Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Eidsvoll (Viken)

Det er til nå registrert totalt 22055 individ og 65 arter fra 145 hager.

Alle områder»Viken»Aremark»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (131)2376
Blåmeis88% (128)2378
Skjære72% (105)1330
Dompap65% (95)1557
Spettmeis60% (88)470
Gulspurv60% (87)2911
Pilfink53% (77)2330
Grønnfink52% (76)1904
Flaggspett48% (71)205
Gråsisik40% (58)1298
Ekorn31% (45)195
Grønnsisik28% (41)808
Granmeis23% (34)209
Nøtteskrike23% (34)183
Gråspurv21% (31)593
Kråke19% (28)597
Kaie19% (28)758
Stillits19% (28)392
Stjertmeis18% (27)281
Svartmeis17% (26)133
Svarttrost13% (19)42
Bjørkefink10% (15)136
Gråtrost6% (10)21
Spurvehauk6% (10)20
Rådyr6% (9)61
Trekryper6% (9)17
Bokfink5% (8)27
Sidensvans5% (8)169
Rødstrupe4% (7)14
Katt4% (7)35
Kjernebiter4% (7)36
Tyrkerdue4% (6)58
Bydue3% (5)100
Nøttekråke3% (5)8
Ringdue2% (4)40
Grønnspett2% (4)5
Jernspurv2% (3)5
Toppmeis2% (3)7
Gjerdesmett2% (3)3
Husmus2% (3)8
Kattugle1% (2)3
Grankorsnebb1% (2)12
Gråspett1% (2)6
Røyskatt1% (2)2
Sangsvane1% (2)88
Brunsisik1% (2)14
Polarsisik1% (2)5
Linerle0% (1)1
Stær0% (1)1
Kongeørn0% (1)3
Løvmeis0% (1)16
Due0% (1)18
Ravn0% (1)2
Rødvingetrost0% (1)1
Dvergspett0% (1)2
Rødrev0% (1)1
Svartspett0% (1)1
Grevling0% (1)5
Grågås0% (1)6
Toppskarv0% (1)80
Trane0% (1)63
Storskogmus0% (1)1
Markmus0% (1)2
Konglebit0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1