (1)6
Fiskemåke1% (1)2
Musvåk1% (1)3
Kornkråke1% (1)8
Furukorsnebb1% (1)1
Gransanger1% (1)6
Munk1% (1)1
Hagesanger1% (1)7
Skogdue1% (1)22
Hettemåke1% (1)15
Ringdue1% (1)4
Gjøk1% (1)6
Måltrost1% (1)6
Svarthvit fluesnapper1% (1)98
Løvsanger1% (1)15
Tårnseiler1% (1)20
Gråspett1% (1)1
Knoppsvane1% (1)7
Hare1% (1)4
Storspove1% (1)319
Svartspett1% (1)1
Grevling1% (1)3
Grågås1% (1)200
Fasan1% (1)1
Trane1% (1)1098
Tårnfalk1% (1)5
Ringtrost1% (1)2
Lavskrike1% (1)3
Steinskvett1% (1)1
Dvergfalk1% (1)1
Polarsisik1% (1)1
Rødstjert1% (1)2