Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nannestad (Viken)

Det er til nå registrert totalt 49486 individ og 76 arter fra 80 hager.

Alle områder»Viken»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (72)6090
Blåmeis86% (69)4875
Skjære75% (60)4008
Gulspurv72% (58)4980
Dompap60% (48)2328
Spettmeis57% (46)448
Flaggspett47% (38)957
Pilfink45% (36)3487
Ekorn43% (35)137
Grønnfink36% (29)5857
Kråke31% (25)1000
Kaie31% (25)1726
Gråspurv28% (23)522
Nøtteskrike25% (20)540
Granmeis23% (19)101
Grønnsisik22% (18)1382
Gråsisik20% (16)1442
Svartmeis18% (15)82
Svarttrost17% (14)465
Stillits15% (12)239
Spurvehauk12% (10)25
Stjertmeis11% (9)38
Rådyr10% (8)159
Toppmeis7% (6)17
Katt7% (6)289
Trekryper7% (6)22
Bjørkefink6% (5)2468
Bokfink6% (5)2004
Rødstrupe6% (5)132
Gråtrost5% (4)426
Kjernebiter5% (4)7
Løvmeis3% (3)5
Elg3% (3)15
Rødrev3% (3)5
Tyrkerdue3% (3)12
Sidensvans3% (3)30
Rødvingetrost2% (2)5
Orrfugl2% (2)22
Bydue2% (2)114
Småskogmus2% (2)6
Brunsisik2% (2)29
Linerle1% (1)450
Låvesvale1% (1)4
Taksvale1% (1)605
Stær1% (1)6
Fiskemåke1% (1)2
Musvåk1% (1)3
Jernspurv1% (1)66
Kornkråke1% (1)8
Furukorsnebb1% (1)1
Gransanger1% (1)6
Munk1% (1)1
Hagesanger1% (1)7
Skogdue1% (1)22
Hettemåke1% (1)15
Gjøk1% (1)6
Måltrost1% (1)6
Svarthvit fluesnapper1% (1)98
Løvsanger1% (1)15
Tårnseiler1% (1)20
Gråspett1% (1)1
Knoppsvane1% (1)7
Hare1% (1)4
Storspove1% (1)319
Svartspett1% (1)1
Grevling1% (1)3
Grågås1% (1)200
Fasan1% (1)1
Trane1% (1)1098
Tårnfalk1% (1)5
Ringtrost1% (1)2
Lavskrike1% (1)3
Steinskvett1% (1)1
Dvergfalk1% (1)1
Polarsisik1% (1)1
Rødstjert1% (1)2